Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, August 24, 2012

SaLuSa, August 24, 2012

Den perioden dere nå er inne i er å sammenlikne med stille før stormen, for i virkeligheten vet dere bare ganske lite om det som faktisk skjer. Og likevel legger våre aktiviteter stadig mer press på dem som må gå til side, og tillate at den Nye Tidsalder begynner. Enten de flytter seg frivillig eller vi gjør det for våre allierte, så vil det resultere i at så mye vil komme til å hende på kort tid at det endelig vil komme frem i media. Det vil være som dere har forventet og vil raskt skyte fart. Likevel vil det ta noen uker før alle rester av det gamle paradigmet kan være fjernet helt, slik at vi kan introdusere det som skal erstatte det.

Som vi ofte har informert dere om; alt ligger klart til å settes i gang og vi vil være like glade som dere når vi kan gjøre det. I første omgang vil mye av arbeidet utføres av våre allierte, som er meget godt forberedt på sin rolle i det som skal gjøres. Vi har veiledet dem gjennom lang tid og er svært takknemlige for samarbeidet med dem, slik som vi er med Lysarbeidere generelt. Mange av dere inkarnerte spesielt for denne tiden, full vitende om de utfordringene som lå foran dere, og ble valgt på grunn av deres lojalitet og vilje til å tjene Lyset.

Mange av dere begynte først å våkne da deres sivilisasjon var inne i sin mørkeste tid, fordi dere reagerte på impulsene fra hjertet og intuisjonen. Dere skulle arbeide for å skape noe bedre, som også tok i betraktning hvor langt ned menneskeheten hadde falt. Som pionerer for Lyset, spredte dere Lys og oppfordret andre til å bli med dere. Det var utrygge tider med farer som lurte over alt, men dere startet noe som de som kom etter dere kunne bygge videre på. Som et resultat av det er mange sjeler nå delvis oppvåknet og de trenger ikke mye mer Lys for å våkne helt.

Dere må ikke glemme at dette Universets Gud allerede for lenge siden hadde bestemt at denne syklusen denne gangen skulle ende med seier for Lyset. Dette løftet har blitt satt i verk av mange, mange Lysbærere som har overoppsyn med Menneskenes utvikling fra de høyere riker. Slike Vesener ville dere se på som Guder og de har enorm kraft, så mye så at de kunne ha flyttet hele Jorden om det skulle være ønskelig. Når dere etter hvert får se de forandringene som ligger foran dere, så vil dere også forstå hvor enkelt det er å implementere dem. De arbeider sammen med oss og vil sikre at overgangsperioden blir ganske kort, slik at dere snart vil være velsignet med alle de godene som følger med å være i de høyere vibrasjoner.

Deres egne skaperkrefter vil også bli forsterket, men inntil dere utvikler dere videre, vil det være begrensninger for hvor langt dere kan gå. En ting dere raskt vil legge merke til er hvor raskt ønskene deres manifesterer seg. Vi har jo fortalt dere mange ganger om deres kommende evne til å skape gjennom tankens kraft. Inntil den tiden kommer, vil dere imidlertid ha fordelene av vår teknologi som vil dekke deres basisbehov som mat, husly, klær og fri energi. Noe av dette hadde dere allerede kunne ha hatt, om det ikke var for at de mørke Sjelene med overlegg har holdt dem tilbake.

Nå skal dere ikke lenger bli holdt nede og så snart vi kan være sammen med dere, vil vi ta igjen den tiden dere har mistet. Når den tiden komme vil vi også ha sikret at det ikke er mulig for dem som har en annen agenda å stikke kjepper i hjulene for deres fremgang. Det er en av de hovedoppgaver vi har ansvar for, for å greie den oppgaven ville være altfor vanskelig for dere å klare alene. Vi har ressurser og teknologi som gjør at vi har spore ethvert Illuminati-medlem og være til stede der hvor de er, uten at de vet om det. Det er på den måten vi kan hindre at planene deres blir satt i verk, selv om vi av karmiske grunner ikke alltid kan stanse alt de gjør.

For øyeblikket er Illuminati gått helt tom for idéer for hvordan de skal kunne greie å fortsette med planene sine for verdensherredømme. De ser skriften på veggen, som dere ville si, og de stirrer nederlaget i hvitøyet. Det er vanskelig for dem å akseptere at de har mislykkes, så nær som de var å få suksess. Dualiteten gav dem anledning til å planlegge sin maktovertakelse for tusener av år siden og de ble påvirket av energier som eksisterer utenfor planeten. Både de mørke og de som var av Lyset hadde lov til å friste sjeler til å gå over på deres side, men fordi dere falt så dypt ble dere aldri helt det ene eller det andre.

Dere har kommet dere gjennom en periode der dere har gitt etter for fristelsene i de lavere vibrasjonene som har fulgt dere fra det ene livet til det neste. I nyere tid har Lyset blitt stabilisert på Jorden og nå er det godt etablert. Slik vil det fortsette og bli enda mektigere etter hvert som dere nærmer dere tiden for Oppstigningen. Det vil bli et kjempesprang fremover som vil gjøre dere klar til å begynne på en ny syklus, men denne gangen med Lyset som den dominerende kraft. Sammenliknet med de utfordringer dere har i dag, vil de i fremtiden dreie seg mer om å tenke seg nøye om og gjøre det som er rett, ettersom Lovene som beskytter sjeler under utvikling fortsatt gjelder.

Dere trenger ikke engste dere, for når den tid kommer at dere når de høyere nivåene, så vil dere ha blitt Vesener med høyt utviklet bevissthetsnivå. Det er dette som er deres pass til Galaksen, hvor dere vil ha frihet til å bestemme hvor dere gjøre deres neste reise. Det finnes så mange Sivilisasjoner, Råd og Føderasjoner, så dere vil ha mer enn nok å velge i. Åndelig utvikling er fortsatt målet, og på det neste stadium vil dere forberede dere til å bli Vesener av Rent Lys. Når dere en gang når det nivået, kan dere bevege dere over alt og ta akkurat den form dere måtte ønske. Dere vil også være i stand til å redusere deres vibrasjoner når dere ønsker det, hvilket gjør at dere kan besøke de lavere dimensjoner hvis dere har lyst til det.

Som vi ofte har nevnt for dere, så er det slik at når dere stiger opp og blir mer av Lyset, så vil deres naturlige ønske være å tjene andre. Så det kommer ikke til å være bare fritid, selv om dere kan innrette livet deres slik at det blir rom for alle de sysler som gir dere glede. Gud ønsker at dere skal glede dere over livet og har lagt alt til rette for det og på den måten kan dere finne fullkommen tilfredsstillelse på deres reiser. Akkurat nå vet dere ikke nødvendigvis hvilken retning dere vil gå, men så snart dere har oppnådd full bevissthet vil dere kjenne dere selv fullt og helt, og da vil dere kunne gjøre deres valg.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og har tillit til at dere nå, litt etter litt, begynner å forstå hvilken vidunderlig og spennende fremtid som ligger foran dere.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge