Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, September 16, 2011

SaLuSa, September 16, 2011Vårt oppdrag har vært knyttet til dere gjennom lang, lang tid. Vi har fulgt med på deres utvikling til og med tilbake til de tidlige sivilisasjoner, av hvilke Atlantis og Lemuria de seneste av dem som dere vet om. Vi har alltid hatt en viss påvirkning på deres utvikling, men det er bare i den grad vi har hatt fått tillatelse til å gjøre det. Den frie viljen er en faktor som har vært en viktig del av deres erfaringer, og vi ville aldri blande oss inn i det dere har skapt nettopp av den grunn. Veiledning er tillatt, samt hjelp til Moder Jord, som har vært mer direkte i den senere tid. Det er Skaperens Bud at Oppstigningen skal avslutte deres tid i dualitetens syklus, og det er vår ære og ansvar å se til at dere kommer gjennom avslutningen.  

Vi vil minne dere på, at til forskjell fra deres forrige syklus, så har vi i denne syklusen fått autoritet til å gripe inn med fast hånd. Ellers hadde de mørke kreftene allerede ødelagt Jorden og alt liv på den. Denne gangen er det avslutningen på deres erfaringer i dualiteten, og det er grunnen til at dere snart vil få møte deres forfedre fra Innerjorden. Når det gjelder deres bevissthetsnivå, så har dere utviklet dere tilstrekkelig til at dere kan ta opp kontakten med dem igjen og lære om deres felles historie. For alle vil ikke dette være helt nytt, for kontakt med dem har skjedd fra tid til annen, av folk som har opplevd å finne veien til Innerjorden. De som er mest kjent er Admiral Byrd og oberst Billie Faye Woodard. Deres opplevelser er vel dokumentert.  

Kjære Sjeler; sannheten kan ofte være mer sensasjonell enn science fiction, selv om mange fiction forfattere har blitt inspirert til synliggjøre den for dere. I den Galaktiske Føderasjon er det mange sivilisasjoner som har et utseende som likner mye på mennesker, men også noen som er svært ulike. Det de har felles er sitt åndelige utviklingsnivå, som har gjort at de kan være med i vårt arbeid. Dere er nødt til å møte dem, for å kunne kjenne den strømmende kjærlighetsenergien de utstråler, for da vil enhver frykt umiddelbart forsvinne. For utseende alene kan være svært villedende.

Vi vil også minne dere på at deres sivilisasjon allerede har blitt lovt medlemskap i den Galaktiske Føderasjon, med det vil åpenbart bare kunne gjelde dem som stiger opp og som har oppnådd et tilstrekkelig høyt bevissthetsnivå. Ingen velger for dere, men vi kan svært tydelig skille mellom de som er klare og de som ikke er det, og den ofte siterte Loven om Tiltrekning virker også inn på det. Vi skynder oss å tilføye at alle sjeler til slutt når det høyere nivå, og at tidsfaktoren ikke spiller noen rolle, for dere har hele evigheten på dere til å nå dit. Nøkkelfaktoren henger sammen med hva dere velger å oppleve og erfare, og hvor lenge dere ønsker å fortsette med det. Husk også i denne sammenheng at dere en gang var Lysvesener med høy status. Dere var svært interesserte i å oppleve de lavere energiene, fordi dere visste at det ville utvide deres bevissthet og forståelse, for det gjøre det mulig for dere å hjelpe andre som følger i deres fotspor.

Livet er ikke noe annet enn et storslagent eventyr som aldri tar slutt, ettersom Skaperen hele tiden gjennom sine drømmer gjør nye skaperverk til virkelighet. Foran dere ligger store utfordringer og muligheter til å tjene andre. Selvopptatthet og egoisme vil snart bli erstattet av ønsket om å tjene alle sjeler og vil medføre at dere vil bli del av en gruppebevissthet. Det er slik den naturlige utvikling går, inntil dere til slutt blir Ett med Kilden Til Alt Som Er. Men sett fra deres tidsperspektiv er det fortsatt langt unna og fortsatt en lang vei å gå.  

Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg vil si, uten på noen måte å være nedlatende, at den menneskelige sivilisasjonen har vært på barneskolenivå. Det har blitt slik på grunn av at dere mistet deres høyere bevissthet, hvilket skjedde da dere da dere slapp dere ned til de dimensjonene der dere nå er. Faktum er at dere har gjort fantastiske fremskitt i løpet av de siste knappe 30 årene, eller etter den Harmoniske Sammenkomst. Dere kan være sikre på at dere har jobbet hardt for å løfte dere selv opp, og dere har lykkes. Det har alltid vært hjelp tilgjengelig og mange sjeler har svart på bønnene og kommet til Jorden sammen med dere. Resultatet er at dere har blitt sanne Lysvesener og at vi elsker deres pågangsmot og besluttsomhet nå det gjelder å komme til Oppstigningen. Vær velsignet hver og en av dere.  

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Ps! Neste melding fra Mike Quincey kommer 28 september 2011

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge