Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 5. mai, 2017


Mike Quinsey - 5. mai, 2017

Mike Quinsey

For hver dag som går kommer dere nærmere det punkt hvor de mørke Sjelene har mistet tilstrekkelig makt til at en total omlegging av pengesystemet deres blir mulig. For øyeblikket foregår det mye aktivitet for å fjerne dem som gjemmer seg inne i Jorden, som nå får klar beskjed om å overgi seg eller bli utslettet. Deretter kan forandringenes fokus rettes mot å fjerne våpnene deres som er utplassert i Rommet, slik at det blir trygt for besøkende skip å lande på Jorden. Alle dette er nødvendig for at den Nye Tidsalderen kan introduseres trygt og uten forsinkelser. Vær trygg på at forberedelsene til denne tiden har pågått i meget lang tid og så snart “hindringene” er fjernet vil det bli virkelig fart i begivenhetene og forandringene. Forandringene skulle ha kommet for lengst, og de er unngåelige, og om noen få år vil dere allerede være i full gang med å forvandle samfunnet deres.

Dere er nå inne i en tid hvor dere må mestre å ha kontroll over følelsene deres og ikke tillate at negative tanker å slippe inn. Det kan ikke understrekes sterkt nok hvor viktig det er å forholde seg rolig med hensyn til det som skjer på Jorden, som til tider kan være foruroligende. Dette vil være de siste ytre tegn av betydning på reaksjonene til dem som ikke forstår at en opprenskning må skje før det nye kan introduseres. Forandringene i vibrasjonene vil gjøre dem urolige de som ikke kan akseptere dem eller er ute av stand til å forstå hva det er som skjer. Inntil Pressen blir fri er det vanskelig å formidle sannheten til alle mennesker og de som fortsatt er under Illuminatis kontroll vil fortsette å være forvirret.

I tider hvor det er vanskelig å skjønne hva som skjer, la intuisjonen lede dere og når ting synes uklare eller dere ikke finner noen mening i det som skjer, forsøk å se de underliggende grunnene og se etter hvilke positive resultater de kan skape. Forstå at dere selv, på samme måte som alle andre, kan bidra til å skape hvordan fremtiden arter seg og dette er fri vilje i virksomhet. Faktum er at dere er mye mektigere enn dere evner å begripe og etter hvert som vibrasjonene deres øker, vil dere forstå at tankene deres faktisk er skapende. Sannheten er at dere må lære dere å ha kontroll over dem. Dette vil komme naturlig, så bekymre dere ikke dersom dere, på deres nåværende nivå, ikke greier å hindre strøtanker å dukke opp hos dere. Dere vil imidlertid bli positivt overrasket over hvor fort dere vil tilpasse dere de høyere vibrasjonene.

Noen av dere vil kanskje spørre om hvorfor en sjel trenger å oppleve de lavere vibrasjonene og det enkle svaret er for å utvikle seg under forhold hvor erfaringer kan gjøres raskere enn noe annet sted. Det kan være en meget tøff og krevende reise, men dere blir gitt all mulig hjelp for å lykkes. Dere kan selvfølgelig reise langs den veien dere selv har valgt, i akkurat i det tempoet som passer dere, og Veilederne deres vil se til at dere ikke blir overbelastet. Tross alt skjer allting i “nået”, så dere kan utvikle dere i deres eget tempo. De fleste sjeler ønsker muligheten til å øke farten i evolusjonen sin velkommen, men noen har prøvd å oppnå aldeles for mye i løpet av et liv.

Med vitende og vilje har dere blitt holdt på et nivå hvor dere ikke har vært klar over hvordan dere kunne greie å stige opp. De mørke Sjelene hadde planlagt å holde dere som i et fengsel slik at de kunne gjøre dere til sine slaver, og så langt har de lykkes med det. Imidlertid har mange greid å løfte vibrasjonene sine tilstrekkelig til at de har maktet å bryte ut av de begrensningene de hadde blitt innpodet og påtvunget, og de kan nå se frem til Oppstigningen. De høyere riker av Lyset kaller på dere i det fjerne og det vil ikke være lenge før dere vil begynne å ta steg som vil ende med at dere blir Galaktiske Vesener. Imidlertid må det understrekes at dere fortsatt har en lang vei å gå før dere kan nå et så høyt nivå, men dette er den vei dere har valgt for deres evolusjon.

Sannheten vil til slutt bli avdekket for dere, men i et tempo som ikke vil overvelde dere fullstendig. Veldig lite er slik dere har blitt forledet til å tro, men vær sikker på at det finnes en Gud, den vidunderlig strålende Kilden til Alt Som Er. Dere er udødelige og skapt i Guds bilde i den forstand at dere har det fulle potensial til å kunne bli Ett med Gud. Mennesket har blitt gitt fri vilje for å kunne gjøre erfaringer etter eget ønske, men med dette følger også ansvaret for alle handlinger dere gjør. Å vite dette hjelper dere å forstå hvorfor dere har reist gjennom dualiteten. Imidlertid kan dere være helt sikre på at dere, før dere bestemte dere til å våge et liv på Jorden, var fullt informert om de utfordringene dere ville møte med hensyn til “å finne veien tilbake til Gudskilden.” Gud sendte alle Sjeler ut for å oppleve og erfare slik at Gud kunne lære mer om det Han hadde skapt. Det sies at “Gud puster Inn og Gud puster Ut” og dere kan ta dette i betraktning på reisen utenfor Gudskilden.

Religion er den veien mange som har behov for en lærer til å vise dem veien velger, men det er ofte en vanskelig vei å følge ettersom det er Menneskenes versjon av Sannheten. I virkeligheten er det hele meget enkelt og dekkes utmerket av begrepet “gjør mot andre som du ville ha gjort mot deg selv”. Det betyr å behandle alle som dine likeverdige – dine Brødre og Søstre. I den verden dere nå opplever er det kanskje vanskelig å leve opp til et slikt løfte, men ved å gjøre deres beste skaper dere en vei i Lyset som til slutt vil lede dere frem til suksess. Universell Kjærlighet gjør ingen forskjell mellom den ene og den annen sjel, fordi alle gjør erfaringer på sitt eget vis og etter sitt eget valg. Imidlertid havner Mennesket noen ganger i vanskeligheter og mister kontakten med sitt Høyere Selv, men blir hjulpet til å løfte seg opp igjen og blir aldri overlatt til seg selv på veien de går, og Gud er aldri mer enn en bønn unna.

Når dere først blir et Høyere Vesen, vil vibrasjonene deres ha blitt så høye at dere ville kunne ha en fullkommen kropp som vil vare i mange hundre år. Dette kan forklare dere hvordan St. Germain har dukket opp mange steder på Jorden i løpet av de siste tre hundre årene eller så. Han har blitt sett ved mange forskjellige anledninger og viser aldri antydning til aldring. Forestill dere å kunne utføre deres åndelige arbeid over så lang tid og være en mentor for sjeler for å hjelpe dem å utvikle seg gjennom en serie av liv på Jorden. St. Germain dukket sågar opp i forsamlingen hvor den Amerikanske Frihetserklæringen ble underskrevet og gjorde en helt avgjørende innsats i utformingen av teksten. Han har alltid vært uhyre interessert i Menneskehetens evolusjon og fremskritt og har brukt sin innflytelse til å holde dem på rett vei.

Med tiden vil dere lære meget raskt om deres sanne fortid og hvor fremtiden vil ta dere. Det er en spennende tid og for mange av dere er deres lange reise snart over og en vidunderlig fremtid skimrer i det fjerne. Det er så mye dere skal lære om for å rette opp alt som har med historien deres å gjøre. I virkeligheten vet dere svært lite om Jordens historie og deres rolle i den, selv om dere har fått enkelte glimt av tiden før Atlantis. Hver periode viser at utviklingen er syklisk og at hver Solare Syklus har endt opp med en renselse av Jorden. Denne tiden er ikke noe annerledes og en ny syklus vil begynne om kort tid for de sjelene som har behov for å fortsette sin evolusjon i de lavere vibrasjonene. De som skal stige opp beveger seg inn i høyere vibrasjoner hvor ingen ondskap kan eksistere og de kan nyte en fredfull og kjærlighetsfull tilværelse.

Hold fokus på alt som er i harmoni og av de høyere vibrasjoner, så vil dette sikre at dere er klare til Oppstigning.

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv og bærer i seg energien av Lys og Kjærlighet.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge