Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, February 1, 2012

SaLuSa, February 1, 2012Menneskerasen er i ferd med å bevise at de er i stand til å oppleve det dypeste mørke, og likevel greier å finne igjen sitt Lys og løfte seg opp pånytt. Alle opplevelse var i sannhet designet for å teste dere til det ytterste, og dere har blitt utsatt for de mest ekstreme forhold som de mørke sjelene har påført dere. Hadde dere ikke vunnet denne kampen, ville dere i dag stått foran en katastrofal slutt på syklusen, og utsikter til å måtte starte helt på nytt igjen. Det må imidlertid sies, at det var forventet at dere skulle klare det, men i og med at dere var gitt fri vilje, kunne ikke resultatet garanteres. Dere har fått enormt med hjelp og planen for å vekke dere opp igjen har vært en suksess langt over forventningene. Som dere ser, så kjemper de mørke maktene til siste slutt, men uansett hva de gjør, så vil det ikke endre sluttresultatet. Støpematerialet er allerede i støpeformen og Oppstigningen vil komme med all sin prakt og storhet. Det er i sannhet en storslagen begivenhet og har vekket interesse i alle hjørner av Universet, som følger med for å kunne være en del av den uunngåelige velkomsten og feiringene.

Vi vet at mange av dere fortsatt ikke greier å fatte at dualiteten, til tross for sitt alvor, likevel er et spill. Det kan sammenliknes med å gå inn i Holodeck (elektronisk rollespill?)og spille ut deres rolle, vel vitende om at uansett hva som hender kan dere forlate scenen og gå tilbake til deres normale liv. Livet inneholder erfaringer dere selv har valgt, og som har et alvorlig innhold, ettersom det betyr så mye for deres evolusjonsmessige vekst. Siden det ikke finnes noe slikt som døden, kan dere gang etter gang påta dere ulike liv og overleve, slik at dere kan fortelle historien om det og lære av den. Imidlertid er det å ta en annens liv en meget alvorlig handling som fører med seg store karmiske konsekvenser, selv om det finnes enkelte omstendigheter som kan gi åpning for en mildere forståelsesprosess. Vi understreker nok en gang at det ikke handler om straff, men om helt spesifikke erfaringer som setter en sjel i stand til å forstå fullt ut hva de har gjort, slik at de aldri gjør det igjen.

Siden vi likevel er inne på temaet med det ene livet etter det andre, så vil vi stadfeste det selvsagte, at dere kommer inn i dem uten noe som helst og at dere forlater dem uten noe som helst. Ikke annet enn deres erfaringer, og det er alt som teller. Som en del av deres utviklingsplan tar dere på dere alle slags liv, og i noen av dem kan dere være en person som har stor rikdom og makt, men alt vil bli borte når livet ender. I lys av at dere ikke kan ta noe med dere uansett, så vil vel deres streben etter rikdom synes temmelig meningsløs? Det er på tide å lære at det å ha tilstrekkelig, er alt dere trenger, og at grådighet ikke er noe annet enn å ta muligheter fra en annen. Dersom du har ambisjoner om å stige opp, vil du uten tvil allerede ha kommet til den konklusjon at deling er den beste måten å skape et lykkelig samfunn i balanse. Det oppmuntrer også til at alle arbeider for det felles beste og ikke for individets. Kjære Sjel, du har lært så mye gjennom dualiteten og din karakterstyrke vil komme deg vel til gode i fremtiden. Faktum er at når du når et visst høyt nivå av bevissthet, trenger du overhodet ikke å tenke over hvordan du skal leve ditt liv. Du vil ha nådd et så høyt bevissthetsnivå at du vil se at Alle Er Ett og leve deretter. Den forståelse begynner etter hvert å sige inn og bli akseptert av folk og som en konsekvens er folk mye mer bekymret for sine medmennesker i nød og opptatt av deres velbefinnende. Det finnes ingen tvil om at dere kommer hverandre nærmere og knyttes mer sammen, nå som dere begynner å se dere selv i andre. Den energien som oppstår skapes av kjærligheten til medmenneskene og de barrierene som tidligere gjorde dere atskilt, smuldrer nå opp.

Vi i den Galaktiske Føderasjon kan ikke hjelpe for å beundre og applaudere deres vederheftighet og besluttsomhet om å komme dere gjennom de gjenværende månedene av dette året, for å gjøre virkelighet av de forandringene dere ønsker for å få tilbake deres frihet og uavhengighet. Fordi dere gjør det, så har dere vår støtte i alt dere, som har til hensikt å bringe Lyset tilbake til fulle. Vi er som deres lovkunnige rådgivere som ser til at alt blir gjort i henhold til reglene. Det er derfor vi kan intervenere og beskytte dem som er av Lyset. Reglene er meget klare når det gjelder dualiteten og omfatter naturligvis Universets Lover. Det er sistnevnte som forhindrer at andre Romvesener kan nærme seg Moder Jord og det er vi som håndhever Loven. Igjen finns det unntak som gjelder i omstendigheter der de faktisk blir invitert til Jorden, og det var tilfellet når det gjelder den Grå Rasen.

Se tilbake på historien deres, og til tross for at beviset ikke alltid har blitt skrevet ned, er det ikke desto mindre mye som indikerer vår interesse for deres forehavender. Vi vil derfor si at det er helt naturlig, i en tid som er så viktig for dere, at vi skulle være nær dere. Tross alt, på samme måte som familier følger barneflokkens utvikling, har vi alltid fulgt deres evolusjon. De fleste av dere er i familie med ulike medlemmer av den Galaktiske Føderasjon, og det gjelder i størst grad Sirianerne og Pleiadianerne. Vanligvis er det slik at dere som er utenomjordiske vet det innerst inne, fordi dere finner det så vanskelig å føle seg hjemme i jordelivet, med sine tunge vibrasjoner.

Europa strever fortsatt med å redde Euroen, og fra vårt synspunkt er det liten sjanse, om noen, for at de kan greie det. Dollaren er svak og mange land forkaster den til fordel for andre valutaer, så finansverdenen venter på å se hva det fører til. Dette er gjort med beregning for å presse frem forandringer, med akseptable og nødvendige endringer i bankgruppene. Økonomien og finansvirksomheten hele har blitt manipulert av noen få, som nå må se i øynene at deres lystseilas er i ferd med å gå på grunn og havarere. Dere står like foran å få oppleve omstendigheter der penger er en reell vare som har reell verdi. Dere vil også få oppleve å ha mer enn tilstrekkelig og kunne glede dere over livet uten dagens bekymringer og stress. Det vil løfte dere gjennom Oppstigningen og danne mønster for den tiden som kommer, da penger ikke lenger blir brukt.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og meget glad for å kunne dele mine tanker med dere, ettersom støtte er så nødvendig i en tid hvor så mye skjer. Jeg vil oppmuntre dere til å fortsette å stå på, for mållinja er allerede i sikte, og at dere hjelper til med å virkeliggjøre endetiden ved å spre deres Lys så mye som mulig. Over alt hvor dere går, forestill dere at dere er et mektig fyrtårn av Lys og visualiser at det berører alle menneskene omkring dere. Det monner virkelig når dere tenker dere at tusener på tusener av mennesker gjør det samme. Det er en mektig kilde til Lys som løfter andre opp. Dere er tross alt Lysvesener, og hva kunne vel være mer naturlig enn å gi av deres Lys til andre, og det kan også brukes som healing, ettersom så mange bærer på sykdomstilstander som ville lindres av Lys.

Tusen takk,SaLuSa! Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


We are looking for Norwegian translators to translate the wonderful channeled messages featured on our website. If you are motivated please send an email to info@galacticchannelings.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge