Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, November 28, 2012

SaLuSa, November 28, 2012

Som det begynner å gå opp for dere, så har veldig få av de gamle spådommene om dette året blitt til virkelighet og det har først og fremst vært et helt normalt år. Det vil alltid være mye som foregår av fysiske hendelser som generelt sett ikke omtales i nyhetene. På den måten er det godt å kunne rapportere at det har skjedd lite som kunne oppfylle forventningene til dem som forbereder seg på voldsomme rystelser og katastrofer. Dere kan ta mye av æren for dette, fordi vibrasjonene på Jorden har løftet seg betydelig i forhold til hvordan de var bare noen få år tilbake. Det Lyset som dermed er trukket til Jorden har redusert behovet for kraftigere og voldsommere renselse. Vi i den Galaktiske Føderasjon har også hjulpet til ved å ta del i rensearbeidet og generelt forhindret forurensningen å forverre seg. Dette inkluderer rensingen av Chemtrails, som hadde potensial til å gjøre alvorlig skade på alt levende.

Slik det ser ut nå skulle de siste ukene i dualiteten passere ganske fredelig for dere og gjøre at dere kan konsentrere dere om forberedelsene til Oppstigningen. Vårt beste råd er at dere holder dere rolige og fredfulle og ikke lar noen ting distrahere dere fra å fokusere på den. Dere vil gå inn i historien som en av dem som faktisk var på Jorden for å oppleve alt som skjer i forbindelse med Oppstigningen. De gamle vibrasjonene vil ikke lenger kunne påvirke evolusjonen deres og i deres sted vil det være høynede vibrasjoner som løfter dere opp. De fleste av dere vil sannsynligvis oppleve noen behagelige reaksjoner på forandringene, selv om de for noen kan være vanskelig å assimilere. En total frekvensendring er naturligvis dyptgripende og omfattende og alle livsformer vil på ett eller annet vis bli påvirket.

Dramatiske endringer vil skje etter Oppstigningen, endringer som dere egentlig skulle ha opplevd allerede. Imidlertid vil alt skje i tide, men da raskt, for å gi dere de fremskritt som allerede skulle ha begynt, om det ikke var for at de mørke Sjelenes har gjort alt i sin makt for å forhindre dem. Den mørke Tidsalder med alle sine begrensninger vil bli erstattet av en Ny Tidsalder som vil gjøre at dere blir løftet opp på så mange vis og bringe menneskene i deres sivilisasjon sammen i gjensidig kjærlighet og respekt for hverandre. Alle forskjeller vil bli lagt til side for å bringe dere sammen i kjærlighetsfylt samarbeid og felleskap. Det vil ikke lenger være vanskelig å oppnå ettersom de falske skillene som er plassert mellom dere vil falle bort, og gjensidig tillit vil ta plassen til den frykten som har vært skapt for å skape skiller mellom dere.

Dere kan begynne allerede nå å bli deres sanne selv, ved å være utadvendte og kjærlige og ved å greie å uttrykke deres sanne følelser. Alt, alt for lenge har dere vært hemmet av frykten for hva andre måtte synes om dere, slik at dere har vært nølende med å vise deres naturlige kjærlighet for andre mennesker. Finn det indre barnet i dere som ikke vet noe om tvil og nøling, men som har sin styrke i evnen til å dele fritt av sitt Lys og sin Kjærlighet. Dere har blitt knadd og formet til det dere tror er dere selv, gjennom selektiv trening i hele oppdragelsen og oppveksten. Nå settes dere fri til å kunne dele gleden over livet med alle andre. I fremtiden vil det ikke være noen som blir provosert av at dere viser deres kjærlighet og det vil bli den naturlige måten å hilse hverandre på, ettersom dere Alle Er Ett.

Ja, de saktmodige skal arve Jorden og disse som har forårsaket så mye problemer gjennom sine arrangerte kriger med død og ødeleggelse vil bli fjernet fra deres midte. Bare omtenksomme og kjærlige sjeler vil være tilbake for å nyte et liv i lykke og glede, på et vis de aldri har fått oppleve i dualiteten. Dere har bevist at dere er mektige sjeler med hjerter av gull og alle vil bli anerkjenne dere som oppstegne Vesener. Alle deres kreative evner vil bli kanalisert inn i målrettet skaperarbeid for alles beste. Hittil har dere ikke forstått hvor mektige dere virkelig er og har ikke vært i stand til å ha kontroll over deres evner. Det trenger dere ikke bekymre dere om, for med Oppstigningen vil dere løfte deres bevissthetsnivåer på en måte som vil forandre på det.

Dere er med-skapere sammen med Gud og deres tjeneste for andre vil bringe dere til alle Universets hjørner. Dere har unike evner og kompetanse som dere har ervervet gjennom deres varierte erfaringer i dualiteten. Dere vil bli betraktet som Mestere av Lyset og hjelpe andre unge sivilisasjoner å utvikle seg. Dette ligger imidlertid et stykke frem i tid, men dere vil bli trukket mot å tjene andre på slikt vis. Dere har hatt en lang, krevende og slitsom reise, men dere har oppnådd og lært mye som vi er fulle av beundring for. Dere vil ta deres plass ved vår side som likemenn og mange av dere vil velge å arbeide i Føderasjonen. Dere vet tilstrekkelig om oss til å gjøre en slik beslutning, og det gjelder i like stor grad kvinner og menn. Til forskjell fra nå vil dere da ha balansert de to energiene og det vil knapt være mulig å skjelne dem fra hverandre.

Til tross for alle urolighetene i verden er utsiktene til fred like reelle. Det er grepet tak i problemet fra aller høyeste hold og responsen er oppmuntrende. Det handler om å fjerne den frykten de små landene alltid har hatt for stormaktene og som holder dem tilbake, men vi kan med letthet sørge for at freden blir overholdt så snart det er enighet om å legge våpnene ned. Fred er en absolutt betingelse hvis dere skal gå inn i de høyere dimensjoner, for de kan ikke understøtte lave vibrasjoner som trusselen om krig. Sammen med de aksjoner som gjøres for å gjennomføre forandringene i styresmakter og regjeringer, vil det komme dramatiske endringer som vil endre hele deres sivilisasjon. Og så kan dere legge til Avsløringen, og da vil ting kunne skje utrolig raskt. Disse begivenhetene er så visst ikke langt unna og våre allierte arbeider på spreng for å få dem vellykket gjennomført.

Vi legger selvfølgelig stor vekt på Avsløringen, for det er det som skal til for at vi skal kunne komme sammen og innlede det forholdet til hverandre som er nødvendig for deres videre fremskritt. Den aller viktigste oppgaven vi har, er å ha overoppsyn med de enormt omfattende forandringene i samfunnet deres og å hjelpe de store handelsselskapene å takle de forandringene som vil påvirke dem sterkt. Det må skje forandringer som gjenspeiler behovet for mindre grupper, i stedet for monopoler, og en tilpasning til helt nye arbeidsmåter. Dere vil få se at fremtidens forretningsliv vil være basert på åpenhet, slik at alle kan se hva som foregår og at alt foregår på rettferdige og ærlige prinsipper. Dette skulle falle ganske lett, fordi alle de kriminelle elementer som eksisterer i dagens samfunn vil være fjernet.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og ønsker at dere flytter fokus vekk fra fortiden og gir deres energi til det nye i samsvar med deres forventninger. På den måten vil dere bidra til at de blir til virkelighet mye raskere og også at dere vil være bedre forberedt på det som vil skje. Vi er med dere, Kjære Sjeler, og slik vil det alltid være.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge