Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, September 28, 2012

SaLuSa, September 28, 2012

Tidslinjene er i ferd med å flyte sammen med de som har mest energi i seg og det er naturligvis sterkest der folk er fast bestemt på å stige opp, - og også hvor de ikke er det. Det dere ser er resultatet av massebevisstheten som skaper i samsvar med deres ønsker. Oppstigningen i seg selv vil bringe med seg forandringer som er gitt ved guddommelig dekret, som er av Universelle proporsjoner og styrt av høyere makter. Det er altså slik at dere selv skaper det dere vil oppleve, og Oppstigningen blir den siste før dere forlater dualitetens syklus og tar deres plass i den Nye Tidsalder. Fremdriften av alle begivenhetene kan justeres i forhold til deres utviklingshastighet og –nivå, og kan således tilpasses uansett de forsinkelser de mørke Sjelene skaper. Så vi sier til dere, fortsett å holde fokus på Oppstigningen og forbered dere på en ny bølge av mektig energi som dere vil kjenne.

Det vil alltid være diskusjoner og hvordan de ulike begivenheter i fremtiden vil arte seg, ettersom det er mange forskjellige syn på det. Det dere har blitt lovet vil så visst bli til virkelighet og dere har mye å tjene på det. Faktum er at tidsplanen ofte har måttet justeres og dere er nå selvfølgelig klar over at noen begivenheter har måttet utsettes. Dere vil imidlertid ikke komme for sent og dere vil gå inn i en høyere vibrasjon og få gleden av de mange forandringene som vil løfte dere ytterligere inn i Lyset. Det gamle paradigmet vil da ikke lenger ha noen innflytelse på dere og dere kan glede dere over fullkommen fred og glede som kommer med det nye.

Vi fortsetter å anspore og motivere våre allierte til å være enda mere aktive, for vi ville like å se noen vesentlige forandringer temmelig snart. Det ville berolige dere og gjøre dere trygge på at avslutningen av syklusen vil skje slik som dere har blitt forespeilet. Det vil imidlertid avhenge av deres forventninger, ettersom bare en liten del av folket enda har noen idé om hva som ligger foran dere. Det vil vi ta tak i på en eller annen måte, slik at alle sjeler får muligheten til å gjøre et endelig og informert valg om de ønsker å forlate de lavere dimensjoner til fordel for de høyere. Det dere kan være sikre på er at de som kom inn i dette livet og allerede hadde bestemt seg for å stige opp, vil gjøre det. Det vil ha vært høydepunkter i livene deres som har ledet dem på riktig vei og brakt oppLyste sjeler til dem. Hver og en av dere har fått enormt med hjelp, og dere hadde måttet være meget trassige om dere skulle gå imot en livsplan som inkluderer Oppstigningen.

Oppstigningen er ikke noen 5 minutters affære, men en vei dere har fulgt gjennom svært lang tid, og som dere vil fortsette på. Det har vært mange høydepunkter, særlig på slutten av forrige århundre og i det nåværende. Hver eneste en av dere har løftet sin energi til et høyere nivå enn tidligere. Dette har stillferdig og forsiktig hjulpet dere på veien, i motsetning til 21. desember 2012 da alle vil bli merkbart påvirket. Det er mange allerede som kjenner det som nå ofte blir kalt oppstignings-symptomer, som man ofte feilaktig kan tolke som om man holder på å bli syk. De forsvinner som regel etter noen få dager, men selvfølgelig, hvis de vedvarer så er det fornuftig å konsultere legen.

Hva som en skjer, la dere flyte med strømmen, vel vitende om at Oppstigningen er i gang og dere vil ikke komme for sent på grunn av noen forsinkelser. Alt er planlagt og dere vil snart være kvitt de mørke Sjelene. Uansett hvor slue de er og hvilken påvirkningskraft de måtte ha, så har de ingen plass i deres fremtid. Dere har en tendens til å bli deprimert når ting ikke blir slik dere hadde forventet, men hvis dere er av Lyset, så har dere allerede vunnet. Det er mye som må gjøres for å få dere raskt og smidig inn i den Nye Tidsalder, men vi er oppgaven voksen og mer enn det. Vi justerer hele tiden planene slik at de passer med enhver situasjon som dukker opp. Det er overhodet ikke noe problem for oss.

Et avgjørende punkt dreier seg om presidentvalget i USA. Vår mann er den som er utvalgt til å lede dere ut av dualiteten og det er fordi han har en enorm åndelig erfaring og forståelse som gjør at han kan klare den utfordringen. Det er andre omkring ham som også er rede til å bli med i en ny regjering, som vil bli basert på nye prinsipper og som virkelig representerer folket. Det vil ikke bli noe mislykket forsøk eller noen gjentakelse av det dere tidligere har opplevd, for de mørke sjelenes tid er ute og de har kapitulert til Lyset. Så vi ber dere å ikke bekymre dere for mye om truslene fra disse som fortsatt fremmer grådighet og makt til seg selv. De vil ikke være med i den nye regjeringen, som jo skal tjene folket.

Dere må akseptere at det som skjer er del av en renselse så må gjennomføres før forandringene kan introduseres. Moder Jord må også gjøre en del forandringer, men de vil ikke være så alvorlige som noen spår. Vi i den Galaktiske Føderasjon holder hele tiden øye med alt som skjer på Jorden og tar del i lengt flere ting enn det dere er klar over. Så vær så snill å ikke tro at vi er inaktive, og det beste ligger enda foran dere, når vi kan arrangere flyoppvisninger på himmelen. Vi legger merke til at Avsløringen nå drives frem av folket og vi applauderer deres initiativer og deres vederheftighet. Hva som helst som kan vekke mennesker opp til sannheten er vel verdt innsatsen.

Som dere tydelig forstår vil de kommende ukene være svært viktige og i løpet av dem skulle dere kunne se klart hvilken retning det går. Dere kan forvente at det vil komme mange flere anmeldelser mot korrupte bankfolk etter hvert som deres saker etterforskes. Men det tar tid å samle de nødvendige bevis og det må gjøres grundig. Noen av dem flykter i stedet for å stå til rette for det de har gjort, og for en kort periode vil de slippe unna med de forbrytelsene de har gjort, men til slutt vil de måtte svare for retten. Vår hovedinnsats ligger i å få fjernet dem, slik at vi sitter igjen med pålitelige og ærlige mennesker til å håndtere det nye finanssystemet. Alt dette er en del av arbeidet med å hjelpe dere videre og bygge bro over kløften mellom de gamle og de nye systemene.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og svært glad for å se hvor langt dere har kommet på så kort tid. Ingen ting ble tatt som en selvfølge, og dere sto overfor en tøff test, men dere er i ferd med å vinne på alle områder. Fortsett å se fremover og hold fast ved deres beslutning om å stå ut denne syklusen helt til slutten. Dere er virkelig Krigere av Lyset. Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge