Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, March 26, 2012

SaLuSa, March 26, 2012På en måte kan vi si at vårt oppdrag snart er fullført, ettersom vi nærmer oss tiden da all den innsats som er lagt ned for å frigjøre dere fra Illuminati’s maktgrep viser resultater. For dere er det avslutningen av denne syklusen i dualiteten, mens for oss er det rett og slett en opprydding før en ny syklus kan begynne. Det vil være en ny begynnelse og det kommer som en følge av at deres bevissthetsnivå har løftet seg over lang tid, slik at dere kan stige opp til enda høyere nivåer. Vi vil også ta del i denne tidsepoken sammen med dere og er i stor grad en del av deres fremtid. Vi bidrar med vår hjelp slik at dere til slutt blir Galaktiske Vesener og kan ta deres rettmessige plass blant oss.

Det dere opplever nå er ikke deres sanne virkelighet, men en som dere har skapt over tusener av år etter at dere slapp dere ned fra de høyere dimensjoner. Ikke en eneste sjel ble tvunget til å gjøre det, for hver eneste en av dere gikk helt frivillig inn i det. Det gjorde dere i full tillit til at uansett hvor mye dere gikk dere vill og kom vekk fra Lyset, så ville det komme en tid da dere ville bli kallet tilbake og at dere ville få hjelp til å finne veien tilbake. Det er selvfølgelig den tiden dere er inne i nå og om ikke lenge vil dere vite med sikkerhet at dere er trygt på vei mot Oppstigningen, og at ingen ting kan stille seg i veien for den eller forsinke den. Kan dere ikke allerede kjenne forskjell i energiene omkring dere, nå som de er mye mer av Lyset og så oppløftende? Fryktens energier har avtatt og når dere får bekreftelse på omfanget av arrester og oppsigelser av de mørke Sjelene, vil det også hjelpe dere til å føle ro og å leve i fred.

Den friheten dere har blitt fornektet gjennom så lang tid, vil dere få tilbake og dere vil ikke kjenne snev av tvil om at det gamle paradigmet er lagt dødt for alltid. Det nye paradigmet er allerede i gang med å ta sin plass og gir dere håp og tro på en vidunderlig fremtid. Noen av dere har fått glimt av den og det har inspirert dere og gjør at dere ser på livet med helt andre øyne. Den er så forskjellig fra slik dere lever nå at det ikke finnes dekkende ord som kan beskrive den. Noe av det mest merkbare egenskapen ved den er at dere vil føle det som om kjærlighet strømmer til dere fra alle kanter. Om dere noensinne skulle ha opplevd en slik energi, har det mest sannsynlig vært bare et øyeblikk, mens i de høyere dimensjoner er denne energien permanent tilstede. Dere har et munnhell som sier at ”Det er Kjærligheten som får Jorden til å gå rundt” og dere aner ikke hvor sant det er. Når sant skal sies, så er det mangelen på kjærlighet som har sønderrevet deres Jord og fått dere til å føle dere alene og atskilt fra deres gude-selv. Kjærlighetens energi er den største kraft av alle og det kunne forandre hele livssituasjonen deres i et glimt om dere alle hadde muligheten til å komme sammen på den måten. Mange av dere har opplevd hva kjærligheten kan gjøre, spesielt når den brukes til healing. Den kan transmutere de lavere vibrasjonene, og det er grunnen til at vi så ofte har oppfordret dere til å sende kjærlighet til de som tilhører den mørke Kabalen.

Tenk over disse tingene, og når dere føler at dere har lyst til å hjelpe menneskeheten, så send kjærlighet til dem som virkelig trenger det. Resultatene viser seg ikke nødvendigvis øyeblikkelig, men stol på at det hjelper selv om det tar tid før resultatet blir synlig. Dere kan ha full tillit til Lyset, slik som når dere bruker det til å beskytte dere selv. Om du ikke allerede står som et fyrtårn av Lys, så øv på å se på deg selv som om du er det, og da vil du så visst gjøre det til virkelighet. Du vil også se at du tiltrekker deg andre sjeler lik deg selv, for de vil kjenne dine høyere vibrasjoner. Forestill deg at alle omkring deg var av Lyset, for da kan du begynne å få en anelse av hvordan det er i de høyere dimensjonene. La ingenting begrense de forventningene dere har til hva Oppstigningen vil bety for dere, for den vil sette dere fri fra alle de konflikter og problemer som rir Jorden nå. I fremtiden vil dere overhodet ikke mangle noe som helst og dere vil forstå at Skaperen har sørget for dere på alle tenkelige måter.

Så Kjære Sjeler, møt med besluttsomhet alt som måtte komme i deres vei mellom nå og Oppstigningen. La ingen ting få dra dere ned, for uansett hva som skjer, så vil det være kortvarig. Dersom dere skulle oppleve tap, så vil det bli gjort mer enn godt igjen, og husk på at dere kan ikke ta med dere noen ting inn i de høyere vibrasjonene som ikke er kompatibelt med dem. Det er derfor ingen sjel noensinne kan trenge seg inn der med makt, men vil automatisk befinne seg på det nivå som er riktig for dem og stemmer overens med deres vibrasjoner. Dere må forstå at alle utvikler seg med sin egen hastighet og har hatt like store muligheter til å velge veien mot Oppstigningen. Så vi ber dere om å ikke bli ute av dere dersom en av deres nære og kjære skulle velge noe annet enn dere selv og at dere ærer og respekterer det valg de gjør av fri vilje. De man elsker er aldri langt unna og dere er alltid mulig for dere å møtes igjen.

Gjør dere klar til å nyte livet og føle dere frie til å uttrykke følelsene deres, for så snart dere får vite om forandringene og de goder de fører med seg vil dere bli ekstatiske. Hver eneste dag vil være grunn til å feire og tro oss når vi sier at vi vil organisere noen uforglemmelige begivenheter også, og ta del i dem. Fryd og glede nærmer seg og vil ledsage dere hele veien til Oppstigningen. Det er fortsatt perioder som kan bli vanskelige, men ingen ting vil vare særlig lenge, og skulle det oppstå nye behov, så vil vi være på pletten og hjelpe dere. Vi arbeider allerede bak scenen og gleder oss til våre aktiviteter kan gjøres i full åpenhet. Høyeste prioritet for oss nå er å stanse de krigshissende parter å fly rett i synet på hverandre og vi tviler overhodet ikke på at vi kan stanse ethvert forsøk på å starte en ny krig. Dere vil bli sjokkert, og ganske sikkert rasende, når dere får vite hvor mange ganger de mørke maktene har prøvd å starte en ny krig i Midt-Østen. Vi vil ikke dvele ved slike lite hyggelige ting, men det er nødvendig at dere vet hvem som har arbeidet mot dere i så mange, mange år, men de lot som om de arbeidet for dere.

Vi fortsetter å overvåke Moder Jord nøye, ettersom det er fysiske endringer som må skje og enkelte områder er mer utsatt for dem enn andre. Vi har ikke tillatelse til å stanse de som er nødvendige, men vi vil gjøre alt vi kan for å begrense skader for dere og holde ødeleggelsene på et minimum. Situasjonen kunne så visst ha vært aldeles fryktelig dersom de mørke Sjelene hadde fått det slik de ville, men vi har stanset deres planer om å igangsette katastrofer for å redusere Jordens folketall. Vi vet at mange av dere ikke fatter at noen kan falle så til de grader dypt, men når man har mistet nærmest alt Lys, vil slike sjeler også ha mistet enhver evne til medfølelse.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og taker alle dere som har vært med å hjelpe til slik at disse budskapene blir spredt, ikke bare disse, men alle budskaper fra Lysets kilder. De har oppløftet så mange mennesker og forberedt dem på Oppstigningen. Gud velsigne dere alle.

Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


We are looking for Norwegian translators to translate the wonderful channeled messages featured on our website. If you are motivated please send an email to info@galacticchannelings.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge