Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 21. juli, 2017


Mike Quinsey - 21. juli, 2017

Mike Quinsey

Kan dere begripe at dere allerede er halvveis gjennom dette året? Skulle dere trenge bevis for at vi befinner oss i en spesiell tid, så behøver dere ikke lete noe annet sted. Forandringer vil sannsynligvis komme i hauger og lader, i raskt tempo, hvilket vil løfte dere inn i den Nye Tidsalderen slik at dere kan nyte alle de godene og fordelene dette vil gi dere. Ingen ting kan hindre dem i å bli til virkelighet og, som dere nå burde vite, er det endelige målet å nå det punkt hvor Oppstigningen vil skje. Vi kan se hele bildet ettersom alt er i “Nået” og vi kan forsikre dere om at alt skrider frem på det beste vis og helt i samsvar med planene som er fastsatt av mektige Vesener som overvåker og følger deres fremskritt nøye. Noen sjeler vil ikke være klare til å stige opp og det er som forventet, men deres vei videre er også planlagt for å sikre at de også fortsetter sin evolusjon. En vei som møter deres behov og gjør det mulig for dem å komme videre i sin utvikling. Dere blir alle, på enkelte stadier i deres evolusjon, veiledet av Høyere Vesener som er fullt dedikert til sitt arbeid, som ikke vil ende før hele Menneskerasen har steget opp.

Dere befinner dere i en tid i den nye syklusen hvor fundamentet er i ferd med å bli lagt ned, hvilket er grunnen til at mange av dere føler at dere er på full fart mot ingensteds. All den uro og foruroligende hendelser dere opplever er alle del av de forandringene som kvitter seg med det gamle slik at man kan komme videre inn i de høyere vibrasjoner. Dere står med en fot i 3dje dimensjon og den andre i 4de, men om ikke lenge vil dere ha begge i 4de dimensjon og dere vil ha lagt bak dere alle problemene assosiert med de lavere vibrasjonene. Det er en langsom, men positive overgangsfase som ikke krever noe annet av dere enn å gjøre alt dere kan for å holde vibrasjonene deres høye. Dette krever at dere går inn for det i alle deres handlinger for å sikre at dere holder dere positive i dem alle. Negativitet og frykt vil bare trekke vibrasjonene deres ned, så dere må gjøre deres beste for å unngå å bli involvert i situasjoner som skaper dette. Behold roen og hjelp til å løfte vibrasjonene ved å holde deres egne stødige og send ut kjærlighetsfulle tanker til alle steder dere finner diskord eller negativitet.

Sannheten om deres historie har med overlegg blitt holdt skjult for dere og nærmest snudd helt på hodet slik at Illuminati skulle ha full kontroll over dere. Det er imidlertid ikke lenger mulig å hold den skjult og langsomt, men sikker får dere vite mer om den. Menneskets historie er temmelig forskjellig fra det dere har blitt forledet til å tro og i forrige århundre ble det gjort mange arkeologiske funn som peker mot en helt annen utviklingshistorie enn det som tradisjonelt har blitt akseptert. Store institusjoner har vært del i fortielsene og hemmeligholdet og mange funn som ville hatt stor betydning for deres forståelse, har blitt holdt skjult for dere. For eksempel har det gjennom de siste hundre årene vært gjort en rekke funn som har avdekket at kjemper har eksistert på Jorden. I bibelsk tid har det blitt gjort referanser til dem og de beskrives som svært høye, med rødt hår, og graver med slike kjemper har blitt funnet i fjellene i Utah.

Et av de mest utrolige funnene på 1920-tallet var et gravfelt på vestsiden av Catalina Island¹ hvor det ble funnet tusenvis av skjeletter av en lyshåret rase som var 210-215 cm høye. De var åpenbart også en lyshudet rase med høy intelligens og kongen deres var mer enn 240 cm høy. Det ble også funnet en rekke artefakter inkludert et Stonehenge-liknende tempel fra samme æra. Man kan jo spørre seg hva som skjedde med alle bevisene og hvorfor så lite er kjent om en slik oppdagelse. Det er også funnet skjeletter av 240-270 cm høye kjemper som hersket i Amerika for lenge, lenge siden og ut fra deres artefakter er det åpenbart at de også var meget intelligente. Det ble også funnet et rom som inneholdt rester av utdødde dyr slik som dinosaurer, og dette gir en indikasjon på hvor gamle disse levningene må være. Det er helt klart at Menneskearten må ha eksistert i meget lang tid og sannheten om deres fortid kan ikke fornektes eller holdes skjult stort lenger.

Listen kunne vært mye lengre, men dere har vel allerede skjønt poenget med hensyn til deres “tapte” historie. Den mest sjokkerende konklusjonen er basert på beviser som er funnet og nedtegnet, som indikerer at det på et tidspunkt fantes kjemper som var opp til 21 meter høye. Like fullt var skjelettene svært like menneskeskjeletter og de har helt klart en plass i deres evolusjonsmessige kalender. Også i moderne tid har historieforskere som er mer åpne og bevisste, innsett at det fortsatt eksisterer så mye bevismateriale som er beviser på Mennesket sanne historie. Det er viktig at dere forstår fakta med hensyn til deres evolusjon, ut i fra hvilket dere vil innse at dere har gått gjennom tidligere Solare Sykluser hvor dere har nådd et høyt utviklingsnivå. De har endt, og så har en ny syklus begynt, som etter hvert som den skred frem seg, tok dere lengre enn dere tidligere hadde kommet i deres utvikling. Så nå er dere nær å kunne høste fruktene av å ha kommet så langt i deres utvikling, til et punkt hvor dere har maksimale muligheter til å stige opp. All den innsats dere legger i å forberede dere til Oppstigning, vil være verdt alt det dere har måttet gå gjennom. Dette er en vidunderlig tid til tross for alt det som hender på Jorden og dere må ikke glemme at dere og Moder Jord stiger opp sammen. En ny Jord og en ny deg, hvilken bedre måte kunne finnes for å komme videre i sin utvikling og legge bak dere de knugende vibrasjonene som har vært en kontinuerlig utfordring. Og like vel har dere holdt ut og aldri gitt opp og vil med stor fryd og glede ta deres plass i de høyere vibrasjonene og nyte å være fri fra alle de kravene som til tider har gjort livet deres ekstremt vanskelig. Dere er nærmest klare til å stige opp og mange gamle venner og slektninger venter på å ta dere imot i kjærlighet og ønske dere velkommen hjem. Dere vil raskt glemme alle traumer i deres nylige liv på Jorden og nyte fred og harmoni som vil kjennes som den mest vidunderlige lykke sammenliknet med deres tid i de lavere vibrasjonene.

Som dere tidligere har blitt informert om er der det ingen opplevelser og erfaringer som er bortkastet ettersom alle de som har hatt betydning for livet deres, har vært planlagt og iscenesatt for å gi dere der opplevelser og erfaringer dere trengte for å komme videre i deres utvikling. Det er derfor svært fordelaktig om dere kan slutte fred med alle som dere har hatt problemer med og legge disse hendelsene bak dere. Det er bare så og så mye dere kan greie i denne sammenheng, men når dere har prøvd, kan dere hvile bedre i vissheten om at dere har gjort deres beste. Se på alle opplevelsene gjennom livet dere som et teaterstykke og når teppet går ned, kan alle involverte gå tilbake til sine normale liv. Karma er, når det kommer til stykket, som å være skuespiller og dere fortsetter å gjenta det samme om og om igjen, helt til dere får det riktig. Egoet deres kan være en krevende utfordring, men dere har selv bygget det opp og da er det også dere selv som kan bringe det til harmoni og fred.

Dersom du leser budskaper som dette, er du helt klart godt på vei mot Oppstigning, for da har du allerede utvidet din bevissthet ut over det man kan kalle normalt nivå. Etter hvert som tiden går burde det bli helt klart at det foregår et adskillelse mellom dem som forbereder seg på Oppstigning og dem som ennå ikke har løftet seg selv opp. Det ville være feilaktig å tro at kilder som denne er de eneste virkemidler for å forberede seg til å stige opp, for det finnes svært mange mennesker med gode intensjoner som har sin egen måte å gi uttrykk for dem på. Skjønne sjeler kan dukke opp på alle livets arenaer, så det er viktig at dere aksepterer dem som velger en annen vei enn dere selv.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversetter: Leif

¹ Catalina Island, ofte kalt Santa Catalina Island eller bare Catalina ligger i Stillehavet utenfor California, USA, se https://no.wikipedia.org/wiki/Santa_Catalina_Island


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge