Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 20. januar, 2017


Mike Quinsey - 20. januar, 2017

Mike Quinsey

Dere burde alle nå ha en rimelig bra idé om hvordan fremtiden vil arte seg. Tidspunktene for begivenhetene som skal komme er ikke hugget i sten, men ganske fleksible og basert på den beste anledningen til å gjøre forandringene til virkelighet. Det er ingen tvil om at de vil komme, så vær ikke bekymret selv om ting ikke skjer akkurat slik dere forventer. De som har planlagt denne endetiden deres har evner og autoritet til å gjøre det som er nødvendig for å sikre fullførelse i samsvar med slutten på denne syklusen. Dere opplever nå enda en periode hvor tiden akselererer, og slik vil det fortsette. La ikke ytre ting påvirke deres egen reise, for mange grupper går for tiden gjennom sine egne behov for å rense ut lavere energier, hvilket må gjøres hvis de skal ha noen sjanse til å løfte opp sine vibrasjoner. De som ikke kan løfte seg opp i takt med forandringene, vil simpelthen følge en annen vei i samsvar med deres egne behov.

En del av dere venter på forandringer i en del valutaer som kanskje kan bringe dere store gevinster. Mange mennesker er ikke en gang klar over slike muligheter, men dere kan være helt trygge på at om ikke lenge vil flere valutaer stige i verdi. På sikt et det planlagt å eliminere all fattigdom og nød og i virkeligheten er ikke dette langt unna. I mellomtiden er det mange som vil streve mens forandringene pågår, men de vil forhåpentligvis bli oppløftet over å vite at alt skrider frem på utmerket vis. Fremtiden deres er strålende lys og for de fleste vil den overgå alle deres drømmer. Så hold fokus på det fremtiden lover, vel vitende om at den i virkeligheten er garantert og beskyttet for å sikre deres suksess.

De mørke Sjelene kan ikke lenger holde sine aktiviteter skjult og langsomt, men sikkert blir deres aktiviteter avslørt, hvilket hindrer at de kan eskalere. De har alltid trodd at de var uovervinnelige, men hadde ikke regnet med den støtten Menneskeheten blir gitt av dem som kommer fra utenfor deres solsystem. Dere kjemper langt ifra en kamp dere kan tape og når Lysets Styrker viser hvem de virkelige er, så er seieren deres sikret. Dere ville bli forbløffet hvis dere visste hvor mange Lys-Vesener som har overoppsyn med aktivitetene deres, og så sant karma tillater det, så hjelper de dere å oppnå den seieren som er blitt lovet. Mye av aktivitetene og kampene mellom de mørke Sjelene og Lysets Styrker foregår ute av syne for dere, på innsiden og på utsiden av Jorden.

Heldigvis er de som arbeider for Lyset tallmessig enormt overlegne de mørke Sjelene som motarbeider dem. Som dere ganske sikkert vet, så bidrar Lysarbeidere i all stillhet med å spre Kjærligheten og Lyset og de benytter seg aldri av svikefulle eller negative metoder. Kjærlighet er den mektigste energien i Universet og det ondes vibrasjoner er overhodet ikke i stand til å ødelegge den eller eksistere i dens nærvær. Så Kjære Venner av Lyset, vakle aldri i arbeidet deres for å spre Lyset, så vil dere oppnå betydelig mer enn dere er i stand til å forestille dere. Hvis tilstrekkelig mange mennesker kommer sammen i Kjærlighetens høye vibrasjon, vil dere alle umiddelbart bli løftet opp og ut av de mørkes rekkevidde.

Som sjeler som er av Lyset, kan dere spre det både i det vide og brede simpelthen ved å ferdes blant de menneskene som er omkring dere. Avhengig av hvor høye vibrasjonene deres er, vil dere ha en viss innvirkning på dem, som i noen tilfeller kan føles. Det som er helt sikkert er at dere kan sende ut «feel good»-energi, hvilket er grunnen til at folk liker å være i deres nærhet. Energien i auraen deres kan ha mange farger og når en som er clairvoyant ser disse, blir de beskrevet som rene og klare. Det er slik en som sender ut kjærlighetsenergi ville bli beskrevet. Auraen er deres helt umiskjennelige lys-«signatur» som viser hvor godt og hvor langt dere har utviklet dere åndelig.

Det er få, om overhodet noen, som leser slike kanaliserte budskaper som ikke er klar over at dere har et eterlegeme, og dette er Lyskroppen deres som mange ganger er kjent som deres Lys-signatur. Jo renere energien deres er, jo mer åndelig utviklet er dere, men dette gjelder ikke nødvendigvis i noen religiøs betydning. Det dreier seg om en gradvis økende forståelse som gjør at en utviklet sjel vil se alle andre som del av det hele og derfor Alle som Ett. Dette er når det går opp for dere at alle er et fasett av den Universelle Kjærligheten, «du er meg og jeg er deg». Dette er det målet som skal oppnås slik at man kan bli Ett med Gud. Det er ganske visst en masse å kontemplere, men like full kan dere gjennom en slik forståelse finne fullkommen fred. Det er vel verdt å tenke ordentlig gjennom, for det er dette som kan løfte dere opp i de høyere vibrasjoner.

Livet er en evig søken etter Sannhet og de fleste sjeler søker svarene utenfor seg selv, selv om de hele tiden har ligget inni dere. Det kan ta tid å komme frem til denne konklusjonen, men den vil etter hvert aksepteres ettersom alle veier leder til den Ene Sannhet. Det vil ta tid å finne de svar som tilfredsstiller deres lengsel etter en slik forståelse, men alle sjeler vil på et eller annet stadium slå inn på en vei mot en slik forståelse. Langs hele deres vei finnes dem som tilbyr en hjelpende hånd når det trengs og som ikke ber om noe som helst til gjengjeld. Deres glede og lykke ligger inni dem ved å ha hjulpet en annen sjel på sin reise for å finne veien hjem.

Når dere er rede til å legge ut på reisen vil dere vite dette uten noen som helst tvil og kaste dere ut i den neste etappen av deres eventyr. Mange, mange sjeler har gått før dere og veien til fullendelse ligger klar. Den vil bringe dere den ytterste glede og en kjærlighet det ikke finnes maken til. Den smerte og lede dere har opplevd vil dere legge bak dere og den vil føles fremmed siden dere kom fra de høyere riker og slapp dere ned i dualitetens rike for å hjelpe til å vise andre veien fremover. Når dere tilbringer tid alene med dere selv i stillhet, vil dere vite med absolutt sikkerhet at dere ikke er kroppen deres, men en vidunderlig vakker sjel som har tatt en inkarnasjon i de lavere vibrasjonene for å hjelpe andre. Og på grunn av dette har dere ervervet enda mere erfaring og er i stand til å forstå det fysiske livets natur, slik at dere kan hjelpe andre å fullføre sin reise. Å tjene andre er nøkkelordet i evolusjonen når dere innser at Alle er Ett. I en verden så full av voldsomme uroligheter og fare, er det vanskelig å se veien ut og ta skrittet inn på en vei som leder til fred og lykke, men slik er det altså når «det gamle» er motvillige til å gi seg for å åpne veien for det nye. Imidlertid har så mange sjeler funnet Lyset og deres samlede energi hjelper andre å våkne opp til sannheten.

Tiden fortsetter å gå stadig fortere, så sørg for at dere er klare til Oppstigningen som begynner å komme temmelig nær og vil skje mens de fleste av dere fortsatt lever. Dere burde vite nå hvor mye dere har utviklet dere og om dere er på vei mot å stige opp. Fortsett å ha fokus rettet fremover og la ingen ting distrahere dere vekk fra deres vei. Hjelp er alltid tilgjengelig når dere ber om det, så ta kontakt med Veilederne deres når som helst dere har behov for hjelp, for dere kan være sikre på at den vil bli gitt. Den kommer kanhende ikke nøyaktig i den form dere hadde forestilt dere, men den vil hjelpe dere å løse problemene deres. Del tankene deres med Veilederne deres, for de gleder seg over å være en del av deres livsopplevelser.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge