Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, January 27, 2012

SaLuSa, January 27, 2012Hvis dere, som dere sier, lytter med øret mot bakken, så vil dere forstå at ting utvikler seg på en måte som vil lede til en rungende seier for Lyset. Det er et så sterk momentum som driver det i den retningen at det lar seg ikke stoppe. Og snart vil det dukke opp positive tegn på det, som ingen kan unngå å se. Dere får bare vite om en liten brøkdel av det som skjer og de mørke kreftene ville naturligvis at dere ikke skulle få vite noe som helst. Imidlertid er det modige sjeler som står frem, med risiko for sitt eget liv, og er rede til å informere dere om de skjulte aktivitetene til Illuminati. De er faktisk med på å slippe sannheten ut på en slik måte, litt etter litt, at det ikke blir totalt overveldende for dere. Det vil skape gunstige omstendigheter, slik at når media først kommer ut med hele sannheten, så vil ikke sjokket bli altfor stort, hvilket det ellers ville blitt. Dere kan for eksempel se på hvordan sannheten om 11. september langsomt har sivet ut og vi er kommet dit hen nå at få mennesker ikke har hørt om den. Sannheten er klar til å komme ut i sin helhet, og det stilles ikke lenger spørsmål ved den, for den er understøttet av hundrevis av eksperter som har lagt frem profesjonelle bevis.

Kjære Sjeler, vær tålmodige og la ting få utvikle seg i sitt eget tempo, for svært mye er forberedt på forhånd og det vil medføre at avsløringene vil komme flommende ut når det først løsner. Løgner og halvsannheter vil med letthet bli gjennomskuet og de ansvarlige vil ikke ha noe sted å gjemme seg, selv om de arbeider hard med å forberede sin flukt. Det er jo ganske fåfengt av dem å tro at vi, med vår teknologi, ikke vil greie å spore dem opp. Deres skjebne er ikke det viktigste for oss, for den er allerede beseglet uansett. Det som opptar oss mest er kunngjøringen om vår tilstedeværelse, som vil føre til at vi kan ha åpen kontakt med dere. Det vil etter hvert gjøre det mulig for oss å lande i stort antall, men forvent ikke at det skal skje veldig snart, men vær sikker på at det vil skje. Vi står klar for enhver eventualitet, med tanke på å skyve på for å oppnå vesentlige seire for Lysarbeiderne.

Det er så mange mennesker direkte involvert i det arbeidet som foregår på Jorden, at det ikke er umiddelbart synlig hvor store fremskritt som faktisk gjøres. Vi legger imidlertid kontinuerlig press på våre allierte for å få fart i forberedelsene til det endelige fremstøtet, som vil fjerne lederne for den mørke makten. Som dere uten tvil forstår, så er det alle dere på Jorden som er tilstrekkelig våkne til å arbeide sammen med oss, som er avgjørende for utfallet. Vi kan ikke bare dukke opp og ”ta over Jorden”, for det ville bli sett på som et alvorlig overtramp i forhold til det ansvaret dere har for å skape deres egen fremtid. Men vi vet at det er mange som ikke skjønner hvorfor vi ikke gjør det. Kjære Sjeler, når tiden er inne vil vi ha en stor rolle å spille i månedene mot slutten av året, men inntil da holder vi oss i bakgrunnen og arbeider for deres sak så dere får suksess. Vi har blitt gitt en del utvidete mandater slik at vi kan gripe sterkere inn i enkelte saker, og en løsning i Midt-Østen er helt avgjørende for fremtiden. Vi har gjennom lang tid hatt autorisasjon til å gjøre det som må til for å sikre freden og forhindre en ny krig.

Verdensfreden er i anmarsj og utskiftningene i regjeringene er nær forestående og det vil sikre at de skaper fredelige og varige forandringer i hele verden. Energiene i det gamle paradigmet vil løse seg opp eller styres inn i mer positive kanaler, samtidig som de væpnede styrkene vil bli omorganisert til fredsstyrker. Enhver form for våpen vil bli destruert, med unntak av de som utelukkende kan brukes til forsvar. Dette vil bringe dere på linje med oss og i samsvar med vår grunnleggende tro på Fred og Kjærlighet. Gleden vår vil enda øke mangfoldige hakk når det blir dokumentert at alle atomvåpen er desarmert. Deres mørke makter hadde planer om å bruke dem i verdensrommet og etablere baser på Månen, men vi informerte dem om at det ikke ville tillates. De ignorerte denne ordren og forsøkte likevel å etablere et Romvåpen Program, men det satt vi en stopper for.

Som Jordens folk nå har lært, så kan man ikke bare fly ut i verdensrommet og forstyrre andre livsformer. Den typen Universell frihet fantes i fortiden og ville fylle mange kapitler i historiebøkene deres, men takket være gradvis eliminasjon av krigførende grupper og opprørere, så hersker det nå fred i rommet. Inntil forandringene er gjennomført på Jorden og dere stiger opp, er dere for øyeblikket de eneste rasene som går til krig mot hverandre. Etter det dere har lært gjennom uendelige erfaringer gjennom mange liv, begynner det nå å gå opp for dere at krig aldri fører til noe godt, selv ikke for de såkalte seierherrene. Dere må forstå at på samme måte som alt annet dere er involvert i, så må dere, mellom livene, lære å forstå fullt ut konsekvensen av deres handlinger. Det finnes ingen ting som kan måle seg med førstehånds erfaringer når det gjelder å få åpnet øynene for sannheten og det er grunnen til at Jorden har vært en så fremragende tumleplass for dere, hvor der kunne spille ut deres fantasier og dypeste begjær.

Mange av dere kan nå se tilbake på sitt liv og se at deres bevissthetsnivå har løftet seg takket være de erfaringene dere har hatt. Det har nå nådd et nivå der mye av det gamle ikke lenger appellerer til dere eller tilfredsstiller dere, og dere søker etter et mer høyverdig liv der Kjærlighet og Lys eksisterer i rikelighet. Og det er akkurat der dere var forventet å befinne dere etter så mange liv i dualiteten, som har satt på prøve deres evne til å finne igjen og holde på Lyset nok en gang. Med den hjelpen som dere nå får, er dere på vei gjennom en periode med intens oppvåkning og det er en vidunderlig tid for alle dem som har ambisjoner om å løfte seg selv. Det vil ikke bli noen ny anledning til å stige opp, slik som den dere nå opplever, på lang, lang tid. Så grip muligheten med begge hender og fokuser deres energi på den og så vil den bli deres, for det er ikke ment at det skal være vanskelig for dere å greie det. Faktum er at vi ser på det som en enkel utfordring som alle Lysarbeidere kan klare å overvinne. Vær tydelig på deres intensjoner hele tiden og legg den energien i alt dere gjør, og se til at det godt for helsen deres og vil løfte deres vibrasjoner. Du er et vesen av Lys og Kjærlighet, så lev deretter så langt det er mulig, så vil du uten tvil merke endringene som skjer inni deg.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og selv om ikke alle vi i den Galaktiske Føderasjon har hatt liv på Jorden, så forstår vi hvordan deres erfaringer virker på dere. Dere gikk alle frivillig inn i dem og dere valgte en tøff og ekstremt utfordrende levemåte. Nå tiden kommet for å høste fruktene av deres tid på Jorden, og vi går ved deres side på veien mot Oppstigningen. Vi omhyller dere med vår kjærlighet og velsignelser som de vidunderlige sjeler av Lyset dere er.

Tusen takk,SaLuSa! Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


We are looking for Norwegian translators to translate the wonderful channeled messages featured on our website. If you are motivated please send an email to info@galacticchannelings.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge