Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, November 26, 2012

SaLuSa, November 26, 2012

Hvilken som helst dag nå vil kunne gi dere det første reelle bevis på hva som har foregått i kulissene, som vil gi dere nyss om de pågående forandringene. De store mediene vil dessverre ikke omtale de ”gode” nyhetene, fordi de fortsatt er fullkontrollert. Imidlertid er Internett så enormt, så dere vil ikke ha noe problem med å finne referanser til Avsløringen og andre forventede begivenheter, og ofte fra dem som har pålitelige informasjonskilder. Dere må fortsatt være våkne for nettsider som ser autentiske ut og rapporter som er lagt ut for å forvirre dere. Når de sanne kunngjøringene blir gjort, vil det ikke være noen tvil i deres sinn om deres ektehet. Avsløringen er for eksempel av betydning for hele verden, og følgelig vil det være opp til deres ledere å håndtere den.

Med alt det som skjer, er deres og Moder Jords Oppstigning fortsatt på full fart fremover og ingen problemer eksisterer. Som med hele Universet for øvrig, er dere alle i den siste fasen av forberedelser for å bli klare, og deres Oppstigning er like viktig som alle de andre forandringene, om ikke enda viktigere. Dere er de eneste som ikke er i stand til å greie dette helt på egen hånd og det er selvfølgelig grunnen til at vi i den Galaktiske Føderasjon av Lyset og mange andre hjelper dere svært aktivt. Det er vårt privilegium å ha blitt valgt til den rollen, og det å tjene andre er selve meningen med livet for oss. Oppstigningen er bare begynnelsen og deretter har vi masse å gjøre for å hjelpe dere med å tilpasse dere raskt til de gjennomgripende forandringer det innebærer for deres liv. Vi tror nå at mange av dere forstår hva det betyr med tanke på å løfte deres livskvalitet og gjenopprette deres fulle selvstendighet og frihet. I stedet for at andre skal bestemme deres vei gjennom livet, vil dere skape deres egen virkelighet. Dette vil bringe likesinnede sjeler sammen og det er samtidig grunnen til at sjeler som ønsker seg helt andre ting vil gå sin egen vei.

Når dere tenker over det faktum at dere vil bevege dere inn i et nytt frekvensområde, så vil dere forstå at det også er ulike nivåer innefor hver enkelt dimensjon. Dere vil derfor ikke alle sammen være i det samme nivå, og noen personer vil forsvinne ut av syne for dere. Vi vil derfor understreke nok en gang at hver sjel vil befinne seg nøyaktig på det nivået som er rett for dem. Det vil være på et nivå som harmonerer med deres egne vibrasjoner og hvor de vil føle seg bekvemme og vel tilpasset. Det er det perfekte svaret for dem som bekymrer seg om andre mennesker og hvem som vil være med dem til sitt nivå. Når det gjelder familier, la oss berolige dere, for de fleste familier vil som regel holde sammen. Men det er jo også klart at i tilfeller der folk har sterkt motstridende syn på hva Oppstigningen betyr for dem, så vil de også skape ulike virkeligheter for seg selv, i parallelle verdener. Det ville jo ikke være noe poeng å gi dere fri vilje dersom den på et eller annet vis skulle begrenses.

De aller fleste mennesker har ikke tatt inn over seg det virkelige omfanget av de kommende forandringene, ettersom det vil bli temmelig ulikt det dere opplever i dag. Hvis dere forestiller dere Himmelen på Jorden, så er det hva dere vil få, men selvfølgelig vil det være på den Nye Jorden. En av de ting som er som en mare i det nåværende livet deres er støv, som dere strever evinnelig for å fjerne. Det vil ikke finnes lenger på grunn av luftens renhet, og jorden under føttene deres vil ha en helt annen kvalitet enn den dere kjenner. Når det ikke finns noen aldring og nedbrytning, vil det ikke finnes nedbrytningsprodukter eller annen detritus. Renhet og klarhet går hånd i hånd med de høyere vibrasjonene, som også vil gi dere et mye større spektrum av farger enn dere nå har. Så Himmelen er virkelig det ordet som best beskriver de høyere dimensjoner av Lyset.

På Jorden er det så mye kriminalitet at dere bruker mye av livet deres på å sikre hjemmet og deres eiendom mot forbrytere. På et personlig nivå frykter dere for å bli ranet eller overfalt, eller det som verre er. Kjære Sjeler, i de høyere riker eksisterer ikke slike farer og trusler, det er overhodet ikke mulig. Alle sjeler uttrykker seg i kjærlighet og omtanke for hverandre. Overflod eliminerer behovet for å samle seg rikdom, uansett hvilken for den måtte ha. Når dere har alt dere trenger, så vil dere ikke begjære en annens ting eller eiendeler. Forestill dere at dører ikke trenger å låses eller at verdisakene deres ikke behøver å gjemmes vekk. Dere vil raskt venne dere til slike forandringer og behøver ikke bekymre dere om noe som helst, for livet er en eneste sammenhengende opplevelse av den ytterste gled og lykke.

Det er mange sivilisasjoner som venter ivrig på å bli venner med dere, som betrakter seg som å være på en liknende utviklingsvei som dere selv. De er alle humanoide eller likner på mennesker, og ofte knyttet til dere gjennom sitt genetiske oppsett. Menneskene er av natur vennlige og hjertevarme Vesener, og dere tiltrekker Vesener som er lik dere selv. Noen av dem har allerede hatt personlig kontakt med enkelte av dere, men vi har holdt kontroll med slike kontakter slik at de ikke skulle distrahere dere fra temaer som er enda viktigere, som for eksempel Oppstigningen. De første møtene med oss vil være for å introdusere dere til deres nærmeste familie, som allerede er medlemmer av den Galaktiske Føderasjon. Når den tid kommer, vil dere ha hevet deres bevissthetsnivå og vil snart huske at dere har kjent hverandre tidligere.

Som dere begynner å forstå, så er Oppstigningen et kvantesprang i vibrasjon og bevissthetsnivå. For å sjekke om dere er klare, så gå noen år tilbake, så vil dere helt sikkert registrere et stort skifte i bevisstheten deres. Det har vært en gradvis vekst i fortiden, men nå har den akselerert, og dere kan nesten merke forskjell fra dag til dag. Vi kan fortelle dere at Lyset strømmer inn til Jorden fra alle Universets hjørner. Dere har aldri vært uten støtte, og nå har den blitt intensivert på grunn av at dere er så nær Oppstigningen. Vi ønsker å se at alle sjeler som har ytret ønske om det stiger opp, og at de gjør det fulle av tillit og vel forberedt.

Dere er alle beundret og høyt elsket overalt i Universet, og det gjelder alle sjeler uansett om de er av Lyset eller mørket. Det er fordi at i dualiteten har dere alle hatt viktige roller å spille, og derfor bør man ikke dømme en eneste sjel. Det tar litt tid å venne seg til, for dere er vant til lover som dømmer og kaster i fengsel de som bryter dem, og dere har en tendens til å forhåndsdømme og ha meninger om hvilken straff de fortjener. Det betyr ikke at dere ikke skal ha noen mening, men ofte er det slik at deres dømmende tanker inneholder energiformer som former deres idé om hvordan noen bør straffes. Det er ikke deres oppgave å dømme slik, men dere kan være fullkomment trygge på at rettferdigheten alltid vil skje fyllest, selv når det ser ut som om noen slipper unna til tross for sine forbrytelser. Ingen ting kan noensinne holdes gjemt for evig uten at noen vet om det, for energien av alle handlinger fortsetter å eksistere i eteren.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og gleder meg over at så mange planlegger spesielle arrangementer den 12/12, som er svært viktig dato, idet den frigir de koder som gjør at dere kan fullføre deres personlige forberedelser til Oppstigningen. Vær i lyset, vær Kjærlighet.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge