Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, December 20, 2013

SaLuSa, December 20, 2013

All den uro og opprør vi har sett i løpet av året blir nå satt til side ettersom mange mennesker forbereder seg på å feire i samsvar med sin tro. Det har blitt en tradisjon som også er akseptert av mennesker som ikke har noen tilhørighet til noen religiøs tro. Resultatet er at alle slags mennesker finner at de kan komme sammen og sette til side sine ulikheter i tro og oppfatninger og feire Menneskehetens felleskap. Energiene øker i vibrasjon og en følelse av kjærlighet til alle mennesker får frem det beste i alle. Med ett vokser det frem en spesiell omtanke for alle dem som er fattige og lider nød, ofte i et samfunn som ellers uten problemer kunne ha tatt vare på dem alle.

Disse situasjonene dukker opp gang etter gang og langsomt men sikkert begynner folk å forstå at de er sin brors vokter. De som har kommet enda lenger i sin forståelse greier også å se at alt liv er Ett, og uløselig knyttet sammen slik at enkeltindividets handlinger påvirker det hele. Det er da folk begynner å ta ansvar for sine handlinger og hjelper til å løfte vibrasjonene på Jorden. Dersom dere bare kunne beholde den godviljen som oppstår i denne juletiden dere nå opplever, så ville dere raskere bevege dere vekk fra de lavere vibrasjonene, som ikke ville kunne eksistere i deres høyere vibrasjonstilstand. Etter hvert som forandringene fortsetter, så hjelper de til med å løfte opp de sjelene som akkurat er i ferd med å komme ut av mørket. De trenger en hjelpende hånd for å komme seg inn på veien mot suksess og de finner at det er lettere når andre har gått foran og skapt en vei.

Gjennom mange liv har dere erfart myriader av ulike situasjoner som har hjulpet dere i deres utvikling. De har vært arrangert, slik alle liv er, for å hjelpe dere å overvinne de problemene dere med stor sannsynlighet vil møte. Det er absolutt ingen ting som hender uten god grunn, selv om det for det menneskelige sinn er vanskelig å se lenger enn det som skjer i deres fysiske rike. Hver eneste en av dere har tallrike hjelpere som ikke har annet i tankene enn å sikre at dere utvikler dere gjennom deres opplevelser og erfaringer. Dette er grunnen til at nøkkelhendelsene i livet deres er arrangert på en slik måte at de gradvis løfter dere frem på evolusjonens vei. Likevel blir dere i mange tilfeller kastet inn i kaotiske situasjoner som ikke ser ut til å ha noen reell hensikt. Tro oss, Kjære Dere, ingen ting skjer tilfeldig og uansett hva dere blir involvert i, så er det alltid noe positivt å hente ut av det, ikke bare for dere selv, men for alle sjeler som er involvert.

Bekymre dere ikke om dere skulle bli innblandet i noe som tydelig kommer fra en negativ kilde, for deres blotte nærvær kan trenges for å holde vibrasjonene i sjakk. Ofte kan dere bringe tilstrekkelig Lys inn i situasjonen til å mildne eller eliminere noen av de negative energiene. Dere kan være sikre på at dere vil bli brukt på grunn av deres erfaring og deres dedikasjon til å spre Lyset, men dere vil aldri bli satt til å takle mer enn dere kan klare. Selvfølgelig vil dere også befinne dere på mottakersiden, men slike situasjoner er ofte en test for å sikre at dere vet hvordan dere skal håndtere dere selv. Vi gjentar ”ingen ting skjer tilfeldig”, så se alltid etter hva dere kan lære av en situasjon dere opplever.

Vær sikker på at dere vil få “pauser” gjennom livet deres og det er ikke forventet at dere skal tjene lyset uten dem. Det er sikkert at dere vil vite hvor dere står når dere går med strømmen og oppfyller deres livsplan. Husk imidlertid at til tider vil dere så og si “ta igjen” karmisk etterslep og dette vil presentere seg for dere når det er kjent at dere er i stand til å takle det. Så bli ikke foruroliget i slike situasjoner og godta det dere opplever med positiv innstilling, men viktigst av alt; sørg for å lære av dem.

På dette tidspunktet i deres evolusjon gjør dere raskere fremskritt enn noensinne og hver eneste sjel er på siste runde av livsplanen for denne inkarnasjonen. Dette kan synes usannsynlig ettersom dere alle er på ulike steder i deres evolusjon, men husk på at ikke alle sjeler er rede til å stige opp eller ønsker å gjøre det. Slutten på en Sol-Syklus nærmer seg og den er spesiell ettersom endetiden allerede er bestemt, så uansett hva de mørke måtte finne på for å spolere planen, så vil de ikke lykkes med det. Oppstigningen er garantert og forventes å finne sted ved slutten av denne Sol-Syklusen.

I mellomtiden oppfordrer vi dere til å hjelpe deres medreisende der det er behov for det, men vi ber dere samtidig om å ikke legge press på dem ved å påtvinge dem deres råd og anbefalinger. Noen ganger er det slik at ting bare kan læres gjennom direkte erfaring, selv om gruppeerfaringer ikke er uvanlig. Forsøk å unngå å være altfor fastlåst i deres tenkesett og vær fleksibel, selv om mange av dere nå er tilstrekkelig intuitive til å vite når man bør gå i en annen retning. Ta ting etter hvert som de kommer og ikke prøv å tvinge gjennom en situasjon med mindre du kan være helt sikker på resultatet. Dere skulle vite at når ting flyter harmonisk, så er det lite dere trenger å gjøre.

Dere har forberedt dere til denne perioden gjennom tusener av år, ettersom dere alltid har visst at den ville komme og løfte dere ut av de lavere vibrasjonene. Mange av dere har våknet opp til dette faktum og går nå frydefulle fremover med store forventninger. Selv om dere ikke helt kan forstå hvilken fantastisk tid som åpner seg for dere alle, så er det en følelse av spent forventning når man vet at en ny æra er i ferd med å åpne seg. Dette gjør at dere kan begynne å fundere over hvordan livet vil være når de mørke Sjelene er borte. En slik frihet, uten noen som helst innblanding, er noe nytt og svært vanskelig å forestille seg nå mens dere er i ferd med å løfte dere ut av de lavere vibrasjonene.

Gjennom årtusener har dere opplevd dualiteten på et så høyt nivå at det er vanskelig å forestille seg de dramatiske og omfattende forandringene som ligger rett foran dere. De er imidlertid nær manifestasjon og vil bringe med seg de vidunderligste overraskelser og dyptgripende forandringer til deres lutter forbauselse og fryd. Jeg forlater dere nå i det som forhåpentlig er en følelse av glede, når dere vet ar deres reise i de lavere vibrasjonene er nær slutten. Behold roen og fortsett å spre Kjærlighet og Lys overalt hvor dere går.

Tusen takk, SaLuSa,

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light

Oversetter: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge