Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, June 22, 2012

SaLuSa, June 22, 2012Noen mennesker forstår ikke helt ut våre arbeidsmetoder og føler at tiden for handling er "nå eller aldri", Dere må forstå at det er tilstrekkelig tid igjen til å utføre alle de nødvendige endringene vi har planlagt før oppstigningen. Vi må innimellom endre kurs, men dette er ikke så avgjørende på dette tidspunktet, for vi er innenfor tidsskalaen, har våre retningslinjer å forholde oss til og vet hvor langt vi kan gå. Vår nåværende plan er å starte handlingen i løpet av noen dager og ikke uker som tidligere sagt. Det har uansett aldri vært snakk om å stanse prosessen eller fremdriften. Som vi har fortalt til der er det trukket en linje frem til punktet vi må sette dette i verk, selv om det også betyr at vi bli mer direkte involvert. Vi har heile tida prøvd å oppmuntre deg til å delta i forberedelsene til oppstigningen, og noe som ikke har endret seg er at vi skal sette dette i handling når vi blir gitt de rette myndigheter. Du vil forstå at handlingen er nært forestående når våre allierte på forhånd gir en offentlig kunngjøring. Våre oppgaver veldig mye lettere nå som de mørke kreftene ikke lenger har den makten de hadde tidligere. Arbeidet som vi og våre allierte har utført har vært svært vellykket i dette å bryte ned deres maktstruktur, og de har ikke lenger kontroll over store krefter slik som tidligere. Faktisk har en kapitulasjon funnet sted i alle områder uten at vi kan nevne navn, og vi venter på deres endelige kapitulasjon. Så uansett hva nyhetene du hører sier, så ikke frykt noen negative konsekvenser, for vi har full kontroll. Vi vil ikke la større eller mindre irritasjonsmomenter påvirke eller forstyrre våre anstrengelser.

Det er fortsatt noen som sier at jorden skal bli utsatt katastrofale hendelser, men være trygg på at eventuelle fysiske endringer som måtte komme vil bli mer lokal art og ikke vil berøre hele verden. Husk at vi kan moderere påvirkningen av f.eks jordskjelv, og påvirke dem for å sikre at bare et minimum av skader optrer. Dine seere så dette for lenge siden; at store endringer skulle komme og profeterte dem tilsvarende. Men med tiden har forutsetningene blitt endret slik at katastrofecenariene er blitt forminsket. Så når folk ser tilbake på dette, kan de se at spådommene om de fysiske endringene ikke inntraff slik som forutsagt.

Nå er du veldig nær til sluttfasen i din reise gjennom dualiteten, og mange er faktisk allerede løftet opp. Sett dine mål høyt og prøv å forstå din ubegrensethet som allerede er mulig innenfor de høyere vibrasjonene som du nå eksisterer i. Det er bokstavelig talt ingenting som er utenfor din rekkevidde. Samtidig med at dette blir fortalt deg, er det slik at energiene har økt enda mer som følge av Sommersolhverv. Det er mange høydepunkter som står for tur, og du vil få enda mange flere muligheter til å heve dine vibrasjoner. Det jobbes intens med den hensikt å gi deg best mulig assistanse for å forberede oppstigningen og alt dette har et eneste mål for øyet å få deg trygt inn i den nye tidsalderen. Det målet skal oppnås uavhengig av andre begivenheter som måtte finne sted. Selv om vi oppfordrer deg til å snakke om disse tingene med andre nå, vil vi også be om at du tar hensyn til andres synspunkter. Husk at det er mange tidslinjer som nå gradvis flettes sammen, og uten at noen ber spesielt om hjelp, bør de få lov til å forsøke å komme seg gjennom ved hjelp av sine egne bestrebelser. Erfaringene eller kunnskapen som er ervervet fra personlig erfaring er best. Naturligvis er det nå en blanding av mange sjeler som befinner seg på ulike nivåer og det vil være noen som vil elske å fortelle andre om hva de har oppdaget. Det er da fint at du gir deg tid til å resonerer over hva du skal fortelle og som kan være akseptabelt - Bruk din intuisjon. Det er mange sannheter som fremkommer i denne tiden, men til syvende og sist finnes bare én sannhet, og som alle skal forstå, er denne av det ene Høyeste Vesen. Kjære deg, du er elsket av oss som ser ditt virkelige deg; et praktfull Vesen av Lys.

Du ankom de laveste vibrasjonene i universet ditt som en utfordring til din utviklingsevne, så fortsett å stå på og forsøk å bring tilbake minne om hvem du egentlig er. At mange av dere har nå har oppnådd dette, og andre er i rask oppvåkning har resultert i at lyset på jorden nå er på sitt høyeste nivå noensinne. Dere er instrumenter i arbeidet med å svekke de lavere energiene og fjerne mer og mer makt fra de mørke kreftene, slik at deres forsøk på å fortsette er dømt til å mislykkes. Vi ville ikke i noe tilfelle tillate dem å stige opp igjen, for deres dager er talte. På en eller annen måte vil de bli fjernet og plassert der de ikke kan forstyrre den Guddommelige Plan. Til en viss grad kan du lene deg tilbake og nyte den kommende perioden, men vær oppmerksom på at når moroa begynner, kommer det kratfullt og raskt. Hovedpoenget er at uansett hva skjer nå er dette slutten for godt, så prøv å ikke se disharmoni og fare, for det finnes ikke.

Ha tro på dine allierte og tiltro til vår tilstedeværelse, for vi har ventet lenge på disse øyeblikkene, og er innstilt på å holde deg godt informert. Hittil har vi måttet utøve en viss begrensning, for det lønner seg aldri å la dine fiender få vite for mye. Men når de er begrenset på steder hvor de ikke kan påvirke vår plan, vil vi være mer enn villige til å gi deg flest mulige detaljer. Det er fortsatt ting som skjer på jorden som ble igangsatt av de mørke kreftene. F.eks problemene i Midtøsten. Dette vil ikke vare mye lenger nå, og fred vil bli erklært. Dette vil bli håndhevet av oss om nødvendig. Det er millioner som har blitt drept eller skadd i de vanvittige krigene som ingen har nytt godt av unntatt våpenhandlere, selv om beslagleggelse av land og deres rikdommer også har vært ett av målene. Du har hatt nok av slike opplevelser nå, og du vil aldri trenge å gå gjennom dette igjen med mindre du velger å tjenestegjøre i de lavere dimensjonene for å forhindre kriger.

Tjeneste for andre er den høyeste form for kjærlighet og når bevisstheten er moden er dette en livsstil som faller ganske naturlig for hver sjel. Først må imidlertid se frem til en pause for å forfølge dine egne interesser og øve på å befinne deg tilbake i de høyere sfærer. Før eller senere vil du da finne kall til å gjøre tjenester som blir for mektig til å motstå, og du kan bestemme på hvilken måte du ønsker å gjøre det. Utvilsomt vil du finne at du har brakt ulike talenter og ferdigheter med deg som for eksempel helbredelse, og kan bruke dem til å videreutvikle din erfaring. Selvsagt vil dere normalt sett befinne dere i grupper og jobbe sammen med dem, og det kan godt være av de du allerede har jobbet med på Jorden. Vennskap bæres på gjennom mange liv, og står for virkningen av at øyeblikkelig tiltrekning mellom mennesker oppstår når de først møtes. jeg SaLuSa fra Sirius, og sender de beste ønsker fra Galactic Federation of Light, som står nærmere deg for hver dag som går.Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Helge


We are looking for Norwegian translators to translate the wonderful channeled messages featured on our website. If you are motivated please send an email to info@galacticchannelings.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge