Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, December 27, 2013

SaLuSa, December 27, 2013

Så her er dere altså, på slutten av nok et år som har vært monumentalt på så mange vis. Tiden har fortsatt å akselerere og man kan se at det finner sted en klar splittelse mellom det gamle og det nye. De mørke gjør ikke de fremskritt de hadde ønsket, etter at de følte at de var på nippet til å lykkes med å ta kontroll over hele verden. De hadde ikke regnet med den økende mengden av Lys som har blitt forankret på Jorden. Og dét i en sådan grad at Det nesten umerkelig har blitt den mektigste kraft for det gode. Dets fremmarsj kan ikke lenger forsinkes og det er skjebnebestemt til å være virkemidlet som fjerner de mørke.

Denne syklusen har fullført sitt løp og Lyset er nå den dominerende kraften på Jorden. Det tilsynelatende kaos og uro er ikke annet enn et tegn på at det begrenser de mørkes muligheter til å fortsette sin fremmarsj mot global kontroll. Det har alltid vært planen at det skulle være slik at uansett hvor mye de utvidet sin kontroll over menneskene, så skulle de aldri oppnå full kontroll. Den syklusen har gått sin gang og en ny syklus har begynt som vil bringe fullkommen fred og lykke til alle sjeler. Det er ikke lenger rom for at de mørke kan få bruke sin makt over Menneskerasen.

Når dere står stødig i Lyset og ikke lar dere påvirke av ytre hendelser, så gir dere Lyset kraft slik at det vokser seg enda sterkere. Lev i Lyset, så kan dere leve deres liv på en måte som også løfter andre opp med dere. Det kommende Nye Året vil innvarsle mange forandringer som vil sende ut et mektig signal om at Lyset gjør den Nye Tidsalderen blir til virkelighet. 2014 er et veiskille som vil gjøre raske fremskritt mulig og innvarsle den sanne begynnelsen på Lysets Tidsalder. Hver eneste en av dere er blitt utvalgt til å være her ved denne anledningen og for mange av dere vil livet deres tilby de forandringene dere har ønsket dere. Som lysarbeidere har dere noe å tilby som vil bli tatt i bruk i det rette øyeblikket. Så bekymre dere ikke eller føl at deres bidrag er lite sammenliknet med andres, ettersom alle er like viktige for helheten.

Dere har kommet langt takket være det dere har opplevd og erfart og det gjør dere mye større enn da dere la ut på denne reisen. Det finnes ikke én erfaring som ikke har verdi og det er ingen grunn til å sammenlikne seg med andre ettersom dere alle har en unik, individuell livsplan. Ingen Sjel er større eller mindre enn en annen sjel. Dere er del av en stor familie som ser opp til Mor/Far Gud, som dere opprinnelig er kommet fra. Når dere kommer sammen som Ett, vil det ikke være noen sjel som bli betraktet som bedre enn en annen, ettersom alle går den samme veien, men simpelthen befinner seg på ulike etapper av den.

Når dere kan se dere selv i andre vil dere forstå at dere er uløselig knyttet til hverandre og i virkeligheten er Ett. Men like fullt, mens dere utvikler dere frem mot denne forståelsen, er dere fortsatt et individuelt Lys blant alle de andre. Når dere blir omtalt som “Guder” henspeiler det på en tilstand av En-het som dere erfarer når dere vender tilbake til Gudskilden. I mangel av et bedre uttrykk, så er det det Hjem dere en gang kom fra, og når Gud ønsker å erfare enda mer, vil alle sjeler påny bli sendt ut av den grunn.

Akkurat nå er det vanskelig for dere å forestille dere eller å erindre de høyere tilstander av væren, men snart vil dere være full fart på veien mot å huske alt sammen. Dette vil skje trinnvis og først vil dere gjenerverve full bevissthet. Av nødvendige årsaker har dere levet ut mange liv i de lavere vibrasjonene med begrenset bevissthet. Utfordringen deres har vært å finne veien tilbake til Gud gjennom deres egne erfaringer, hvilket er årsaken til at alle sjeler reiser med sin egen hastighet og velger ulike veier mot målet. Dere må også huske at i spesifikke inkarnasjoner er dere tilknyttet visse energier som vil forsterke deres muligheter for å lykkes.

Når dere etter hvert blir mer Ett med Lyset, så vil dere også våkne ytterligere opp til sannheten om deres sanne Selv. Dere er ikke kroppen deres, for den tjener kun deres behov mens dere er på Jorden. Ja, dere har også en eterisk kropp som er mer forfinet slik at den kan tåle eksistensen i de høyere vibrasjonene, men dere har likevel en lang vei å gå. Med tiden vil dere bli sanne Lys-Vesener, men dere vil fortsatt kunne skape en ”kropp” for dere selv når behovet måtte oppstå. Det er verdt å merke seg at når dere så gjør, for å kunne bevege dere i de lavere dimensjoner, så vil det virke begrensende på andre områder.

Kjære Dere, kast av dere enhver følelse av tretthet eller tvil, for vibrasjonene er stadig økende og de virker foryngende på dere. Løft dere opp og ut av tvil og vantro, rett blikket fremover og gå i Lyset. Legg bekymringene bak dere og vær sikker på at alt er i sin skjønneste orden. Det kan være vanskelig, men dere må begynne å losse av all ”bagasje” som dere ikke kan ta med dere inn i de høyere riker. Tenk stort og positivt, for dere har allerede gjort det vanskelige arbeidet når dere har nådd dette punktet i deres evolusjon. Og så må dere også huske på at dere har mange sjeler med dere på ferden som gjør alt de kan for å veilede dere inn på en trygg vei som vil gi dere store belønninger.

Jeg er SaLuSa og kommer igjen for å forsikre dere om at alt er vel og at vi er med dere hele veien. Vår Kjærlighet og Velsignelser går med dere.

Tusen takk, SaLuSa

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light

Oversetter: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge