Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 22. januar, 2016


Mike Quinsey - 22. januar, 2016

Mike Quinsey

Dere er i ferd med å lære hvor fort ting kan forandre seg og i løpet av kun kort tid ser fremtiden ikke så oppmuntrende ut som den var for litt siden. En del mennesker har sluppet frykten inn i forbindelse med at store forretningsforetak vakler og mister troen på pengemessige verdier. I kulissene foregår det mye som styres av dem som er i maktposisjoner, med det mål å trekke seg bort fra den amerikanske dollaren. I slike tider er det liten stabilitet og dere er prisgitt dem som har kontroll over verdensmarkedene. Det er unngåelig at det blir verre før problemene blir ryddet opp i, løsninger finnes og pengemarkedene roer seg ned igjen. Mye kan skje utrolig raskt, men det er lite man kan gjøre for å endre det endelige resultatet. Dere kan være helt trygge på at høyere makter enn dem på Jorden spiller sin rolle for å sikre at det blir et sluttresultat dere vil sette pris på.

Det er mange veier som fører til en tilfredsstillende fullførelse av mange forandringer som gradvis tar form. De mørke kan nok fortsatt ha innflytelse, men deres makt til å diktere fremtiden deres er raskt svinnende. Mange land er i ferd med å komme sammen for å danne en solid felles front for at avsløring av sannheten og revaluering av de viktigste valutaene blir mer sannsynlig. Alt er planlagt god tid i forveien og vil komme til å være til stor forbedring for jordens folk. Motstanden mot dette blir stadig svakere og ingen ting kan hindre de ønskede forandringene å bli til virkelighet. Det er de første stegene som synes å ta så lang tid å oppnå, men revalueringen og distribusjon av fonds rundt om i verden går sin gang. Faktum er at det allerede har begynt selv om det så langt ikke er gjort noen offentlig kunngjøring om det.

Voldtekten av Jordens ressurser har nå avtatt og det er svært viktig å få en slutt på det. Det er sikkert at det til slutt vil opphøre, og bli helt unødvendig, ettersom dere vil få gleden og fordelene av nye teknologier. Det tar imidlertid tid å fullføre forandringsprosessen, men med de ressursene som er tilgjengelige og hjelp fra deres venner fra det ytre rom, vil ting snart skyte fart for alvor. Vær tålmodige å vit at renselsen må fortsette til den er ferdig, men at den raskt vil bli fullført. Når de som står i veien for dere er fjernet, vil fred raskt bli etablert og da vil dere kunne få direkte hjelp.

Dersom dere kunne se sannheten om det som skjer på Jorden, ville dere føle dere helt trygge på at det gjøres store fremskritt. Mange grupper over hele verden bidrar til de nødvendige forandringene og deres makt er formidabel ettersom de er hjulpet av Lysets Styrker som omgir Jorden deres. Når det rette øyeblikket kommer, vil de kunne stå åpnet frem, men inntil da vil de fortsette sitt arbeide for dere selv om dere ikke er klar over deres nærvær. Dere har alltid fått hjelp fra dem som er av Lyset, men de har sjelden gjort sitt nærvær kjent. De har sørget for at dere er beskyttet og at Planen for Menneskeheten får anledning til å manifestere slik Hierarkiet har planlagt. Dere er i realiteten på full fart mot fullførelsen av den gamle syklusen.

Selv om dere opplever alle slags ekstremer, så som forandringer i været, så vil alt etter hvert falle til ro i et mønster av moderate forandringer. Dette vil sørge for at dere ikke lenger vil ha de ekstremene dere opplever nå. Dere er på vei mot fredelige tider hvor folk vil komme sammen og arbeide sammen som ett. En fredelig sameksistens vil utvikle seg mellom alle land og de gruppene som har skapt og forårsaket alle problemene vil ha blitt fjernet. Under slike omstendigheter vil harmoni og samarbeid komme helt naturlig og alle Jordens rike gaver vil bli delt slik at alle får sin del. Etter hvert som tiden går vil den mangel på ting og de problemer dere nå opplever, forsvinne fullstendig, i stor grad takket være nye og avanserte teknologier som vil bli introdusert.

De som er av Lyset er allerede i gang med å forberede introduksjonen av fordelaktige forandringer, slik at de kan sette i gang ved første anledning. I altfor lang tid har dere blitt nektet i å få del i de forandringene som så enormt kunne ha forbedret livskvaliteten deres. Dette gjelder også alle typer behandling som har involvert kjemiske medisiner og kirurgi, som også vil bli overflødige. Nye metoder som totalt vil forandre hvordan kroppen blir behandlet for å rette opp kroppslige plager og, ligger klare i kulissene og venter på å bli introdusert. Men selv disse vil med tiden bli overflødige ettersom den pågående økningen av vibrasjonene deres vil løfte dere forbi det punkt hvor helseproblemer og sykdommer vil eksistere. Disse forandringene er ikke langt unna å manifestere, så dere har enormt mye å se frem til.

Som dere tenker, så vil dere oppleve, og dette er Loven om Tiltrekning som bringer dere det dere fokuserer på. Så allerede nå er dere i ferd med å begynne å skape fremtiden deres omkring dere. Det er imidlertid klokt å huske på at dersom dere har en tendens til å fokusere på det negative omkring dere, så vil dere etter all sannsynlighet tiltrekke dere mer av det samme. For ved å fokusere på det gir dere det energi, men dette betyr ikke at dere ikke kan observere og registrere når det foregår negative ting omkring dere. Det er således å anbefale at dere holder deres tanker og handlinger, så langt som råd, konsentrert om Lyset. La aldri frykten få slippe inn i dere, for dette er den energien som vil tiltrekke nøyaktig det som forårsaker problemene deres. Forutsatt at du normalt er en meget positiv person, så er det lite sannsynlig at du vil få problemer med ting som skjer omkring deg.

Lyset fortsetter å øke meget raskt, så mye så at de mørke ikke har noen mulighet til å gjenvinne tapt territorium. Dere kan derfor gå gjennom hverdagen deres med full tillit til at fremtiden deres er trygg og sikker. Imidlertid finnes det fortsatt steder hvor negative energier har bygget seg opp og det er nødvendig at disse renses ut. Det er uunngåelig at dere vil oppleve noe ubehag og ubekvemmeligheter mens disse forandringene skjer, men der det er mulig vil enhver sjel som er i fare bli varslet på forhånd. I noen tilfeller er imidlertid karma involvert og noen sjeler vil derfor oppleve til fulle de forandringene som skjer. Vær trygge på at alt vil spille seg ut slik det er ment og at folk vil befinne seg nøyaktig der de er ment å være.

De Galaktiske Styrkene er ikke enda rede til å komme helt åpent frem og vil ikke risikere noen åpen krig med de mørke Sjelene deres. Disse truer alle "inntrengere" som kunne tenkes å komme inn i Jordens atmosfære, så det vil være grunn til å anta at nærmest alle skipene dere ser kommer fra den hemmelige romflåten de råder over. Det dere kan være sikre på er at ingen av den Galaktisk Flåtens skip vil komme nær Jorden og invitere trøbbel. Den Galaktiske Flåten kommer i fredelige hensikter og vil bare ty til selvforsvar dersom de er truet, og ville så visst ikke initiere noe angrep på dere. De råder over teknologier som ligger langt for deres sivilisasjon og er fullt i stand til å ta vare på seg selv dersom de skulle bli tvunget inn i en konfliktsituasjon.

Fortsett å sende ut Lys, for på den måten vil dere gjøre dere beste dere kan gjøre for å fremskynde slutten på de mørke Sjelenes handlinger. Deres tid er på det nærmeste over og dere kan være helt trygge på at dere er trygge mot truslene deres og at de Galaktiske Styrkene og enda høyere Vesener følger nøye med på hvordan det går med dere.

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv. Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge