Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 21. april, 2017


Mike Quinsey - 21. april, 2017

Mike Quinsey

Ting skjer i et stadig raskere tempo og alt er et skritt på veien mot den dagen da sannheten om deres eksistens vil bli avslørt. I virkeligheten er det ikke lang tid igjen før forandringene vil være over dere og dere vil være vel tjent med å være forberedt på dem. Deres fremste mål burde være å beholde likevekten og beholde roen til enhver tid, for dere vil finne at mange mennesker vi bli urolige og slett ikke i stand til å forstå hva som hender. Det daglige strev og evige problemer med rett og slett å leve fra dag til dag blir ikke noe bedre av stadige nedskjæringer og trusler om krig. Noen vil spørre hvorfor vi ikke intervenerer, men som vi har slått fast tidligere, så er det dere selv som skaper deres skjebne og må høste resultatene. Dere får imidlertid ikke lov til å gjennomføre handlinger som er i direkte opposisjon til Planen for Menneskets evolusjon som har blitt lagt av dem som har overoppsynet med deres utvikling og fremskritt. Ethvert slikt forsøk vil bli blokkert eller avverget på en måte som forhindre at noen stor forandringer i planene kan skje.

Beslutninger er allerede gjort for å holde dere på veien som gir dere muligheten til å stige opp på slutten av syklusen. Tålmodighet er fortsatt påkrevet mens anledningen blir skapt som endelig vil gjøre at dere kan lære sannheten om dere selv. Dere er mektige sjeler på vei tilbake til Lyset hvorfra dere en gang kom og sannheten vil sette dere fri fra all den misinformasjon som har grumset til alle deres tanker slik at kun få av dere forstår deres sanne selv. Vi gjentar nok en gang at dere er Lys-Vesener som har sluppet seg ned i de lavere vibrasjonene etter å ha akseptert utfordringene med å finne veien tilbake igjen. Imidlertid har dere aldri vært alene på deres reiser og Veiledere hjelper dere å følge den vei som har blitt bestemt på forhånd for å hjelpe dere å utvikle dere og gjøre fremskritt. Når dere har blitt gitt fri vilje, så følger det naturligvis at dere selv er ansvarlige for resultatene av deres handlinger og på bakgrunn av dem vil dere se hvor dere trenger å løfte dere selv opp.

Dersom dere leser disse budskapene er dere ganske sikkert på Lysets Vei og har kommet dit at dere har muligheten til å stige opp. For å lykkes er det nødvendig at dere holder fokus på målet og ikke lar eksterne hendelser distrahere dere. Det skjer svært meget som dere ikke kan se, selv om dere kanskje føler virkningene av det. For øyeblikket er det mye som skaper falske inntrykk av hvor ting er på vei og inntil det er trygt å la sannheten komme frem, er det av avgjørende betydning at dere hele tiden har et åpent sinn. Dette er året hvor så mye vil komme til å skje at dere vil ha vanskeligheter med å vite hva som er sant, men dette vil bli kjent i løpet av neste år eller der omkring. Sannheten vil komme ut i et passende tempo slik at folk ikke blir overveldet, slik at de kan greie å ta inn over seg avsløringene som viser hvordan dere til de grader er blitt servert løgner og ledet på ville veier. De mørke har med vitende og vilje sørget for at dere ikke har fått vite sannheten fordi de ikke har ønsket at dere skal vite hvilke mektige Vesener dere er. Sannheten kan ikke holdes tilbake stort lenger og selv nå foregår det drøftelser om hvordan den best kan avdekkes. De som er av Lyset ønsker seg en fullstendig avsløring slik at sannheten kan bli kjent for alle.

Enhver innsats dere legger i å holde dere i Lyset vil bli rikelig belønnet og da burde også Oppstigningen deres skje med letthet. Som vi tidligere har forklart, er det helt opp til dere, selv om enhver hjelp vil bli gitt for å beskytte dere og stanse enhver innblanding fra dem som helst ville holde dere fortsatt i mørket. Det er soleklart at Lyset alltid vil være mye mektigere enn de lavere energiene og så lenge dere holder dere i Lyset, kan ingen ting skade dere. I de tilfellene dere finner unntak fra dette, så skyldes det karmiske årsaker som kan føre til enten positive eller negative resultater. Dette betyr at alle viktige hendelser i livet deres har blitt avtalt på forhånd, selv om forandringer kan skje. Men igjen vil dere har vært enige i at dette skjer. Det aller meste vil være til deres fordel og kan for eksempel være en uventet anledning til å rydde opp i gammelt karma som dukker opp og som dere har benyttet har benyttet med suksess.

I disse dager pågår fortsatt kampen om makten på Jorden, men dette vil ikke vare stort lenger, for slutten på all krig er i sikte. Det er jo klinkende klart at dere kan ikke ta med dere konflikter og krigerske holdninger opp i de høyere vibrasjonene. Så det kommer en tid om ikke lenge, hvor krig og alle fasetter av den ikke lenger vil være mulig, men sjeler som fortsetter å være en del av den vil fortsette sine aktiviteter et annet sted. Freden kommer selv om det kan synes umulig for øyeblikket når man ser på situasjonen Jorden og dens folk befinner seg i. Mennesket er ikke helt alene å skylde for de mange krigene dere har opplevd, og visse grupper, slik som Illuminatiene, har med fullt overlegg spilt begge sider ut mot hverandre og supplert begge parter med våpen. Imidlertid, for å gjøre ting enda mer komplisert, så må det slås fast at karma igjen er involvert slik at alle deltakere får de opplevelsene og erfaringene de trenger.

Livet er uten tvil temmelig tøft på Jorden, men hvor ellers ville dere kunne oppleve slike muligheter til å utvikle dere så raskt? Som sjeler av Lyset har dere alltid et antall Veiledere som følger dere på reisene deres, som beskytter dere for å sikre at ingen kan blande seg inn i deres nødvendige livserfaringer. Som høyt utviklete sjeler er dette deres måte å hjelpe dem som følger i deres fotspor og kan trenge en hjelpende hånd. I Universet deres er Moder Jord én som har ofret mye for å hjelpe Menneskeheten å løfte seg opp. Snart vil hun være ferdig med disse oppgavene når hun etter hvert stiger opp med de mange sjelene som er klare til det. Som dere da forstår er endetiden en meget viktig anledning som gir sjeler en særskilt god mulighet til en masse-oppstigning. Én syklus ender og en ny begynner, som vil gi enda flere anledninger for sjeler til å løfte seg opp, med alle de fordeler og velsignelser som følger med det.

Hvis sjeler bare kunne fatte hvor stort deres potensial egentlig er, så ville de gjøre alt de kunne for å finne en måte å utvikle seg på som simpelthen er et uttrykk for Universell Kjærlighet. Dette kan synes vanskelig når dere ennå ikke har nådd de nivåer hvor dere for eksempel ville være fulle av begeistring for “å elske deres fiender som dere selv”. Se på andre sjeler som dere Brødre og Søstre, hvor hudfarge eller skikker ikke har noen som helst betydning for båndene mellom dere. Dere er Ett med alt annet og livet er en uløselig del av Gud, og dette illustrerer hvorfor Gud er Kun Kjærlighet som gis til alle sjeler i samme grad, og også hvorfor Gud aldri straffer en eneste sjel, men utelukkende tilbyr fullkommen Kjærlighet. Noen velger å tro på en såkalt Djevel, men dette er likevel bare en uhyrlighet som mennesket selv har skapt.

Menneskenes sjel er forvirret utelukkende fordi de har blitt ledet så til de grader på villspor av dem som har en agenda om å gjøre ham til slave og holde sannheten unna ham. Imidlertid er ikke dette lenger mulig fordi Lyset har økt og blitt den helt dominerende kraft og forsetter å øke i intensitet. Himmelen representerer Harmoni og Kjærlighet hvor alle befinner seg i en tilstand av fullkommen Kjærlighet. Det er kan hende utenfor rekkevidde for dere akkurat nå, men det er målet for deres reise som akkurat har begynt. Noen sjeler har vært i kontakt med slike energier og beretter om ekstasen de har opplevd. Glede og Lykke kommer gjennom å romme Kjærlighetens energi og når dere gir raust av den, hjelper dere alle andre ved å løfte dem opp.

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv og bærer i seg Lysets og Kjærlighetens energier.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge