Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, May 25, 2012

SaLuSa, May 25, 2012

Det er mange tegn på at de gamle institusjonene er i ferd med å kollapse og det er helt uunngåelig, fordi de har vist seg fullstendig uegnet til å løse de problemene dere nå opplever. De må finne en ny måte å drive forretningsvirksomhet på, som til fulle tilgodeser alles behov. Og likevel vil de løsningene kun bli å betrakte som en midlertidig nødløsning mellom der dere nå befinner dere og dit dere skal. Den evolusjonsperioden dere nå er ferd med å begynne på vil gå i raske steg og ikke før har dere gjort et kjempesprang fremover, så vil dere gå enda videre til enda høyere nivåer. Vi har for eksempel fortalt dere at dere at dere vil bo i krystall-byer, men det er litt lenger inn i fremtiden, på samme måte som mange av de avanserte teknologiene.

For oss er det viktig at dere blir klar over deres skjebnebestemte fremtid, for da kan dere være med å manifestere den. Etter Oppstigningen vil deres skapende evner ha økt formidabelt og derfor vil dere selv ha en mye større rolle i å skaffe dere det dere trenger. Dere vil se at alt stoff på en måte er blitt mer forfinet og bærer i seg en større grad av bevissthet, som vil respondere på dere. Faktum er at i de fleste tilfeller vil dere ha toveis kommunikasjon med dyr og andre livsformer. Det vil ikke finnes noen frykt hos noen av partene, og deres evne til å vise kjærlighet vil skape vidunderlige relasjoner mellom dere, som vil være fullkomment lykkelige og harmoniske.

Dere vil være tjent med å la tankene være beskjeftiget med fremtiden, for det vil hjelpe dere gjennom de vanskelighetene som kan dukke opp i overgangsperioden etter at forandringene iverksettes. Det endelige resultat vil være oppfyllelsen av de løftene vi har gitt dere, som en del av Guds store plan for Oppstigningen og deres videre opplevelser. Ettersom dere har vært nede i de mørkeste dyp, skal dere nå til fulle løfte dere opp i Lyset. Der vil dere finne deres virkelige hjem og fryd og glede over å være Ett med alt levende. På Jorden kunne det ikke forventes av dere at dere skulle kunne nå slike svimlende høyder, på grunn av de lavere vibrasjonene som holdt dere nede. Det er i ferd med å endre seg, Kjære Sjeler, for hver dag som går, etter hvert som dere og Lysarbeiderne raskt øker Lys-koeffisienten på Jorden.

Vi trenger vel knapt å fortelle dere at den gudgitte datoen for å sette i gang aktivitetene våre er passert. Vi står rede til å sette i gang for alvor, men i virkeligheten har vi allerede startet, om enn i det små. Vi arbeider alltid bak scenen, men ser frem til å kunne gjøre vårt arbeid helt åpent. Fra vårt synspunkt er det viktig at dere vet hva vi holder på med og hvorfor, for vi ønsker at dere skal være involvert i hele prosessen. Vi vil glede oss over hver eneste ting dere kan bidra med, ettersom det på mange måter er deres jobb å rydde opp etter dere og sette ting rett igjen. Uansett, selv med verdens beste vilje, kan dere ikke vinne over de mørke Sjelene uten hjelp. Vi har aldri sett det som vår oppgave å redde dere, men derimot å gi dere all den støtte dere trenger. Og det er helt klart at uten hjelp av våre avanserte teknologier, er det ikke å vente at dere selv skulle klart å fullføre opprensingsprogrammene i tide før Oppstigningen.

Over hele verden er landene inne i en forandringsprosess og hvert eneste land vil måtte lytte til folket og svare på deres krav om frihet. Det er ikke lenger mulig å innføre et autoritært styre for å holde dem i sjakk og nekte dem deres rett. Folket har kjent duften av frihet og er i ferd med å erkjenne at de har rett til å kreve den tilbake, og slik vil det bli. Drivkraften og trykket for å skape fredelige forandringer er noe vi kan være med å støtte, og som vi har gjort hittil, og vil fortsette med for å støtte dem som er aktivt involvert. Det har ikke gått upåaktet hen at våre skip er blitt observert mange flere steder og i omstendigheter der de ikke kan forklares med noe annet enn sannheten. Vi er her allerede og noen av våre fremskutte grupper har vært aktive i årevis og vært i kontakt med mange av dere. Dette vet alle lederne deres om, de som deltar i fornektelsen og dekkoperasjonene, men i all ærlighet skal det sies at mange av dem er under et ekstremt press om ikke å si sannheten. Det er det som har vært problemet, for Illuminati har hatt en så utstrakt kontroll helt opp i toppen av styresmaktene. Når de vet at vi beskytter dem, vil dere snart se enkelte av deres statsledere komme ut med sannheten og sin støtte til oss.

Vi kan ikke presse frem denne avsløringen, men vi arbeider jevnt og trutt for å finne en måte å gjøre det på som er akseptabel for alle parter. Det ville virkelig vært i alles interesse at utskiftingene i regjeringen hadde skjedd først, for på den måten å sikre at det fantes møter der alle ville være mottakelige og gi hverandre støtte. Imidlertid ser det ut for oss, slik den finansielle situasjonen utvikler seg, at den er på vei mot fullt sammenbrudd og at det er riktig tid for å sette i gang og gjøre klart for velstandsprogrammene og den nye økonomien. Det er så mye som er på kanten av å skje at det kreves enorm fokus på detaljer, for å sikre at alt flyter smidig uten problemer.

Selv om det ikke virker slik, er media klar over hva som skjer, men holder igjen på grunn av frykt for represalier. Dette vil forandre seg om kort tid, for vi er avhengig av at publikum er informert før vi kan tenke på åpen kontakt med dere. Vi kan hele tiden se det større bildet fra vår posisjon utenfor Jorden og det gjør det mulig for oss å handle til beste for alle. De mørke Sjelene håper på å kunne forlate scenen med et ”kjempesmell”, men vi vil se til at det ikke blir noe av. Arrestasjonene fortsetter og etter hvert som våre allierte får tak i dem, vil de bli satt inn eller satt i husarrest. Vi vil sørge for at de største problemskaperne er blant de første som blir tatt hånd om. Ingen nyheter er i denne sammenheng ikke nødvendigvis dårlige nyheter, for mye av vårt arbeid må foregå i hemmelighet for øyebikket.

Vi er bare en av mange informasjonsilder men vi føler oss sikre på at de av dere som leser ulike kilder og følger godt med, ikke kan si annet enn at kildene i hovedsak stemmer overens med hverandre. Ta til dere det dere føler dere kan akseptere og er dere i tvil, stol på intuisjonen. I det store og det hele spiller det ikke så mye rolle hvem som har rett og hvem som tar feil. Med tiden vil uansett den fulle sannhet komme ut og på det tidspunkt er dere allerede langt på vei mot Oppstigningen. Det er det eneste som virkelig betyr noe, for det er mange veier og mange ulike tidslinjer som fører i samme retning.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og er klar for den siste kraftanstrengelse fra våre allierte som vil gjøre slutt på alle forsinkelsene og føre til at vi kan feire at de mørke Sjelene er ute av dansen. Derfra og videre vil det bli en prosess full av glede frem mot Oppstigningen. Vår kjærlighet går ut til dere alle.Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


We are looking for Norwegian translators to translate the wonderful channeled messages featured on our website. If you are motivated please send an email to info@galacticchannelings.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge