Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 14. Mars, 2014

SaLuSa, 14. Mars, 2014

Kjære venner,

Jeg har kommet i gang igjen med å kanalisere SaLuSa etter å ha kommet ut av en svært frustrerende periode hvor datamaskinen min tilslutt brøt helt sammen. Selv om jeg kunne ta i mot e-poster fra dere, var det ingen måte jeg kunne la dere få vite at det var umulig for meg å sende svar på dem eller å legge ut/sende ut SaLuSa’s budskap. Til tross for at jeg har mistet nesten alle filene mine er jeg nå tilbake, men har fortsatt igjen å reinstallere SKYPE og jeg føler at jeg trenger den både Front Page og FTP.

Jeg tror at etter alt det som er skjedd kan en del detaljer om abonnenter ha gått tapt, så jeg minner dere på at dere kan gå til nettsiden min og finne budskapene der. Skriv inn i Internettvinduet deres: http://www.treeofthegoldenlight.com/first_contact/channeled_messages by mike quinsey.htm

Jeg vil gjerne å takke alle dem som har skrevet til meg mens datamaskinen var “nede”. Det var så mange at jeg er sikker på at dere alle vil ta imot min takk for all deres vennlige omtanke for min helse. Alt er bra med meg og jeg ser frem til et år hvor mange løfter vil bli til virkelighet. Dersom noen detaljer om dere synes å ha gått tapt, vil jeg minne dere på hvordan dere kan sette dere på Medlemslisten for å motta mine budskaper direkte. For å abonnere på budskapene, gå inn på følgende Internettvindu: etfirstcontact@et.treeofthegoldenlight.com – klikk så på: Subscribe to Tree of the Golden Light Weekly Message (Abonner på The Tree of The Golden Light ukentlige budskaper).

Dette vil åpne opp Medlemslisten ( Membership List) – gå så ned til nederste applikasjonen ”Membership to the Mailing List etfirstcontact@et.treeofthegoldenlight.com og skriv inn din e-postadresse to ganger som det bes om. Klikk på “Send” og dersom du har gjort det riktig vil du få tilsendt en bekreftelse på e-post.

Steve Beckow har i sin omtanke sendt ut en oppfordring til donasjoner for å dekke kostnadene for reparasjon/utskifting av pc’en min. Heldigvis viste det seg at den kunne repareres for relativt liten kostnad, så jeg vil ikke ta ut donasjonene, men jeg er samtidig enormt takknemlig for den sjenerøsitet og alle vennlige tanker dere har uttrykt. Jeg sender min takk til følgende mennesker som har gitt donasjoner og foreslår at de tilbakefører dem til seg selv eller venter til måneden er slutt så de blir returnert uansett. Disse menneskene er:

Eileen Storey – Lucinda Randolph – James Doolittle – Fern Rancourt – Charles Osborn – Frank Bienert – Steve Reusing – Matt Muckelroy – Gillian Hopkinson – Harrigan Logan og jeg fikk også en donasjon fra the Hope Trust.

I Kjærlighet og Lys – Mike Quinsey

SaLuSa 14 mars, 2014

Kjære Sjeler, dere blir alle dratt snart den ene veien og så den annen, til dere blir ganske frustrerte og forvirret. Årsaken er at det er så mye som hender på en gang, og fra deres ståsted er det vanskelig å se hvor det leder. Hold dere fokusert på deres egen posisjon og deres egen vei, og fortsett å spre Lyset, for det trengs mer enn noen gang. Så mange mennesker er forvirret og bekymret om fremtiden, og det er ikke overraskende når så mye forandrer seg. Disse tider gir også de mørke og deres grupper muligheter til å øke forvirringen, selv om de snart må innrømme for seg selv at deres tid er ute. Sannheten er at de ser at de er i ferd med å miste sin makt og innflytelse. Dette er alt sammen del av de forandringene som foregår over hele planeten deres, hvilket vil fortsette helt til den Nye Tidsalderen får virkelig fotfeste.

Vær trygge på at vi er i nærheten for å sikre at konfrontasjoner ikke kommer ut av kontroll, og krig kommer aldeles ikke på tale, og har heller ikke vært det på en stund. Vi er også klare til noe vi har sett frem til gjennom mange, mange år, og det er deres tilbakevenden til Lyset. Det vil bli feiringer over hele verden når det går opp for dere at de mørke Sjelene ikke lenger har makt til å stikke kjepper i hjulene for deres fremskritt eller hindre at Verdensfred blir etablert. Dere kan føle dere privilegerte som har blitt gitt muligheten til å være tilstede på Jorden gjennom de forandringene som finner sted. Dere kan også gi dere selv en klapp på skulderen ettersom dere virkelig har gjort dere fortjent til denne muligheten dere er blitt gitt. Alle som er til stede på Jorden og arbeider for Lyset har en viktig rolle å spille, men vær ikke bekymret om det føles som om du ikke gjør noe spesielt. Hver eneste Lysarbeider spiller en viktig rolle ved å spre Lyset, og det er allerede i sterk økning. Dere vil se tilbake på denne perioden med stolthet over deres eget bidrag, og dere vil glede dere over å ha vært en del av det teamet som tok på seg utfordringen.

De bankfolkene som har blitt avslørt for hvem de virkelig er, har liten eller ingen skam over sin grådighet og hemningsløse gambling med pengene som kundene tillitsfullt har deponert hos dem. Deres arroganse og hensynsløshet med hensyn til andres penger kjenner ingen grenser, og selv om de føler seg trygge, så er selve strukturen i bankene i ferd med å brytes opp. Men før dette skjer vil det finne sted mange forandringer hvor deres ekspertise vil bli benyttet. Vi snakker om tider som ligger langt frem i tid, men etter hvert som dere gjør fremskritt vil det bli åpenbart at pengesystemet ikke lenger er nødvendig. I det lange løp vil banker til slutt forsvinne når de ikke lenger har noen rolle å spille i et pengeløst samfunn. Som Rase er dere allerede i ferd med å løfte deres bevissthetsnivåer høyere, og de innkommende energiene vil raskt ta dere inn i den neste dimensjon. De som velger å gå en annen vei vil på naturlig vis bli flyttet til et passende nivå eller sted hvor de kan fortsette sine utviklingsmessige erfaringer. Alle vil befinne seg nøyaktig der hvor de skal være med hensyn til hvor lang de er kommet i sin utvikling og hvilke erfaringer de har behov for.

Vi vil nevne igjen at alle og enhver, uten unntak, har en livsplan som er lagt opp for å gi dem det best mulige utbytte av sin inkarnasjon. Den er vanligvis planlagt sammen med dere selv og dere blir meddelt hvilke deler av den det ikke kan forhandles om fordi de er av avgjørende betydning for deres videre utvikling, og ofte av karmisk natur. Det er jo klart at mange liv kunne være bortkastet dersom alt var tilfeldig arrangert, og derfor må det foreligge en livsplan som løfter videre dere opp og frem. Dersom dere ikke lykkes å nå de målene man var blitt enige om, så er det aldri noen bebreidelser mot dere, ettersom dere kan ta opp igjen utfordringene i et påfølgende liv. Så bekymre dere ikke dersom dere forstår at dere har mislykkes i å oppnå et eller annet aspekt i deres livsplan.

For mange Lysarbeidere vil dette livet være det siste i de lavere dimensjoner og det er ikke usannsynlig at dere selv intuitivt forstår at det er slik. Etter å ha tilbrakt så lang tid i de lavere vibrasjonene blir hver eneste sjel gitt så mye hjelp som det er mulig til å løfte seg selv opp. Sannheten er at dere har fått hjelp i alle deres liv, men når vibrasjonene er eksepsjonelt lave er det vanskelig for Lyset å trenge gjennom mørket. Imidlertid vil hver eneste sjel oppnå noen fremskritt og dette bygges det videre på inntil dere lever stødig i Lyset. Noen av dem omkring dere kan synes å være fanget i de lavere energiene og at livene deres går hånd i hånd med de mørke Sjelene. Men vær ikke for rask til å fordømme dem, for det er ikke gitt andre sjeler å kjenne det eksakte innhold i deres livsplan. Det finnes tilfeller hvor sjeler av Lyset gjør tjeneste for Lyset ved å iføre seg en slik kappe. Det beste er å være tilbakeholden med å dømme, eller enda bedre; å ikke dømme i det hele tatt.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og glad for å være tilbake etter det trauma Michael har gjennomgått. Husk på at en tilsynelatende bortkastet opplevelse alltid vil ha verdi og det er uunngåelig læring å hente over alt. Under slike omstendigheter er vi svært fornøyd når deres respons på slike anledninger er å fortsette å arbeide i Lyset og at dere har en rolig og behersket tilnærming til problemene dere står overfor. Dere er så visst ikke alene om å stå overfor vanskelige tider, men utfordringene er det opp til dere å takle. Vi kan ikke gjøre det for dere, for ellers ville jo muligheten deres til å løfte vibrasjonene deres gå tapt. Hold dere fokusert i Lyset og vit at deres lange reise i de lavere vibrasjonene nesten er over. Jeg forlater dere nå med mine velsignelser og kjærlighet.

Tusen takk, SaLuSa,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge