Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 21. Februar, 2014

SaLuSa, 21. Februar, 2014

Dere er til stede på Jorden i en uhyre viktig tid og som Lysarbeidere er det mange av dere som har spesifikke roller å spille for å hjelpe til å manifestere forandringene. Hver eneste en av dere meldte dere frivillig til å tjene Lyset i denne viktige tiden og dere kan være helt sikre på at hvert eneste bidrag er like viktig for helheten. Forutsatt at dere holder dere fokusert på oppgaven, vil dere gjøre deres del for å hjelpe til med å gjøre virkelighet av forandringene som er avgjørende viktige for å manifestere Lyset. Det er et faktum at fordi så mange mennesker hjelper til på denne måten, så er de mørke i ferd med å tape kampen for å beholde sin herskermakt. Selv om de konsentrerer seg om det store bildet, så observerer vi alt de gjør, til enhver tid, og er fullt klar over planene deres. Vår samlede innsats vil etter hvert resultere i kupp uten noen blodsutgytelse, som vil tvinge de mørke Sjelene til å akseptere at de har tapt. De vil bli fullstendig overveldet over de fremskritt vi har gjort, og vi vet nøyaktig når vi skal spille ut trumfkortene våre.

Situasjonen på Jorden er krevende for mange av dere, men husk at det er enormt store forandringer som er i ferd med å skje. Dere kan være helt sikre på at resultatet er kjent for oss og ofte tilrettelagt med vår hjelp. Så la dere ikke distrahere av det som skjer omkring dere, når dere vet at et vellykket resultat allerede er planlagt. Vi er selvfølgelig klar over at de mørke vil kjempe til den bitre slutt, men vi har alt under kontroll og vi vil ikke tillate at de går for langt. Av karmiske årsaker er det en del saker vi ikke kan gripe inn i ettersom de må få utspille seg for å rydde opp i gjenstående karma.

Etter hvert som vibrasjonene på Jorden øker i frekvens, vil noen av dere finne ut at deres psykiske evner øker og at dere generelt blir stadig mer intuitive. Dette vil hjelpe dere å velge når dere står overfor mange ulike valg og dere vil kunne gå videre med full tillit til dere selv. Husk at vi også er tilgjengelige for dere og aldri langt unna om dere skulle trenge hjelp. Vi ber dere imidlertid om ikke å skape dere eksakte forventninger om hvordan den vil bli gitt eller når, aksepter simpelthen at vi vil gjøre det som er best for dere. Vi har fordelen av at vi er i stand til å se det store bildet og handle ut ifra det. Noen ganger er det for eksempel slik at det er nødvendig at vi skaper forandring i en persons liv, men å få til denne forandringen kan være vanskelig. Menneskene har en tendens til å ha en sterk vilje og ønsker ikke alltid forandringer velkommen.

Tiden fortsetter å akselerere, men nå begynner dere å bli vant til å takle det. Det betyr å være bedre organisert og bruke tiden godt. I fremtiden vil dere leve med en helt annen “tid”, hvor de daglige oppgaver slik dere opplever dem i dag, ikke lenger vil være nødvendige. De fleste av behovene deres vil bli dekket ved hjelp av ren tankekraft og det vil skje umiddelbart. Selv nå sender dere uten å vite om det ut kraftfulle tanker som faktisk bringer dere de resultatene som dere ønsker. Dette er grunnen til at vi allerede nå råder dere til å passe nøye på tankene deres, siden dere har sterkere skaperkraft enn dere for øyeblikket innser. Dere vil tidsnok lære å kontrollere tankene og når dere når et visst, høyere vibrasjonsnivå, vil det ikke lenger tanker som er annet enn positive dukke opp hos dere. De sjelene som allerede er på Lysets vei arbeider underbevisst eller bevisst mot en tilstand som utelukker alt som er av negativ natur.

Hvis det som kreves av dere synes vanskelig eller krevende, så kan dere være sikre på at alle forandringene vil manifestere når dere er klare. Ingen vil forsøke å jage dere inn i en oppløftelsesfase før dere er rede til det, og det er mye hjelp tilgjengelig for dere. Det faktum at dere er her i denne uhyre viktige tiden er i seg selv tilstrekkelig indikasjon på at dere er i stand til å gjøre adekvate fremskritt. Det er vel unødvendig å si at hvert eneste bidrag hjelper Lyset å manifestere og spre kunnskap som vil etablere sannheten om deres historie og den fremtiden som venter dere. Vi har fortalt dere mange ganger at ingen ting som har betydning for deres liv skjer tilfeldig. Alt skjer av en grunn og har til hensikt å fremme deres utvikling mot Lyset.

Vi vil bekrefte nok en gang at President Obama spiller en meget viktig rolle i å bringe Lyset til Jorden, og han har en posisjon som vil sikre at sannheten kommer ut. Enda viktigere er at han driver et balanserende spill mellom mørket og Lyset inntil øyeblikket kommer for at det neste store steg kan tas. Som dere vel forstår fra det dere har erfart tidligere, så har vi en uendelig tålmodighet og ikke noe trekk gjøres før resultatet er helt sikkert. Etter å ha arbeidet så lenge med å nå vendepunktet, kommer vi ikke til å gjøre noen feil nå som målstreken er i sikte. Vi vet at tålmodigheten deres til tider blir tynnslitt, men vi har vært overlykkelige over det stadig økende forståelsesnivå dere har greid å oppnå.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og det gleder meg å kunne fortelle at vi har full kontroll over de mørkes aktiviteter. Dersom dere har inntrykk av at vi ikke har det, så vær oppmerksom på at vi, ved at vi tilsynelatende tillater dem å fortsette med sin plan, legger en felle for dem. Når det går opp for dem at de har blitt lurt, vil det være for sent for dem å komme seg i posisjon igjen. Og da endelig vil vi ha scenen for oss selv og gå raskt frem med de forandringene vi så lenge har ventet på. Det vil bli en aldeles frydefull tid med overdådig lykke og glede.

Tusen takk, SaLuSa,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge