Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, September 26, 2012

SaLuSa, September 26, 2012

Som dere merker, så flyr tiden forbi og de profetiene dere har hørt om massive jordskjelv og andre fysiske hendelser, har på ingen måte skjedd slik det ble spådd. Dere kan så visst ta noe av æren for det selv, for ved å bringe Lyset til Jorden, har dere også brakt ro. Det betyr imidlertid ikke at det ikke vil bli fysiske forandringer, for noen av dem er uunngåelige. Ved å holde vibrasjonene deres høye i ukene fremover, kan dere sikre at dere vil få en ganske smidig avslutning av syklusen. Vi er selvfølgelig medvirkende til at det går så bra som det gjør, og vi sørger for at det blir det dere kunne kalle en fredelig tid. Ja, det finner fortsatt sted kamper i enkelte land, men disse vil ikke bli tillatt å eskalere til en større global krig.

Det kan høres merkelig ut når vi sier at dere er i ferd med å oppnå fred på Jorden, men slik er det, nå som flere og flere mennesker krever det, sammen med at de krever sin frihet. Dere observerer allerede de siste kamphandlinger i mange land og militært personell snakker åpent ut om at de tror at tiden er inne til å få slutt på all krig. De innser, at utenom i selvforsvar, så er krig en meningsløs handling som meget sjelden oppnår noen varig effekt. I stedet skaper den hat, og de som har fått folket sitt og landet sitt sønderrevet av krig, vil bære med seg hevntanker helt til de har fått sin hevn. Er det ikke sant, Kjære Sjeler, at dere selv har skapt de terroristene som herjer i verden med sine vanvittige handlinger av selvødeleggelse og myrderier?

Vi ønsker ikke at dere skal dvele ved den negativitet som fortsatt er til stede på Jorden, men det er nødvendig at dere forstår hvordan den har blitt til. Naturligvis har de mørke Sjelene hatt en finger med i spillet for å forsterke og nære den, og historisk sett har de arrangert nesten alle kriger mellom nasjoner i moderne tid. Alt dette vil det bli slutt på med Oppstigningen, fordi da beveger dere dere inn på et nivå hvor slik negativitet ikke kan eksistere. Sjeler som har et slikt tenkesett og som ikke er villige til å gi opp sin streben etter rikdom og makt, vil forbli i de lavere dimensjoner sammen med andre som også er uoppLyste. Lyset vil likevel ikke bli dem fornektet, og all hjelp vil bli gitt dem for at de skal finne veien opp i Lyset igjen. En dag vil de komme tilbake, ettersom alle sjeler til slutt vil komme hjem.

Og i mellomtiden åpner veien seg opp frem mot Oppstigningen, og de forandringene som må gjøres for å komme videre, nærmer seg manifestasjon. Og som et resultat av det, vil ting skje meget raskt når det først setter i gang, fordi en del mål må være nådd før dere kommer til Oppstigningen. Våre medarbeidere på Jorden legger hjerte og sjel i sitt arbeid og vil snart får se fruktene av det. Som vi mange ganger har sagt, ingen ting kan hindre at teppet faller for siste gang, og da vil Illuminati være ute av deres liv for alltid. Deres bevissthetsnivåer fortsetter å øke, og med ett stort sprang fremover vil dere innse at dere har steget opp. Det vil ikke være noen tvil i deres sjel og dere vil vite at dere har forandret dere enormt i forholdt til hva dere var før. Så la ikke tvil få snike seg inn i dere, hold fast ved deres visjon om fremtiden, så vil den bli deres virkelighet.

Lev i Nuet og vent til det blir nødvendig med å forandre dagliglivets rutiner, for å tilpasse dere til den Nye Tidsalder som manifesterer. Dere vil vite snart nok når ned kommer, og det er denne ”indre viten” dere kan stole på at hjelper dere fremover. Deres evne til persepsjon ut over de fem sansene vil bli skarpere og forsterket av de nye energiene som dere tar inn i dere i disse dager. Dere må gjerne betrakte det faktum at kroppen deres ikke lenger vil være utsatt for sykdom, som den beste forandringen av alle. Det vil være bare én av mange som umiddelbart vil heve deres livskvalitet. Vi kunne si det slik, at dere har ikke levd før dere har opplevd livet i de høyere dimensjoner. Dere vil erfare at alt levende er forent i Kjærlighet og Lys og lever sammen i fullkommen lykke og harmoni.

Vi i den Galaktiske Føderasjon taler til dere som sjeler som allerede er på det nivå som dere er på vei opp til. Vi opplever lykkelige omgivelser hvor alle livsformer samhandler med hverandre. Det finnes ikke noen som helst frykt mellom de ulike livsformer, for alt er basert i tillit. Og resultatet av det er at ingen føler seg hemmet eller sjenert, men alle kan uttrykke seg fritt i fullkommen glede og lykke. Tanker forbundet med de lavere vibrasjonene finns ikke i våre hoder og vi fokuserer på alt som er rent og ikke svertet av noe negativt aspekt. Å leve sitt liv på denne måten er så uendelig tilfredsstillende og vi har så visst ingen tid til å kjede oss. Det vil være så mye mer som ligger åpent for dere å utforske, og når dere stiger enda høyere opp, eller som noen dere pleier å si; ”det er bare når jeg stanger hodet i himmelen at jeg ikke kommer lenger”.

Så Kjære Sjeler, få mest mulig ut av de dagene som er igjen på deres nåværende Jord. Den har fortsatt uendelig mye skjønnhet å by på og steder som er av de høyeste energier. De av dere som er sensitive for det forstår hva jeg mener. Og på samme måte er det fortsatt steder som er forferdelig forurenset, etter århundrer hvor de har vært utsatt for de lavere energiene gjennom krig og andre konflikter. Disse stedene vil selvfølgelig omsider bli renset, før Oppstigningen, og det arbeidet har i sannhet allerede begynt. For å hjelpe dere kan vi utføre slike oppgaver selv om vi ikke er på Jorden, men når vi kan møte dere, kan vi gjøre det i samarbeid. Moder Jord har vært en uendelig tålmodig sjel i disse tider hvor dere er på vei gjennom den siste perioden av deres liv i dualiteten. Hun tar imot og ønsker velkommen deres kontakt med henne og det at dere på ny går inn i en tid hvor dere kan leve mye nærmere hverandre. Dette vil skje i nær fremtid, når dere igjen vil forstå deres forhold til alle andre livsformer.

Dere ble alle skapt og plassert på Jorden for å nyte alle Skaperens goder og skjønnheten og lære hvordan dere kunne støtte hverandre. Sørgelig nok mistet dere kontakten med naturen i nyere tid og glemte hvor mye dere trenger hverandre. Det er i ferd med å endre seg og mange begynner å erkjenne Menneskets rolle på Jorden og viktigheten av at dere voktere over alt levende. Buddhistene er viden kjent for sin forståelse av dette og har vist hva man kan få til, når man er i harmoni med naturen. Noen av dere er like bevisst det og er gode eksempler for andre som søker et virkelig sant forhold til naturen.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og ber dere stevne fremover fulle av tillit. Det er ingen ting å være redd for når det gjelder den Nye Tidsalder, den er alt dere noensinne har kunnet ønske dere. Vi forbereder oss på å introdusere oss for dere, når bare omstendighetene ligger til rette for det, og vi vil gjøre det på en måte som ikke skaper frykt. Så lang derifra, for vi kommer til dere i Kjærlighet og Lys. Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge