Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 28. april, 2017


Mike Quinsey - 28. april, 2017

Mike Quinsey

Det foregår mye aktivitet i Antarktis og det blir gjort oppdagelser som vil endre deres historie som knapt kan sies å dekke Menneskets sanne utvikling. Det er gjort interessante funn av kroppene til ekstremt høye Vesener, som har blitt dypfryst der de var da frosten overrasket dem. De kom fra en periode for mange, mange tusen år siden og det var ikke meningen at dere skulle få se dem. De som har kontrollen i verden, kontrollerer også hva som skjer i Antarktis og ønsker å holde dere i mørke og holde hele sannheten for seg selv. Det finnes imidlertid også dem som kjemper for at hele sannheten skal avdekkes så alle får vite om det og dette vil antakelig skje dersom disse får det slik de ønsker. Når det kun er et lite antall år før Oppstigningen finner sted, så er det en viss hast med å få sannheten ut slik at alle kan se den. Hele historien deres må skrives om og dere har krav på å få vite fakta, og de kan ikke holdes tilbake stort lenger.

Denne tiden er en prøvelse for de fleste mennesker, spesielt for dem som i liten grad kjenner til sannheten. De roper til Gud og ber om å bli tatt bort fra de prøvelser de opplever, uten å vite at disse er nødvendige for evolusjonen deres. Dette gjelder for alle, over alt, og for mange er dette deres siste liv i de lavere dimensjonene og dette er grunnen til at det kan være så krevende. Imidlertid er det slik at de vanskeligste periodene på Jorden er de som gir de beste mulighetene til å gjøre seg ferdig med mye karma slik at man kan komme seg videre til en høyere dimensjon. Uansett hvilket nivå man måtte befinne seg på, så er dette tider med enorme muligheter som kan løfte dere stadig videre opp. Som alltid følger Veilederne deres nøye med på hvordan det går med dere og gjør så mye de har lov til for å hjelpe dere å lykkes. Kall på dem når dere føler behov for deres hjelp og det er oftere de kan hjelpe dere enn at de ikke kan.

Mange vise og høyt utviklete sjeler har inkarnert i denne tiden for å være mentorer for dem som er i ferd med å stige opp. Deres erfaring vil hjelpe dere å lykkes med å kunne stige opp eller fremme deres forståelse slik at dere i det minste gjør store fremskritt. Dere vil finne at mange unge sjeler i realiteten er vise, gamle sjeler, som kommer inn i livet deres for å gi dere kunnskap som kan sette dere på veien mot sannhet. De fremviser som regel stor kunnskap og forståelse allerede i ung alder og av den grunn bør dere ha ørene åpne og lytte til dem.

De mørke er selv i ferd med å skape de omstendighetene som vil føre til deres fall, på grunn av at alt de gjør er for selv å bli rikere og få mere makt. Det disse gjør kan imidlertid ikke måle seg med sjelene som er av Lyset, som er immune mot deres negative energier. Like tiltrekker like, så såfremt dere er tro mot Lyset, så kan ikke de lavere energiene røre dere. Selvfølgelig vil dere bli bekymret at de mørkes handlinger, som inkluderer drap og mange andre fordervete handlinger, men dere må være våkne så dere ikke lar dere dra ned av dem. Husk på at dere tiltrekker dere nøyaktig det dere gir energien deres til, så vær bevisste på hva dere tenker eller hvordan dere reagerer med hensyn til negative situasjoner som dere får vite om. Menneskene har en tendens til å la seg bli involvert i andre folks liv, hvilket er helt fint, forutsatt at de vet hvordan de skal unngå å bli emosjonelt involvert. Livet kan til tider høres vanskelig ut, men ved å holde fast ved deres sterke ønske om å handle ut fra kjærlighet for deres medreisende på Jorden, så burde det være tilfredsstillende og en enkel seilas.

Generelt søker mennesker å være “velstående” og mange gjør seg fortjent til dette gjennom hardt arbeid. Det blir derimot mer ekstremt når penger blir en gud for dere og dere søker rikdommer som slett ikke er nødvendige for at dere skal ha et godt liv. Stor rikdom er en utfordring fordi den må brukes til beste for alle mennesker og ikke på egoistisk vis til selvforherligelse. Likevel er det slik at et lite antall mennesker eier 95% av verdens rikdommer, mens millioner lever fra hånd til munn uten noe sted å bo eller anstendige sanitærforhold. Noe har gått skikkelig galt og denne akkumuleringen av rikdom har gått på bekostning av en rimelig levestandard for alle mennesker. Disse problemene vil imidlertid bli tatt tak i meget snart og vil ha blitt rettet opp før vi kommer til endetiden.

I og med at dere har blitt gitt fri vilje, er dere selv arkitektene for deres egen virkelighet. Imidlertid utøver de som hersker en mye større grad av makt, men siden dere lever i et demokrati, så er det mulig for dere å la deres mening bli hørt. Når dere har gått til valg og avgitt deres stemme, gir det dem som har det administrative ansvar for livene deres autorisasjon til å påvirke slik at fremtiden blir fordelaktig for dere alle. For eksempel har dere fått fordelene av nye måter å gjøre ting på og oppfinnelser som har høynet levestandarden deres. Imidlertid har dere ikke blitt gitt slike ting som fri energi som ville ha løftet dere inn i den Nye Tidsalderen og gjort livet dere mye mere komfortabelt. I stedet har dere blitt holdt i en teknologisk “bakevje” hvor livet kan være et slit og et slep og mange mennesker ikke har nok til å overleve. Dette kan ikke fortsette stort lenger og det blir allerede gjort tiltak for å fjerne de hindringene som står i veien for total forandring til det bedre.

Dere, folket, sender ut kraftfulle tanker som skaper en ny tidslinje som løfter dere ut av den gamle. Om ikke lenge vil det komme en tid hvor disse mektige energiene som blir skapt på denne måten, plutselig vil gjøre at fordelaktige forandringer skjer. Etter hvert som flere og flere mennesker visualiserer de forandringene som er mulige, så fører dette til at de manifesteres, når et punkt er nådd hvor de ikke lenger kan holdes tilbake. Så viktigheten av at dere holder dere fokusert på målet deres kan ikke understrekes sterkt nok. Dette er en tid hvor dere må konsentrere dere om deres egne behov dersom dere vil benytte muligheten til å stige opp.

Dere har mange familie og venner som venter på å møte dere igjen og noen vil besøke Jorden, mens andre ikke vil gjøre dette før det er trygt. Mange, som ikke er direkte involvert i livsplanen deres, venter på å møte dere etter at Oppstigningen har funnet sted. De er familie og venner fra mange tidligere liv hvor dere har møttes og arbeidet sammen. Slike bånd blir sjelden brutt, særlig dersom kjærlighetsbånd er blitt dannet. Når dere er i de høyere dimensjonene er venner bare en tanke unna, så uansett hvor dere befinner dere, så er kontakt mulig. Imidlertid må det poengteres at dersom en sjel er opptatt på annet vis med en eller annen aktivitet som ikke kan avbrytes, så vil dere kan hende ikke oppnå kontakt.

Det er ingen grunn for dere til å bekymre dere om dem som ikke stiger opp sammen med dere, for de vil bli vel tatt vare og gitt enhver mulighet til å lykkes i neste runde. Dere må forstå at enhver sjel blir gitt de samme mulighetene til å erverve kunnskap og gjøre fremskritt, men noen trenger mere tid for å inkorporere sin nye forståelse til sin egen fordel.

Lyset har vunnet kampen og svært snart vil dere se at freden senker seg over Jorden. Dette vil gjøre det mulig for forandringene å komme i gang for full fart og legge de mørke tidene bak dere, slik at dere til fulle kan nyte deres nyvunne frihet. Dere vil elske å være del av den nye Jorden og gi av deres tid ved å engasjere dere i forandringene som er til beste for alle.

Dette budskapet kommer via mitt Høyere Jeg og bærer i seg energier av Lys og Kjærlighet.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge