Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, September 28, 2011

SaLuSa, September 28, 2011Det er ingen tvil om at tiden fortsetter å akselerere, men hendelser som er viktige for de nødvendige forandringene er også i ferd med å nå et klimaks. Det lover godt, for den tidsperioden som ligger umiddelbart foran dere har Kjærlighetsbølgen 11.11.11 som høydepunkt. Gode nyheter sprer seg raskere enn noen gang mellom Lysarbeidere, og informasjonsnettverket fortsetter å vokse. Alt peker mot en spennende tid foran dere og oppfyllelse av deres forventninger. Energien bak forandringene er ikke mulig å stoppe og vi vil sørge for at den flyter uten at de som motarbeider den kan hindre den. Vi er i regelmessig kontakt med deres ledere og selv om det er noe nøling, så er det generelt samarbeidsvilje. Verden vakler på kanten av sammenbrudd og de innser at en helt ny innfallsvinkel er nødvendig for å finne løsninger. De mørke kreftene trodde at det skulle bli til deres fordel og for deres mål om å ta over, men vi har satt en stopper for det, slik at Oppstigningen kan skje.   Folket har som forventet reist seg mot dem som har frembragt de forholdene som har holdt dere under kontroll. Det er til tider en smertefull forandringsprosess, men uunngåelig, fordi dere nå bryter ut av deres grep. Vi forhindrer de mørke kreftene i å bruke slike situasjoner til å stimulere til voldsbruk og skape et falskt inntrykk av de som demonstrerer. Vi ser at dere legger bånd på dere og gjør alt dere kan for å holde dem fredelige. Det er deres rett å demonstrere, men myndighetene frykter slik opposisjon mot dem. Det er derfor de forsøker å hindre at slike hendelser blir rapportert i media. Det gjør imidlertid ingen som helst forskjell, for forandringene har et slikt momentum at de ikke kan gjøre noe for å hindre det lenger. Forandringsprosessen får også mye hjelp fra høyt utviklete Vesener som bruker sin innflytelse til å sikre at lederne i bevegelsene er inspirert av de rette motivene. Dere kan være visse på at det gis mye mer hjelp enn dere kan fatte.  

Det er et strålende vakkert Lys som sprer seg over hele Jorden og knytter grupper sammen, hvilket igjen tiltrekker enda flere mennesker. Selv om det er mange som ikke har vært oppmerksom på kampen som foregår mellom mørket og Lyset, så er det mange som kjenner noe som rører seg inni dem og de begynner å våkne. Det vil ytterligere bli hjulpet videre gjennom den kraftige bølgen av energi som 11.11.11 vil bære med seg til dere alle, inkludert Moder Jord. Det er ingen vei tilbake og i sannhet, hvorfor ville dere ønske det når en slik vidunderlig fremtid , som vil sette dere fri fra dualitetens syklus. Fremtiden er opp til hver enkelt sjel å velge og dere er gitt fullstendig frihet til å velge. La intuisjonen lede dere og hold fast ved deres egen forståelse av det som ligger foran dere. Etter å ha vært sterkt holdt tilbake gjennom livene deres på Jorden, blir dere nå med ett forberedt til å bli Kosmiske Vesener. Se på oss og se deres egen fremtid i oss, for det er deres sanne potensial. Vi er Mestere og dere er også i ferd med å ta steget opp til høyere bevissthetsnivåer, som vil bringe dere tilbake til deres opprinnelige status. Mange vil tvile på at de er i stand til å greie det, men vi forsikrer dere at det er deres skjebne.  

Vi ber dere om å bære Lyset deres høyt hele tiden og være deres sanne jeg uten å vente på Oppstigningen. Hold dere rolige og fredfylte midt oppi usikkerheten og forandringene. Da gjør dere alt som kan forventes av dere i denne tiden. Det vil ikke vare lenge for livet vil forandre seg til det bedre og da vil dere vite med sikkerhet at de siste handlingene er i gang, før teppet faller og avslutter denne syklusen i dualiteten. Ja, mange opplever svært vanskelige tider, men la det gi dere mot at dere visste at endetiden ville bli svært krevende, og at dere ville komme gjennom den.  

Ting utvikler seg på Jorden på en slik måte at ting plutselig kan ta et overraskende steg fremover, og det vil gjøre at dysterheten med ett blir borte, for det er svært mye under forberedelse som dere ikke er oppmerksom på. Vi utbasunerer ikke våre nøyaktige planer, fordi det ennå er dem som kan stikke kjepper i hjulene for arbeidet vårt. Imidlertid, når vi først setter i gang for fullt, vil vi ikke tolerere noen innblanding og forsøk vil bli umiddelbart stoppet. Det er ikke vår måte å bruke voldelige midler, men ferdelig overtalelse, og vi kommer aldri med trusler. Så dere kan se frem til noen uker i spent forventning før dere alle får oppleve 11.11.11; den vil bære med seg en mektig energi som vil oppløfte mange mange mennesker merkbart. Dere kan se på det som en ny periode av Lys som signaliserer åpningen av Veien til Oppstigningen.  

Dere har reist langt og opplevd mye for å kunne være her i denne uhyre viktig tiden og betydningen av det vil snart begynne å demre for dere. Se frem til å møte oss og deres forfedre fra Innerjorden. Sannheten om dem har vært holdt skjult for dere på samme viss som mengder av kunnskap som ville vist hvem dere egentlig er. Tiden er over for tilsløring av sannheten og i fremtiden vil dere få all informasjon som har å gjøre med deres kontakt med oss og den Guddommelige plan for dere. Med sannheten som virkemiddel, vil snart enhver tvil dere måtte ha hatt om fremtiden forsvinne.  

Etterhvert som flere sjeler begynner å røre på seg og våkne av sin dype søvn, vil deres kunnskap være av uvurderlig verdi, for dere kan gi dem de forsikringer som leder dem rett ut på veien mot Oppstigningen. Hittil har det vært vanskelig å finne sannheten mot et bakteppe av usannheter og desinformasjon. Gjennom mange hundreår har dere blitt overveldet av Kirken og Staten som har tatt styringa med utdannelsessystemet og satt dere i en situasjon hvor dere har blitt avhengige av dem for all kunnskap. Nå er dere væpnet med tilstrekkelig innsikt i sannheten til at dere kan bygge på det og bryte ut av det jerngrepet de har hatt over dere. Mange av dere har en utrolig sterk intuisjon, og dere kan veie det dere tror og det andre tror opp mot den, slik at dere kan avgjøre hva som er sant og hva som ikke er det. I realiteten bærer dere all kunnskap inni dere og de høyere sannheter som dere bærer i det underbevisste er ikke nytt for dere. Stol på dere selv i alle situasjoner, men vær like fullt rede til å åpne dere for enda større sannheter etter hvert som de blir avslørt.  

Jeg er SaLuSa fra Sirius og svært glad for at fremskrittene går mye raskere nå, for dere har måttet smøre dere med tålmodighet så altfor lenge. Den avsluttende kampen mellom mørket og Lyset foregår på mange plan og på den fysiske siden går våre medarbeidere fra seier til seier og forhindrer desperate forsøk på å skape kaos. På de høyere nivåer er kampen allerede vunnet, ettersom Lyset nå omslutter Jorden og øker raskt. Alt er i sin skjønneste orden, Kjære Sjeler, og de mest sensitive av dere kan føle at de kommende forandringene er nær ved å manifestere. Vi går ved deres side i Kjærlighet og Lys.  

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge