Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, January 30, 2012

SaLuSa, January 30, 2012Det er ingen grunn til å være engstelig, for mye kan skje fra den ene uken til den neste og planen for deres frigjøring fra de mørke Sjelene går nesten som på skinner. Som vi allerede har foreslått; følg med på hva som skjer rundt om i verden, så ser dere indikasjoner på at deres ønsker blir til virkelighet. Det er et spørsmål om å finne pålitelige informasjonskilder som formidler ting som kan gi dere en følelse av hva som foregår. Dere vet at tiden går raskere enn noensinne og det er jo velkomment ettersom dere har ventet så lenge på å komme i gang. Tro oss når vi sier at alt er slik som det skal være og at våre allierte har suksess med å skape de omstendighetene som skal til for at vi kan komme nærmere dere. Alt det som har blitt lovt vil komme til dere, selv om det ikke alltid vil bli nøyaktig som dere hadde forestilt dere. Faktum er at på noen måter så vil det bli både mer oppløftende og mer tilfredsstillende.

Husk på at alt ligger i hendene på Høyere Vesener, som har fulgt deres vei frem mot Oppstigningen helt fra begynnelsen, som er svært lenge siden. Dere visste dette da dere gav dere ut på reisen gjennom dualiteten, men etter hvert som deres bevissthetsnivå ble brutt ned, ble dere atskilt fra Kilden og fra hverandre. Det var imidlertid forventet, selv om det kom som et resultat av at dere misbrukte den frie vilje som Gud hadde gitt dere. Dere vet at dere har vært gjennom den Mørke Tidsalder som viste dere hvor dypt man kan synke når man mister kontakten med sitt sanne Selv. Den nåværende syklusen har vært den mest krevende siden dere begynte å inkarnere i fysisk kropp og før det har dere hatt mange liv i sivilisasjoner som dere vet svært lite om. Dere er nok ikke stort dere husker om dem, men dere kan være sikre på at hver eneste erfaring dere har gjort, har ført dere frem til der dere er nå. Dere har hatt en enorm vekst i deres forståelse av det fysiske, og det har vært med å øke hastigheten på deres utvikling.

Oppstigningen og tiden som følger etter den vil fortsatt innebære planlagte erfaringer med veiledning fra deres Veiledere og deres Høyere Selv. Dere vil imidlertid være i en posisjon hvor dere har mye større innflytelse på hva de skal være, når dere går videre i livet som Galaktiske vesener. Som dere vil forstå, så vil livet se helt annerledes ut og ha lite til felles med hvordan dere ser det nå, i den nåværende dimensjon. Dere har fortsatt til gode å erfare hva det vil si å være fullstendig fri, men det vil dere få oppleve når dere har løftet dere til et nytt nivå av bevissthet som vil sikre at dere er fullt ut forstår deres ansvar. Universets Lover er svært enkle og krever at dere respekterer enhver sjels suverenitet og ikke rommer tanker om å gjøre dem vondt eller blande dere inn i deres liv. Det mest naturlige for dere vil være å dele deres Kjærlighet og Lys med alle livsformer, fordi dere har forstått og akseptert at Alle Er Ett. Alt levende er på vei i sin utvikling og har en sterk drivkraft til å finne veien tilbake til Kilden, der de en gang kom fra.

Livet på Jorden kan synes svært ensomt og dere møter sjeler av alle typer, på ulike uviklingstrinn og med ulik forståelse, men dette er viktige elementer av deres erfaringer. Utfordringen deres har vært å mestre dem og å ta med dere det de gir av læringsmuligheter. Dere som er av Lyset har lykkes med det og er klare til å gå videre, men dere vil alltid dra fordel av opplevelsene deres, fordi det dere har lært ligger lagret i det underbevisste. Dere har all grunn til å være fornøyd med dere selv for at dere har kommet dere gjennom dualiteten og beveget dere inn i Lyset. Nå kan dere returnere til et bevissthetsnivå som dere virkelig er familiære med, og som dere en gang levde med, i de høyere dimensjoner og dere vil aldri mer behøve å returnere til de lavere dimensjoner.

I de høyere dimensjonene vil dere fortsatt møte utfordringer, men de vil være mye mer akseptable, og kan best bli betraktet som oppdrag som involverer andre sjeler som kan dra nytte av deres erfaring. Dere må huske på at når dere er på det nivået, så har dere viet dere til å tjene andre og praktisk talt alle som har steget opp velger den veien. Dere vil hele tiden forsette å løfte dere ytterligere opp, men det skjer langsommere fordi dere sjelden møter negative situasjoner. Det kommer selvfølgelig an på hvor dere velger å reise, for det kan godt hende at dere er blant dem som ønsker å reise tilbake til de lavere dimensjoner. Tempoet i deres videre utvikling er helt opp til deres eget ønske og ingen blir presset til å utvikle seg raskere enn de selv ønsker. Således er det at i deres nåværende dimensjon er ikke enhver sjel rede til å stige opp og noen vil forbli der i den dimensjonen, hvor de føler seg mer avslappet.

I denne perioden dere nå er inne i, kan karma komme og gå svært raskt og for noen vil det oppleves som om det ene følger det andre uten noe pusterom i mellom. Kjære Sjeler, dette er i tråd med deres behov og med nødvendigheten av å avklare karma før dere stiger opp. Noe av det vil ha sin rot i tidligere liv, ettersom det ikke alltid er sikkert at det slår tilbake på dere i det samme livet som det oppsto. Ofte kommer det når dere best kan takle det og ha suksess med å utbalansere det. Når regnskapets time kommer, kan dere i henhold til Nådens Lov få avskrevet eventuelt uavklart karma.

Så nå kan dere forstå hvorfor dere blir så sterkt frarådet å dømme en annen sjel, når vi forteller dere at det ikke er mulig for dere å vite hva som har ligget bak deres erfaringer. Også når dere får et inntrykk av at noen blir straffet, må dere huske at ikke alt er slik som det ser ut til. I noen tilfeller vil en sjel påta seg en annens karma som en måte å tjene dem, og det er oftest der det allerede finnes sterke bånd mellom dem. En av de største dåder dere kan gjøre for en annen er å ofre dere for dem. Dere må også huske på at noe karma kommer nærmest som en belønning og er noe dere har gjort dere fortjent til gjennom deres kjærlighet og tjeneste for andre. Det er dere selv som skaper erfaringene på deres vei og det er ingen andre som kan klandres hvis dere finner dem lite ønskelige, i det minste slik dere tenker på dem i øyeblikket.

Bruk alt det som skjer som en mulighet til å lære, så trenger dere aldri gjøre den erfaringen flere ganger, selv om det er tilfeller hvor dere vil bli satt på prøve på nytt, for å sikre at dere ikke svikter dere selv. Dersom dere har opplevelser som helt tydelig skal lære dere noe, så tenk gjennom dem ærlig og uten forutinntatte holdninger, så vil dere med sikkerhet forstå meningen med dem. Alt utfolder seg på et guddommelig og rettferdig vis, fordi, som vi har understreket for dere, finnes det ikke noe slik som ”straff” i det som skjer. Gud Er Bare Kjærlighet og har en uendelig tålmodighet med sine Gudegnister, som alltid vil være knyttet til Gud og omsluttet av Guds Kjærlighet.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og avslutter med et kjærlighetsfylt ønske om at dere alle finner deres sanne vei og deres sanne Selv. La Lyset deres skinne overalt hvor dere går, så vil dere, selv uten at dere er klar over det, hjelpe andre å finne sitt Lys.

Tusen takk,SaLuSa! Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


We are looking for Norwegian translators to translate the wonderful channeled messages featured on our website. If you are motivated please send an email to info@galacticchannelings.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge