Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, January 25, 2012

SaLuSa, January 25, 2012Som dere, venter også vi i stor forventning, fordi vi vet at det vil komme et gjennombrudd som vil resultere i de første positive nyheter om forandringene som bare venter på å komme i gang. Det nøyaktige tidspunktet er ikke klart, men vi ser ingen grunn til at det ikke skulle skride frem slik som forventet. Vi vil ikke si mer, ettersom vi vet hvor fortvilet noen av dere blir når hendelser ikke materialiserer slik dere hadde ventet. Hadde det ikke vært for det, så ville det gledet oss å tilfredsstille dere ved å være mer presise, men dere skulle forstå nå hvorfor vi ikke er villige til det. Imidlertid, som vi ofte forteller dere, så er det aller viktigste hvordan det hele ender, og det vil helt bestemt bli med Oppstigningen. Uansett hva som kreves, så er det godt innenfor vår kapasitet og kompetanse og særlig fordi vi har tatt grep som hindrer forstyrrelser i oppdraget vårt. De aller fleste av dere vil oppleve dette året i samsvar med den virkeligheten dere forventer, som skal løfte dere fremover, men det eneste som virkelig teller er resultatet.

På den ene eller den annen måte vil dette året forbause mange mennesker, for ikke å si få dere til å gape av forbløffelse. Sannheten vil sjokkere mange som overhodet ikke har reflektert over at dere i hundrevis av år har blitt løyet for og ført bak lyset. Selv de som er relativt godt informert vil nok likevel bli overrasket over Illuminatis sluhet og freidighet i sin ambisjon om å herske over hele verden. Når dere blir frigjort fra deres makt over dere, vil det være en vakker forvandling å se dere kaste av dere lenkene som har holdt dere under kontroll og i uvitenhet. Dere har i virkeligheten ikke opplevd sann frihet og det vil være som en bølge av frisk luft som vil blåse vekk spindelvevet som har hindret dere i å se. Sammen med dette kommer også frigjøringen fra frykten, som også har vært skapt med overlegg for å forvirre dere, og en storslagen følelse av glede vil runge over hele Jorden.

Sett ting i perspektiv og så lang som mulig fokuser på at sluttresultatet er det eneste som teller. På den måten kan dere komme dere gjennom de gjenværende månedene uten å bruke for mye tid på å lure på hvordan man skal greie å oppnå alt sammen. Dere kan konsentrere dere om å løfte dere selv opp og fokusere på deres egen evolusjon uten å bli distrahert av ytre hendelser. Det vil så visst bli massevis av positive hendelser, men de vil ikke ta deres fokus bort fra deres egne behov og mest sannsynlig være dere til god hjelp. Ettersom alt er meget nitid planlagt, vil alt skride frem på en måte som ikke unødvendig påvirker deres fremskritt på deres egen vei. Tvert imot, vi vil gjerne hjelpe dere på veien, men vi kan ikke gjøre så mye som vi hadde ønsket før vi er helt fri til å arbeide sammen med dere.

Den Galaktiske Føderasjon er i kontakt med sine egne som er på Jorden og man finner dem ofte i viktige posisjoner som innehar stor autoritet. Det er ikke bare de mørke kreftene som har skaffet seg kontakter i de høyere maktkretser. Våre representanter har tilsvarende makt, og med oss bak seg er de i stand til å skape resultater som tjener Lyset. De mørke makthaverne synes å fryde seg over å være beryktet for sine handlinger som fullstendig ignorerer Menneskehetens behov. Lysets representanter derimot, gjør sitt arbeid stillferdig og foretrekker å ikke tiltrekke seg oppmerksomhet, hvilket også beskytter dem mot å bli skadet. Tro ikke noe annet, for det å være Lysarbeider kan innebære stor fare, men de fortsetter sitt arbeid uten frykt og vet at de har vår beskyttelse.

Erkeengelen Michael har nylig lagt merke til at noen som har reist i tid, har fulgt deres tidslinje helt frem til 21 desember 2012, og de har uten unntak funnet en vegg av hvitt lys som hindrer dem å komme videre. Det alene skulle være bevis nok for dere at enden på syklusen finner sted i samsvar med Maya-kalenderen. Enda mer interessant er imidlertid den siste rapporten fra en annen tidsreisende, Bill Wood, en tidligere US Navy Seal soldat, som i sitt arbeid fulgte mange ulike tidslinjer og fant at hver eneste en av dem endte på akkurat samme måte, med en vegg av hvitt lys. Det forteller dere at uansett hvilken retning livet deres tar eller hva hver enkelt av dere opplever, så vil dere alle nå frem til det forandringens punkt. Hvor dere går videre derfra vil bli avgjort av deres vibrasjonsnivå. Noen vil befinne seg i på et høyere vibrasjonsnivå, mens andre vil gå videre på et annet nivå, som likner på det de tidligere befant seg i. Det aller viktigste funnet er kanskje det at uansett hva som ble forsøkt med å endre tidslinjene, og dermed fremtiden, så var det ikke mulig å gjøre noen forandring på den. Det, Kjære Sjeler, er den Guddommelige makt som beskytter deres oppløftelse og Oppstigning.

Kan dere nå akseptere at deres femtid er sikret og tillate dere selv å glede dere over forandringene som alle til slutt er til deres beste. Moder Jord arbeider stillferdig med sine egne forberedelser til Oppstigningen og blir hjulpet av at dere kontinuerlig bringer inn mer Lys til henne. Akkurat som dere, må hun også nå et visst nivå av forberedelse for å være klar til det endelige løftet, som skapes ved at Solen kommer på linje med Galaksens Sentrale Sol. Dere som går gjennom Oppstigningen sammen med Moder Jord, vil oppleve et fantastisk løft i deres vibrasjoner og bevissthetsnivå. Dere vil uansett ha nådd et mye høyere nivå en før det skjedde.

Livet er alltid i bevegelse i en retning som kontinuerlig løfter dere opp og Oppstigningen vil medføre at dere går inn i en helt ny fase i deres åndelige utvikling. De distraksjonene og hindringene dere nå opplever, vil være borte og i stedet for dem vil det være harmoni og balanse på en måte som er meget tilfredsstillende og fullt av glede. Det nåværende daglige strev vil ikke lenger eksistere og dere vil bruke tiden på å glede dere over deres nyfunne frihet. Dere vil ikke oppleve tretthet ettersom dere automatisk vil bli ladet opp av energiene rundt dere og dere kan hvile akkurat når dere vil, for dag og natt eksisterer ikke mer. Uten en tung kropp som dere må gi næring og holde ved like, vil mange av de kroppslige funksjoner dere nå må engasjere dere i, ikke lenger være nødvendige. Deres nye kropp vil være krystallbasert og ikke utsatt for aldring eller noen form for sykdom, for i de høyere vibrasjonene er den ikke sårbar for slikt.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og vi vet med oss selv at vi står rett foran begynnelsen på den viktigste delen av vårt oppdrag og likeså deres. Vi prøver det vi kan på å få dere til å fokusere på de forandringene som vil gjøre livet mye bedre og som vil påvirke på dere alle. På den måten vil dere unngå å kaste bort energi og dere vil med letthet gå gjennom prosessen frem mot Oppstingningen. Samtidig vil deres nærvær på Jorden hjelpe andre på sin vei. Vi vil også være der sammen med dere og vi venter på å kunne ønske dere velkommen med stor kjærlighet når dere trår frem som de nyeste Galaktiske Vesener og kan bli medlem av den Galaktiske Føderasjon.

Tusen takk,SaLuSa! Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


We are looking for Norwegian translators to translate the wonderful channeled messages featured on our website. If you are motivated please send an email to info@galacticchannelings.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge