Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 3. februar, 2017


Mike Quinsey - 3. februar, 2017

Mike Quinsey

Det er vel knapt nødvendig å fortelle dere at ting som skjer på Jorden skjer i stadig hurtigere tempo og de kommende forandringene er allerede i ferd med å skape blandete reaksjoner. Med mindre dere greier å se lenger enn det som foregår akkurat for øyeblikket, så er det svært vanskelig å forstå nødvendigheten av mye av det som skjer. Målet er først og fremst å gjøre dere klare til Oppstigning og oppmuntre dere til å ha en positiv innstilling uansett hva som skjer omkring dere. Renselsen vil til tider skape store omveltninger, men dette er nødvendig for å lede menneskeheten til et høyere nivå, hvilket er ønskelig for at dere skal komme videre i deres utvikling. Folk er i ferd med å våkne opp med hensyn til hva som har foregått og å bli klar over Illuminatis plan. Den virkelige makten ligger hos folket og de begynner å ta i bruk sin påvirkningskraft og dette vil utgjøre en betydelig forandring.

For øyeblikket skjer det et maktskifte blant myndighetene og det er opp til dere å benytte anledningen til å la deres stemmer bli hørt. De er fullstendig klar over at dere kan rive dem ned fra makten hvis dere velger det, og derfor vil de merke seg hva dere krever. Etter hvert som tiden går, så vil ikke lenger beslutninger tas uten folkets samtykke. Dere må imidlertid ikke glemme at hovedmålet er å løfte dere inn i en høyere bevissthet slik at dere er fullt forberedt til oppløftelse. Allerede nå øker energiene i raskere takt og det finnes ingen grunn for at dere ikke samtidig skulle være i stand til å høyne deres bevissthet. Hold fokus og la dere ikke distrahere av det som skjer omkring dere, selv om dere opplever kaos. Det vil ikke ta lang tid for forandringene å materialisere de godene de fører med seg, så hold blikket rettet fremover mot det resultatet dere ønsker dere.

De høyere makter har en stor rolle å spille i deres fremtid og uten å gå på tvers av deres frie vilje, hjelper de dere å finne veien som leder til fullendelse. Ingen ting kan nå stanse deres fremskritt på veien mot målet, fordi dere som kollektiv bevissthet allerede har valgt hvilken vei dere vil gå. Det er kanskje ikke alle sjeler som har valgt denne veien, men ønskene til dem som velger en annen vei vil også bli respektert. Slutten på denne Sol-Syklusen vil bli en feiringens tid ettersom så mange sjeler har lykkes å løfte vibrasjonene sine i forberedelse til Oppstigningen. Muligheten vil komme igjen senere også, men det er likevel ingen ting i veien for at en sjel kan stige opp når som helst dersom de er klare til det.

Mange sjeler vil nok bli temmelig forvirret og sågar bekymret når begivenhetene begynner å finne sted. Når det virker som om det er kaos over alt, når fundamentet for alt det gamle bryter sammen, er det vanskelig å se hva som befinner seg rett bak horisonten. Komme vil det, uansett hva som blir gjort for å forsinke eller forhindre det. Det gamle har uttjent sin hensikt og snart vil dere ta igjen den tiden dere har mistet fordi dere har blitt holdt tilbake og blitt nektet å ta del i de teknologiene som ville gjort at dere ville ha kommet minst femti år lenger enn dere er nå. De nødvendige forandringene kan imidlertid ikke holdes tilbake lenger og mange sjeler venter på den rette anledningen til slippe fri fra sine det de nå opplever på Jorden.

Når tiden kommer at dere får lære om Illuminatis plan for å ha full kontroll over Menneskeheten, så vil dere korrekt nok innse at deres fall ikke kunne ha kommet på noe bedre tidspunkt. Folk vil bli sjokkert over hva som var planlagt for deres fremtid, når Fengselsplaneten Jorden hadde utviklet seg til et punkt hvor dere ville kunne overvåkes individuelt fra Verdensrommet. Ja, enhver person ville kunne bli plukket ut og til og med deres samtaler ville kunne overhøres. Teknologiske fremskritt har skjedd så raskt at det kan trygt sies at dere lever og arbeider i fortiden. Dere kunne allerede ha levd i et sykdomsfritt livsmiljø og totalt uavhengige av de mange tekniske innretningene dere fortsatt bruker. Så snart dere kan løftes inn i den Nye Tidsalderen, vil alle fremskrittene og fordelene ved dem gradvis bli gjort tilgjengelige for dere. For øyeblikket er dere slaver av jobben deres og har lite tid for det dere virkelig er interessert i, men som dere begynner å skjønne, vil dere litt etter litt bli frie og ha rikelig med tid til alle deres interesser.

Deres liv på Jorden har slett ikke vært bortkastet tid, for takket være de tøffe utfordringene dere har opplevd, så er dere nå i stand til å hjelpe andre som følger i deres fotspor. Etter hvert som sjeler samler seg forskjellige erfaringer, spesialiserer de seg noen ganger i spesielle felter og blir selv Mestere. Men ingen opplevelse eller erfaring er noensinne bortkastet og det finnes alltid andre sivilisasjoner som følger i deres fotspor og trenger hjelp. Dere er blitt herdet i kampen mot de mørke Sjelene og nå står dere seierrike, selv om de enda ikke har mistet all sin makt. Etter hvert som dere beveger dere inn i de høyere dimensjonene vil det være andre som ønsker å dele av deres erfaringer og dra nytte av dem. Dere må ikke glemme at dere frivillig slapp dere ned i de lavere dimensjonene for å hjelpe dem som var fanget i dem, vel vitende om at deres hjelp ville få dem gjennom.

Noen sjeler er ikke i stand til å tro at de frivillig slapp seg ned i mørket for å hjelpe sjeler som var fanget der. Men det er det helt sikkert at dere gjorde og dere hadde ikke blitt utvalgt med mindre dere ble vurdert å ha det som skulle til for å lykkes med oppgavene som lå foran dere. Det er så mye tilfredsstillelse i å hjelpe deres brødre og søstre å finne Lyset og således begynne på veien tilbake til sitt egentlige hjem. Dere er alle Ett, så hva kunne være mer naturlig enn å ønske å løfte dem opp? Tenk på deres egen situasjon og all den hjelpen dere får fra deres egne Veiledere. Uten den ville dere ha brukt mye lengre tid på å utvikle dere. Alle møter utfordringer sammen og enten dere tror det eller ikke, så er hjelpen alltid nær, selv om det kan finnes grunner til at dere må gå hele veien gjennom deres opplevelser og erfaringer. Livsplanen deres ble gjennomdrøftet med dere før dere inkarnerte og Veilederne vil gjøre sitt beste for å sikre at dere følger den.

Livet på Jorden kan være vidunderlig og fullt av fryd og glede, eller begredelig og smertefullt, men likevel er alt erfaringer som vil tjene dere vel en gang i fremtiden. Det er jo åpenbart at det er deres erfaring som teller når dere hjelper en annen sjel å overvinne sine problemer. Det er absolutt ingen ting som kan måle seg med håndfaste erfaringer og dere fortjener takk og ros for at dere så generøst bruker deres tid på denne måten. Å hjelpe andre i dualiteten gjør at dere utvikler dere veldig raskt, spesielt i denne tiden, under de nåværende omstendigheter, hvor det er en stor grad av uvisshet og få tegn til fremtidige forandringer som vil løfte dere opp.

De fleste av dere er meget erfarne reisende som er åpne for forslag til hvordan dere best kan bruke deres talenter. Faktum er at dere er Mestere i kraft av dere selv, som er vant til å møte de forskjellige utfordringer som sjeler under utvikling står overfor. En annen gang kan det tenkes at dere velger helt andre opplevelser og erfaringer ettersom det i siste instans er dere selv som velger. Det er helt klart at livet er fredeligere og mye mere avslappende i de høyere dimensjonene som dere nå er i ferd med på vende tilbake til.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge