Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 28. Februar, 2014

SaLuSa, 28. Februar, 2014

Kjære Sjeler, vi kommer med gode nyheter for å informere dere om at det arbeidet dere har lagt ned med stor hengivenhet, nå er i ferd med å bringe de belønninger dere så vel har fortjent. Våre felles anstrengelser har ført til en akselerering av det arbeidet som er nødvendig for å skape betydelige fremsteg i prosessen med gjøre forandringene til virkelighet. Deres innsats har medført at man har evaluert fremskrittene som er oppnådd, og det er gjort beslutning om å fortsette i høyt tempo. Det betyr at dere vil bli oppmerksom på spesifikke hendelser som tydelig vil avsløre for dere at et nytt steg på veien mot ”Begivenheten” er begynt. I løpet av en relativt kort periode vil dere finne ubestridelige bevis på fremskrittene som er gjort, men forvent ikke at dette vil bli kringkastet av de store mediene. De mørke Sjelene vil undertrykke sannheten og vil gjøre hva som helst for å stanse utviklingen, og det betyr at dere vil måtte lete rundt omkring for å finne beviser for det som skjer.

Etter en så lang ventetid er det nå full innsats for å bringe frem de nødvendige forandringene, og nå er det trinnet nådd hvor Lyset har overtaket og på full fart fremover. De mørke har ikke lenger den makt og kontroll som de pleide å ha. I stedet er det Lyset som har kommet i den posisjon at det kan gi ordrene og fremskrittene vil nå akselerere. Lysarbeidere blir oppfordret til å holde fokus på de målene de jobber mot. Det krever fortsatt målrettet innsats for å holde fremdriften ved like, for det er fortsatt en lang vei å gå. Den gode nyheten er det nå er utforbakke hele veien videre og dere vil ikke finne så mange vanskeligheter i veien for dere som tidligere. På dette tidspunkt skulle de fleste av dere vite hva som kreves av dere og mange har ventet på denne stund for å sette i gang med sine oppgaver. Hvis du er blant dem som føler at du ikke har noen spesiell oppgave, så kan du gjøre viktig arbeid ved å fortsette å spre Lyset.

Dere vil etter hvert finne at når Lyset fortsetter å øke, så vil livene deres strømme mye lettere. De vanskelighetene dere har møtt i fortiden vil gradvis bli mindre og mindre og en tid vil komme hvor alt flyter smidig og til deres tilfredshet. Det er deres skjebne å oppleve oppfyllelsen av deres forventninger og nyte oppløftelsen av deres vibrasjoner. Og når dere så gjør, vil dere finne at bevisstheten deres også vil ekspandere og dere vil være kommet langt på veien mot full bevissthet. Hele denne reisen deres har vært en søken mot veien tilbake til det dere var da dere først la ut på reisen for tusenvis av år siden.

På det nåværende tidspunkt burde det ha gått opp for dere at dere ikke er kroppen deres, som kun er noe dere har ”ikledd dere” for å gjøre det mulig for dere å gjøre erfaringer i lavere dimensjoner. Ei heller er dere sanne “Jordboere” og deres hjem er blant stjernene, hvor dere vil vende tilbake og bo som Lysvesener. Dere er alle høyt æret og respektert for at dere tok på dere oppgaven å gjennomleve de tette og tunge riker alt mens dere bar Lyset. Dere har løftet opp Vesener som ellers hadde blitt fullstendig overveldet av de lavere vibrasjonene. Ivrig, og helt uten tanke for dere selv, tok dere utfordringen med å hjelpe fortapte sjeler, vel vitende om at dere aldri ville få lov til å miste veien for all evighet. Til enhver tid ble livene deres overvåket og hjelp ble gitt på alle tenkelige vis.

Så vi ber dere være snill å ikke dømme dem som har falt fra Lyset. De har behov for enormt med hjelp og forståelse slik at de kan finne tilbake til veien mot det, og dere har meldt dere frivillig til å hjelpe dem med det. Dere vet ikke på det nåværende tidspunktet hvilke erfaringer dere selv har vært gjennom for å komme dit dere nå er. Dere vil imidlertid, når bevissthetsnivået deres har økt tilstrekkelig, få se dere selv i “Sannhetens Speil” og vil uten tvil glede dere over å finne ut at dere har oppfylt deres løfter. Sannheten om dere må avdekkes litt etter litt, etter hvert som dere er sterke nok til å akseptere den. Det er intet sjokkerende i den, men den er simpelthen svært overraskende og temmelig utrolig for mange av dere.

Ha et åpent sinn etter hvert som dere blir mer klar over sannheten og vit at den alltid vil ha “den spesielle følelsen” som ikke lar seg fornekte. Dersom det er altfor mye til at dere greier å tro det, så la den likevel få rom, for med tiden vil akseptere den for det den er. Hvis dere bare visste hvilken vidunderlig tid som ligger foran dere så ville dere ikke ha noen bekymringer om fremtiden, for livene deres er på et helt annet spor nå, selv om det kan være vanskelig å tro under deres nåværende omstendigheter. Dette er en urolig og kaotisk tid etter hvert som de nødvendige forandringene skrider frem, men resultatet av dem vil uansett være den fred og harmoni dere har lett etter.

Herfra og videre fremover burde det bli lettere for dere og det vil ikke mangle på oppmuntringer. De fleste av dere vil sannsynligvis ikke trenge noen, ettersom dere vil bli ansporet av den utviklingen og de fremskritt som ganske snart må komme. Det vil komme i form av bekreftelser på begivenheter som finner sted, som dere normalt ikke ville være klar over, men som nå vil bli avdekket. Noen av dem vil få en del mennesker til å bli sjokkert, men i det store og hele burde dere finne dem oppløftende. Lysarbeidere kan være til enorm hjelp ved å hjelpe mennesker med å forstå sannheten. Følg nøye med på utviklingen for noe av det som skjer vil direkte involvere deres aktiviteter. Vær rede til å tilpasse dere og hold dere alltid på veien mot full bevissthet. Vi ser frem til å ha mere kontakt med dere, men tiden er ennå ikke moden for åpen kontakt. Den tiden vil selvfølgelig komme, og uansett ligger det ikke altfor langt inn i fremtiden.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og så glad for at nyhetene omsider er mer opp-Lys-ende og positivt oppløftende. Dette burde fortsette i temmelig raskt takt og med en utvikling som dere vil glede dere over og bli oppløftet av. Som alltid vil vi overvåke de mørke Sjelenes aktiviteter nøye, ettersom selv et lite antall av dem kan skape problemer for dere. Vi tar farvel med dere nå med vår kjærlighet og velsignelser.

Tusen takk, SaLuSa,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge