Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 3. januar, 2014

SaLuSa, 3. januar, 2014

Vi kommer til dere igjen i en spennende tid, hvor dere er i ferd med å gå inn i det Nye Årets vibrasjoner. Over hele verden er det en forventning om en kommende tid som vil bringe vidunderlige endringer. De vil være av en slik art at de gir et klart signal om at en ny æra er kommet i gang. Ytre sett kan det synes som om kaoset fortsatt er der, men likevel er det i ferd med å klarne, slik at de lenge etterlengtede forandringene kommer til syne. Nå er tiden inne for å ta i mot muligheter som presenterer seg for dere, som vil vise dere en ny måte å bringe mennesker sammen på, slik at harmoni kan gjenopprettes. Kjærligheten vil bli sett på som den energien som vil fjerne ethvert spor av de gamle energiene som har holdt dere tilbake i tusenvis av år.

Over hele verden finner det sted en renselse og de gamle energiene går sakte men sikkert i oppløsning og forsvinner som tåken for sola, ettersom de ikke lenger tjener noen hensikt. Snart vil de ikke lenger være i stand til å blande seg inn i de forandringene som finner sted, som vil vise dere ut over en hver tvil at en ny æra er kommet for å bli. Gjennom ganske så lang tid har dere blitt lovt store forandringer og alt det arbeidet som er gjort for å gjøre dem til virkelighet, vil nå bære frukt. Dette året vil være et vendepunkt i manges liv og det vil ikke være noen tvil i deres sjel om at den mørke kabalens dager er talte. De ser dette i øynene og er rede til å innrømme at de har tapt, men det finnes alltid noen enkeltindivider blant dem som ikke kjenner noen annen mulighet enn å kjempe til den bitre slutt.

Det vil komme mange avsløringer som vil gi dere svar på en del av de spørsmålene dere har og indikere den nye veien til Lyset som åpner seg opp. Dere kan være trygge på at de nødvendige forandringene, som vil sikre deres fremtid, er nær forestående. Det har aldri vært tydeligere at man står ved en skillevei og for mange sjeler er det en tid for beslutninger som vil ha betydning for deres fremtid. Vi sender vår kjærlighet til alle dem som ikke er rede til å ta skrittet inn i Lyset. Hver eneste sjel går den veien de har planlagt for seg selv og har våre velsignelser med på veien ettersom de erfarer nøyaktig det som er nødvendig for deres utvikling.

Det er ikke til å undres over at historien deres er full av konflikter mellom mennesker med ulik tro, og til tider har de gått i synet på hverandre fordi de ikke har greid å finne noen felles forståelse. Tiden er imidlertid på deres side, og de kan bruke så lang tid de bare vil på sin vei mot fullbyrdelse. Utenfor deres dimensjon eksiterer ikke tiden slik dere kjenner den, men Alt er i Nuet. Det betyr at dere kan reise “tilbake i tid”, og sågar inn i fremtiden, selv om den er en projeksjon av alle eksisterende muligheter. Dere vil forstå, når dere først forlater “tids-dimensjonen”, at det ikke lenger vil være slik at dere må gjøre rede for deres handlinger og erfaringer. Dere vil være frie, uten begrensninger, forutsatt at dere forstår at dere ikke må blande dere inn i en annen sjels reise, men dere kan hjelpe dersom dere blir bedt om det.

Kjære dere! Reisen deres gjennom Dualiteten, slik dere kjenner den, er nå på det nærmeste over og det vil bli stadig lettere for dere å legge avstand mellom dere selv og de gamle vibrasjonene. Dere vil bli overrasket over hvor raskt dere vil bli i stand til å legge vekk deres gamle minner fra livene deres i Dualiteten. Den glede og fryd dere vil føle i de høyere vibrasjonene vil være langt mer frydefull og tilfredsstillende enn noe dere har tidligere har opplevd. Mange av dere er fortsatt tynget ned av de gamle vibrasjonene og det vil være nødvendig at dere løfter dere selv opp og ut av dem for at deres pågående utvikling skal forløpe smidig.

Det er spennende tider dere er inne i og dere har brukt mange liv til å forberede dere for en slik anledning. Dere visste at dere ville være rede til å gjøre et kjempesprang fremover, og nå har dere en fantastisk fremtid foran dere. Mange vil etter hvert reise tilbake til sin hjemplanet når de har fullført sin reise i de lavere vibrasjonene. All den erfaring de har ervervet seg vil deretter bli delt med andre slik at alle kan dra nytte av det hele. Noen av dere har blitt så isolert etter å ha tilbrakt så mange liv på Jorden at de nesten har glemt at det myldrer av liv over alt i Universet. Det er så mye å se og så mye man kan gjøre, at dere aldri vil bli trette av å få nye opplevelser.

Deres øyne er i ferd med å åpne seg til forståelsen av at dere er mektige Vesener og er skjebnebestemt til å gjenvinne alle deres chakraer og undertrykte evner. Først da vil dere forstå hvilket potensial et fullt utviklet Vesen har når det går inn i de høyere dimensjoner. For øyeblikket blir dere forberedt til å ta det store spranget. Det vil ta dere tilbake til en tilstand som dere var i før dere begynte deres reise gjennom de lavere dimensjoner.

Dette er en tid hvor dere blir satt på prøve, men med deres erfaring skulle dere være i stand til å komme gjennom dem med letthet. Følg intuisjonen dersom dere skulle være i tvil, så kan dere med sikkerhet ikke gå feil. Husk at det er mange sjeler som opplever deres reise gjennom dere og at de på samme tid hjelper dere hvor de enn kan. Husk også at Veilederne deres ikke blander seg inn i deres liv med mindre dere ber dem om det. De vil imidlertid til enhver tid bruke sin innflytelse til å lede dere i riktig retning.

Jeg er SaLuSa og ber dere være klare til å ta i mot forandringene og hjelpe dem som kanskje ikke er så godt informert. Vi er med dere og sender dere vår kjærlighet og velsignelser for en vellykket reise.

Tusen takk, SaLuSa

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light

Oversetter: Leif


< previous message | next message >


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge