Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, July 25, 2012

SaLuSa, July 25, 2012

Vi har vært med dere gjennom lang, lang tid og på samme måte som dere, ser vi også frem til avslutningen av dualiteten. Dere har stått overfor enorme utfordringer, men dere har respondert på Lyset og Kjærligheten som har blitt strålt inn til dere fra mange ulike kilder. De høyere makter som står bakom Planen for deres opp-Lysning har tydelig vist seg å gjøre de rette beslutningene og nå står dere på terskelen til Oppstigningen. Ikke to av dere har hatt de eksakt samme erfaringene og likevel står så mange av dere klare nå til å ta de siste steg av oppløftelse og stige opp. Da Menneskerasen falt ned i den Mørke Tidsalder, ble det lille Lyset som fantes undertrykket og individer ble tvunget til taushet med trusler om døden.

I dag har dere mye mer talefrihet enn dere har hatt tidligere og likevel er de redde for sitt liv de som står frem og forteller sannheten. Selvfølgelig vil vi støtte og beskytte disse Vesnene, så lenge det ikke betyr å blande seg inn i deres livsplan. Vi, på samme måte som Engleriket, kan gi full beskyttelse om nødvendig og en del svært viktige Sjeler har blitt reddet flere ganger enn dere skulle tro. Selvfølgelig er dere alle viktige, hver på deres egen måte, og hver og en av dere har med dere Engler som er med dere hele livet. Når det gjelder hendelser i deres liv som har vært av stor betydning for dere, er det ikke snakk om tilfeldigheter, og likevel er det ikke en gang sikkert at dere er oppmerksom på hva som har foregått.

Når dere er i en rolig og fredfull tilstand kan dere kontakte deres Høyere Selv, men problemet er at folk svært ofte ikke tar hensyn til de råd de blir gitt. Så hvis dere går dere vill og kommer bort fra livsplanens vei, så er det ikke fordi dere har manglet hjelp fra Veilederne deres. Når alt kommer til alt er det dere selv som bestemmer hva dere gjør, men med beslutningene følger også ansvaret for konsekvensene. Generelt kan man si at det er egoet, som dere har programmert til å ivareta deres interesser, som har kontroll over handlingene deres. Når dere er på vei til å forandre dere, og spesielt når det gjelder å høyne deres vibrasjoner, så kan egoet forsøke å overtale dere til å fortsette som før.

Det er ikke utrolig at dere nå er så nær Oppstigningen, og likevel så kan det utad synes som om svært lite har skjedd. Imidlertid blir ingen ting oppnådd uten nøye planlegging, så selv når begivenhetene utfolder seg gjør vi hele tiden justeringer i planene for at alt skal skje med best mulig timing. Det er så mye som foregår bak scenen og vi må handle når vi ser at det er trygt å gjøre det. Det krever mye tålmodighet fra deres side, for ved mange anledninger har vi trodd at tidspunktet for handling var kommet, bare for å bli forpurret i siste øyeblikk. Det kan vi ta på strak arm ettersom vi har planlagt for alle mulige scenarioer og vet at dere uansett vil rekke Oppstigningen og at den vil finne sted. Som vi ofte understreker, Kjære Sjeler, så er det det eneste som virkelig betyr noe og det spiller ingen rolle hvilken vei som fører dere dit.

Forhold dere rolige og la dere ikke rive med av budskaper som skaper frykt, for det finnes kilder som ønsker en slik katastrofal avslutning av denne syklusen. Til tross for mange spådommer av den typen, vil dere finne at de siste månedene vil være mye roligere enn dere har blitt forledet til å tro. Selvfølgelig har også Moder Jord en hånd med i forandringene, så vulkanutbrudd vil forårsake fysiske rystelser som kan skape ødeleggelser og noen ganger skader og tap av liv. Mye eldre spådommer talte om landmasser som ville synke i havet, men muligheten for det er forlengt borte. Det er nok at dere er våkne for eventuell sårbarhet lokalt og hvis dere lever ved kysten, så finn ut hvor sårbare dere eventuelt vil være ved oversvømmelse. På den måten kan dere vurdere selv hva som er nødvendig å gjøre for å ivareta deres sikkerhet.

På mange måter er forholdene ikke så forskjellige i dag fra det de har vært i alle deres tidligere liv, fordi alle kom med en livsplan og i det store og det hele gjennomførte dere livet i samsvar med den. Siden tilbakereisen til ånderiket også var en del av planen, tro det eller ei, så ble dere også enige om hvordan dere ville forlate livet og når. I den sammenheng er også dette livet nøye planlagt og med mindre dere forkorter det ved å ta deres eget liv, hvilket er svært lite tilrådelig, vil dere enten forlate livet før Oppstigningen, være med på Oppstigningen eller flytte til en annen planet og fortsette deres 3D erfaringer der. Uansett hva dere har planlagt, så har det vært med tanke på hva som tjener dere best og dersom dét skulle være deres fremtid, så kan dere stige opp fra de åndelige riker. Så dere må forstå og akseptere at det dere opplever er i tråd med deres behov og at nøkkelen hele tiden er å oppnå fremskritt i deres utvikling.

Dere har et morsomt munnhell som sier at dere ”blir vridd som en skurefille gjennom livet”, men det er ikke hva livet dreier seg om eller man ønsker for dere. Gud gav dere Fri Vilje og dere er selv den som skaper veien dere følger. Det er opp til dere om den er lett eller vanskelig, men menneskene har en tendens til å velge den tøffe veien hjem. Imidlertid betyr det at dere får lært svært mye underveis, som vil være til hjelp i det lange løp. Hvis vi kan få si det på denne måten; det er ingen synd å ha feilet ettersom hele hensikten med å oppleve dualiteten er å greie å vinne over utfordringene. Det finnes selvfølgelig ingen ”synd” som sådan og dere ble så visst ikke født med den. Det ville være riktigere å si at dere har med dere karma og det gir dere muligheter til å komme dere gjennom utfordringer der dere tidligere har feilet. Det er grunnen til at Gud ikke griper inn og blander seg inn i deres Frie Vilje som Gud selv har gitt dere.

Etter at dere har steget opp vil dere alle ha høynet deres bevissthetsnivåer og som Lys-Vesener vil dere for lengst ha lagt bak dere fristelsene fra de lavere vibrasjoner. De vil rett og slett ikke interessere dere lenger, for dere vil søke tilfredsstillelse og mestring på et mye høyere vibrasjonsnivå. Alle sansene deres vil være skarpere og gledene i de høyere vibrasjonene vil mer enn kompensere for det dere måtte føle dere har ”mistet”. Faktum er at tankene deres også vil ha løftet seg til et mye høyere platå uansett og minnene deres om opplevelsene i dualiteten vil snart svinne hen. Så forsøk å ikke klamre dere til deres nåværende dimensjon, med mindre, selvsagt, at dere ikke føler dere klare til å stige opp ennå. Det er deres beslutning, for dere bestemmer selv hvor og hvordan deres neste liv vil bli erfart.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og den Galaktiske Føderasjon og vi ser at mange av landene i Vesten nå setter i gang juridiske tiltak mot korrupsjonen i finanssektoren. Vi legger også merke til at mange av dem gjennomfører dypere undersøkelser for å finne ut hvor lang denne kreften har spredd seg. Dette kan kun være av det gode og fremskynde den tid da andre autoritetsfigurer, som for eksempel i politikken, også vil måtte stå til rette for sine gjerninger. Stå sterke i Lyset deres og vit at dere kontinuerlig blir badet i Kjærlighet fra mange kilder.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge