Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, January 26, 2011

SaLuSa, January 26, 2011

Verden er i to faser: èn er på vei ut ettersom det gamle paradigmet sprekker og ikke lenger kan holde folk i trelldom. Den innkommende fasen understøtter fremveksten av forandringer, fordi den legger grunnen for det nye paradigmet som former deres umiddelbare framtid. Det forårsaker forvirring og kaos ettersom mange klynger seg til det gamle paradigmet og har liten eller ingen idè om hva fremtiden vil bringe. Likevel, etter hvert som det blir mulighet å la sannheten få komme ut, så vil den gradvis bli akseptert og verdens folk vil stå sammen i felleskap. Selvfølgelig er det noen som ikke vil greie å slippe tak i det de alltid har trodd på, og de vil forlate denne verden uten noe som helst ønske om Oppstigning. Nesten daglig får dere flere avsløringer som viser hvordan dere har blitt ført bak lyset og det skaper hos dere en brennende trang til å kaste av seg åket og legge fortiden bak seg. Disse forandringene må baseres på en ny og rettferdig lovgivning og støtte fra dem som ivrer etter å hjelpe Menneskeheten. Det er der vi kommer inn, både med hjelp og beskyttelse til dem som påtar seg å lede arbeidsprosessen for forandring. Det er absolutt nødvendig at dere får igjen deres fulle Frihet og å innføre et lovverk som sikrer at så skjer.  

Forutsetningene for disse tiltakene er allerede tatt hand om og så fort arbeidet starter, vil ingen innblanding bli tolerert. De mørke makter har hatt sin tid, men nå går teppet ned for dem og det vil gjøre en slutt på deres herskertid. De har i realiteten sittet på tronen i tusener av år, men endetiden gjelder dem som alle andre. De hadde håpet å forhindre og stanse den uunngåelige åndelige oppvåkningen og Oppstigningen, men Lyset har virkelig brutt gjennom og vokser seg stadig sterkere. Betydningen av det må ikke undervurderes, for selv om mye av arbeidet foregår uten at folk flest vet om det, så vil det ikke vare lenge, for Lyset bringer fram det beste i mennesker som våkner opp. Med ett vil det være flere som brenner etter å hjelpe til med forandringene og folkets kraft er mektig.

Vi i den Galaktiske Føderasjon oppfordrer dere alle til å bidra på ett eller annet vis i de stadig sterkere krav om nye ledere som kan lede dere inn i neste fase av deres utvikling. Deres begjæringer og krav blir tatt lagt merke til, på samme måte som bønnene deres og sammen er de med å skape fremtiden deres. Alt som manifesterer seg fysisk er født av energien i de tanker som dere sender ut. Det er den enkle forklaringen hvordan dere selv skaper det som kommer til dere. Det er sant at tankene deres tiltrekker seg energi av tilsvarende vibrasjon og der hvor det har vært omfattende negativitet, vil dere møte det som er skapt av den. Kutt båndene til alt som ikke lenger tjener dere og legg ut på en ny vei der dere kan legge det bak dere. Søk glede i de skjønnere ting i Livet og løft dere selv inn i Lyset. Gi raust av hjertet uten å gjøre forskjell på folk. Når alle sjeler kan se seg selv i andre, har dere kommet et langt steg videre på veien mot Oppstigningen. De siste månedene mot slutten av 2012 vil være preget av stor tilfredshet og være svært oppløftende, for dere vil ha kommet så mye nærmere det perfekte.  

Hver og èn av dere vil bli behørig sett og hørt, og det er mulig for oss å møte behovene til hver og en av dere på grunn av vårt massive støtteapparat. Det første vi vil ta oss av er de presserende behov i land hvor folket sulter. Så vil vi følge på med teknologi som sikrer at ingen vil dø av mangel på rent vann. Medisinsk behandling vil være svært forskjellig fra dagens praksis og Lyd vil være nøkkelen i all behandling og tilheling. Ethvert menneske er født med retten til å få dekket behovene sine på en måte som gir et lykkelig Liv og sikrer Frihet og Selvstendighet. Samtidig vil det iverksettes et verdensomspennende utdannelsesprogram, slik at små grupper kan bli skolert i nye læringsskapende metoder som er ultraeffektive og uendelig mye raskere enn dagens praksis. Lykkelige mennesker som er godt utdannet og lever gode Liv, kan bidra så uendelig mye mer i samfunnet. Fordeling av godene vil bli håndtert av mennesker som er ærlige og pålitelige og verdens rikdom vil ikke lenger kunne ”suges” inn på private bankkonti som gjennom en trakt og bak ryggen på folket.  

Med tiden vil all kriminalitet komme til opphør og de som har en kriminelle tilbøyeligheter vil bli frigjort fra den lasten. Dere må forstå, Kjære Sjeler, at fremtiden er av en så høy vibrasjon at enhver form for negative handlinger vil opphøre og umulig kunne manifestere seg. Harmoni og balanse vil være en permanent tilstand og skjønnhet vil stråle ut fra alt omkring dere. Da vil dere forstå og kunne nyte den fullkommenhet som er kjennetegnet på alt av Skaperens verk. Og likevel vil dere fortsette å utvikle dere inn i enda høyere dimensjoner med enda høyere grad av fullkommenhet. Evolusjonen stanser aldri før dere har nådd Kilden til Alt Som Er og da vil dere legge i vei på nytt og skape nye Universer som bærer i seg nye eventyr og utforskning.  

Vi vet at mange sjeler frykter forandringen, fordi de tror at det vil ta fra dem alt som de er så glad i. Vi sier dem at for hvert skritt framover vil dere gå inn i et høyere nivå, og for hvert trinn vil dere legge fra dere alt som ikke passer inn i de nye vibrasjonene, de som gjør enda større grad av fullkommenhet mulig. Det slagg som har festet seg til dere og all bagasje dere sleper på vil falle bort og dere selv vil også bli mer fullkomne. Bare noen få steg vil forandre deres fysiske kropp, slik at den til slutt ikke kan hverken svekkes eller påvirkes av de lavere vibrasjoner. Det meste av det vi har nevnt vil manifestere seg på relativt kort tid og vårt nærvær vil sikre at dere er klare til Oppstigningen. Ja, vi har så mange sivilisasjoner med oss i denne oppgaven at vi vil ikke mangle noe for å fullføre den. Mange av dem vil bli introdusert for dere så dere blir fortrolige med dem og dere vil først at de er Lysvesener. Hvem skulle være bedre egnet til å gå med dere den siste etappen?  

Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg gleder meg over denne muligheten til å forklare dere hva fremtiden vil bringe. Vi gir dere tanker og forsøker å danne et bilde i deres sinn, slik at dere kan se hvor mye dere har å glede dere til. Det hjelper dere å stå støtt og holde dere sentrert i Lyset når veien blir krevende. Se for dere regnbuen og gryten med gull, for dere er i sannhet på vei inn i den Gyldne Tid som vil være så vakker og oppløftende at det ikke finnes ord for det. Selv ikke i deres villeste drømmer har dere kunnet kjenne og føle slike vidunderlige energier som dere vil komme til å oppleve der. De vil fullstendig fylle dere med fantastisk Lys og Kjærlighet, slik som det var der dere en gang kom fra for mange tideverv siden. Det kan synes uvirkelig, men det er bare fordi dere har vært så uendelig lenge i de lavere vibrasjonene at dere knapt kan forestille dere at det kan være annerledes.  

Tusen takk, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge