Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 27. januar, 2017


Mike Quinsey - 27. januar, 2017

Mike Quinsey

Dere er involvert i gjennomføringen av gigantiske forandringer som er så omfattende at når dere etter hvert kan se dere tilbake, så vil det bli betraktet som et vendepunkt for Jorden. De er helt nødvendige for å feie vekk alt det som har holdt dere tilbake og legge alt til rette for at den nye Tidsalderen kan begynne. De mørke Sjelene har ikke lenger kontroll nok til å kunne diktere hvordan fremtiden skal utvikle seg. De vil også måtte føle konsekvensene av å miste tilgangen til ubegrensede pengemidler til sine «svarte prosjekter». De er også i ferd med å finne ut at det ikke lenger klarer å holde full kontroll på sine operasjoner på Jorden og folk som har vært redde for å komme ut med det de vet, tør nå i langt større grad å gjøre det. Det hele koker ned til et reelt maktskifte på Jorden og de som arbeider for Lyset føler ikke lenger at de er omgitt av restriksjoner og begrensninger. President Trump har en liste over viktige forandringer han ønsker å gjennomføre og vil ikke kaste bort tiden for å få dem gjennomført.

Fordi folk flest ikke vet hva som har foregått på Jorden, forstår de ikke hva det er som holder på å skje eller beveggrunnene bak forandringene. Imidlertid vil dette med tiden bli helt tydelig, spesielt når det gjelder den formelle kunngjøringen av den Nye Republikken De Forente Stater. Begivenhetene kommer til å skje i rask rekkefølge og dere kan være sikre på at de som utfører de positive handlingene er beskyttet av de høyere Lysets Styrker. Deres skjebne, og Jordens, er å stige opp og forandringen vil fortsette og er en helt nødvendig forberedelse til denne monumentale begivenheten. Så vær snill å forstå at forandringene er helt nødvendige selv om de kan forårsake enkelte vanskeligheter eller ubehag. En dag vil dere se dere tilbake og se at alt som skjedde var rettet mot oppfyllelsen av profetiene om den Nye Tidsalderen.

Nyhetene om hva som skjer er i stor grad kontrollert og de mørke Sjelene har fortsatt tilstrekkelig makt til å begrense hva dere får lese om. Konsekvensen av dette er at dere slett ikke får lese sannheten om det som faktisk foregår, men om dere bruker deres iboende kritiske sans, og evnen til å «føle» forskjellen på sannhet og løgn, så kan dere greie skaffe dere en generell forståelse gjennom Internett. Etter hvert som forandringene skrider frem, vil flere kilder som er rede til å fortelle sannheten, komme frem på scenen. Også det som skjer på verdensrommet over dere blir det heller ikke rapportert om, men det er kommet til et punkt nå hvor mange skip, inkludert de som kommer fra Jorden, er i intens kamp om herredømmet. Imidlertid ligger det et beskyttende energiskjold rundt Jorden som holder uønskede inntrengere vekk.

Kabalen er i ferd med å miste sitt grep over det som skjer på Jorden og dette kan føre til det gamle Hierarkiets endelige fall. Dere kan være trygge på at dere skjebne allerede er fastlagt og dere vil gå seirende ut av det hele på deres vei mot Oppstigningen. Det er gitt klart dekret fra dem som har den overordnete kontrollen over hva som skjer på Jorden, så uansett om ting kan se ut som om det er stikk motsatt, så kan dere ikke tape kampen, hvilket dere etter hvert vil se. Vanligvis skjer ting relativt langsomt, men dere er inne i en periode hvor ting vil skyte anselig fart, for å ta igjen tid dere har mistet. Dere har vært tålmodige og vi anbefaler at dere fortsatt beholder roen, uansett provokasjoner, og det er så viktig at dere fortsetter å holde vibrasjonene deres høye. Ellers vil de mørke Sjelene dra fordeler av det, hvilket er grunnen til at de med fullt overlegg skaper så mye frykt og forvirring som mulig.

For de av dere som ønsker å fortelle om det dere vet, så pass på at de er klare til å ta imot slik informasjon. For mye av gangen kan i enkelte tilfeller ha en skremmende virkning slik at dere oppnår det motsatte av det dere hadde ønsket. Prøv å sørge for at folk forstår at utrenselsen er til beste for alle og er en del av planen for å gjøre den Nye Tidsalderen til virkelighet. Å si noe eksakt om når forandringene vil skje er vanskelig, for situasjonen må ha nådd et visst stadium for at de skal kunne iverksettes. Sikkerheten for alle de de involverte er høyeste prioritet og det vil ikke bli satt i gang aksjoner hvis det vil true deres liv. Det ligger en hel rekke begivenheter klare til å settes i verk, begivenheter som vil løfte dere fremover i stort tempo og det er viktig at de ikke blir forpurret eller stopper opp av noen som helst grunn. Dere kan være trygge på at planen for avsløringen er meget omhyggelig planlagt og at det er gitt rom for eventuelle endringer eller rekkefølge dersom det skulle vise seg nødvendig.

Tiden nærmer seg raskt for at dere skal få se Vesenene fra Inner-Jorden tre frem for dere. De venter naturligvis på at øyeblikket skal komme hvor enhver trussel mot dem er fjernet. Ettersom de har kommet mye lenger i sin utvikling enn Menneskeheten på overflaten, har de mye å tilby som vil hjelpe dere å få fart på forandringene som vil løfte dere inn i den Nye Tidsalderen. Det er også andre sivilisasjoner som vil hjelpe dere med dette, i gjensidig vennskap. Dette vil bli en ny erfaring for mange av dere og svært oppløftende etter all den negativiteten dere har opplevd.

Med de kommende avsløringene om deres liv og erfaringer på Jorden, så vil dere blir satt alvorlig på prøve med hensyn til å avstå fra å søke hevn mot dem som er skyldig i forbrytelser mot menneskeheten. Imidlertid må dere ikke tillate dere selv å søke hevn, for rettferdigheten vil bli tatt hånd om av dem som er best skikket til å håndtere slike forbrytelser. De kommer fra de høyere riker og har enorm erfaring med å håndtere slike ting. De er helt og holdent av Lyset og vil gjøre alt de kan for å løfte opp de skyldige til høyere vibrasjoner, for å gi dem muligheten til å løfte seg opp igjen. Ingen blir betraktet som en tapt sjel uten at alt som er mulig er gjort for å hjelpe dem å finne veien tilbake til Lyset.

Det er først i den senere tid at det har begynt å gå opp for dere at dere har levd i en drøm som har lite til felles med virkeligheten. Dere har ofte måtte kjempe dere gjennom en jungel av løgn og falskhet. Ikke det at deres erfaringer er bortkastet, langt ifra, for de har gitt dere enorm styrke som gjør at dere kan være mentorer for andre som står overfor de lavere dimensjonenes utfordringer. Dere har greid å kjempe dere gjennom alle de utfordringene dere har blitt konfrontert med. Dere står nå støtt og kan med fulle av tillit stå imot dem som mener at makt over andre er riktig og som ikke har noen som helst kjærlighet eller forståelse for andre raser som for lengst har utviklet seg bort fra en slik tro.

Dere tror kanskje at de mørke Sjelene ville bli overlatt til sin egne skjebne, men de vil så visst få anledning til å oppleve og erfare slik de selv velger. Imidlertid bærer de ansvaret for resultatet av alt det de gjør, og de vil ikke komme videre før de innser at dette er sannheten. Gud ønsker ikke å se en eneste sjel sittende fast i mørket for alltid og oppfordrer alle de som er av Lyset til å hjelpe dem ut av sine feilaktige oppfatninger. Tiden kan helbrede alt, men noen sjeler sitter så dørgende fast i de lavere vibrasjonene at de greier ikke forestille seg noe bedre liv. Hver eneste sjel som vender seg mot Lyset vil bli ønsket velkommen med åpne armer og gitt all mulig hjelp for å løfte seg selv opp igjen.

Jeg vet at det utvendig sett virker som det hersker full forvirring på Jorden, men etter hvert som ting blir klarere, vil flere og flere oppdage at det finnes en positiv hensikt i alt det som skjer. Jeg forlater dere derfor med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og deres vei mot fullendelsen. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge