Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, November 23, 2012

SaLuSa, November 23, 2012

For å kunne innføre verdensfred må all kriging opphøre, og om det skulle vise seg nødvendig, så har vi de virkemidler som skal til for å sikre at så skjer. Det finnes overhodet ingen plass for slike lave vibrasjoner i den Nye Tidsalder. Det er faktisk litt lettere å oppnå suksess nå, ettersom de økende bevissthetsnivåene resulterer i at flere og flere sjeler forkaster alt som har med krig å gjøre. Til og med noen av de mest herdede veteranene er nå rede til å ”skifte spor” og ser hvor mye mer meningsfylt det er å arbeide for fred. Det begynner å gå opp for dem at deres innsats for å beskytte hjemlandet, på en slu og løgnaktig måte, har blitt brukt i en skjult agenda. Når slike mennesker begynner å våkne opp og se sannheten, da vet dere at Illuminati raskt vil miste sin makt og kontroll over de væpnede styrkene. De er i realiteten ”oppbrukt”, sett i forhold til hva de en gang var, deres tid er over og de vil ikke få anledning til å ”komme tilbake”.

I den umiddelbare fremtid vil dere i virkeligheten ikke trenge væpnede styrker i det hele tatt, men dere vil ha beskyttelses-systemer som kan holde uønskede inntrengere borte fra Jorden. Og så har dere den Galaktiske Føderasjon som fyller en rolle som politiet i Universet. Vår teknologi er av en slik art at vi med letthet kan oppdage om et skip går inn i en annen planets atmosfære. Om det skulle bli behov for det, kan vi bevege oss med hastigheter langt over lysets og vi har ansvar for ulike sektorer av Universet. I tillegg kommer Ashtar Kommandoen som også arbeider på liknende måte som oss, og de har sine egnespesielle ansvarsområder. Alt i alt er alle planeter godt beskyttet og deres folk kan leve i frihet og fred. Deres gamle Jord ble også beskyttet mot innblanding utenfra, slik at dere kunne gå uforstyrret gjennom deres evolusjon med Fri Vilje. Imidlertid sank vibrasjonene så lavt at vi var nødt til å tillate liknende sivilisasjoner å ha kontakt med dere.

Når dere har passert det kommende Oppstignings-punktet, vil dere også være åpne for besøkende av tilsvarende vibrasjon av Kjærlighet og Lys som dere selv. Som sådan vil dere vite at dere kan stole på dem og glede dere over å lære om hvordan andre sivilisasjoner lever. Dere vil få mange spennende opplevelser med besøk på andre planeter, som er av ulike størrelser, noen av dem større en deres nåværende Sol. De fleste avanserte sivilisasjoner trives best med å bo inne i planeten sin og derfor er de fleste av dem hule. På samme måte som deres slektninger i Innerjorden har de sin egen sol, og dere ville ikke nødvendigvis merke at dere var under jorden. De er høyere utviklet enn dere og om ikke lenge vil de finne det rette tidspunkt for å presentere seg for dere. De er deres forfedre som flyktet til Innerjorden da Lemuria gikk under. Noen av deres eget folk har besøkt dem i relativt nyere tid og historiene deres kan ennå finnes.

Det er så utrolig mye kunnskap og viten som har blitt holdt skjult for dere, så dere vil ha mye å ta igjen etter Oppstigningen. ”Sannheten vil bli satt fri” som dere ynder å si og dere skal ikke lenger bli holdt i uvitenhetens mørke og bli fortalt usannheter. Den forvrengte oppfatning av tiden, som dere har blitt holdt fanget i, er nå i ferd med å briste og vi skal hjelpe dere å identifisere hva som er sannhet og hva ikke. Dersom noen skulle være skeptiske, så har vi de virkemidlene som er nødvendige for å bevise at det er sant det vi forteller dere. Vi kommer ikke til å tvinge det på dere, og noen kommer fortsatt til å holde fast ved det de alltid har trodd på. Det spiller ingen rolle, for med tiden er det bare sannheten som vil kunne eksistere. Hver og en av dere har deres eget Historiske Arkiv, og det omfatter alle deres liv, så det vil ikke kunne være noen diskusjon når det gjelder dem. De blir benyttet når dere gjennomgår livet deres etter hver inkarnasjon, og tanken på det kan få mange til å ”bli edru”.

Tro oss, Kjære Sjeler, når vi sier at vi tar ikke livet så alvorlig at vi ikke kan spøke og ha det moro. Vi lever våre liv fulle av glede og båndene mellom oss blir sterkere når vi kan dele humor. Selvfølgelig har vi ikke deres problemer og bekymringer, men dere kan gjøre dagen deres lysere, for andre også, med en god latter. Latter er Universell og alle sjeler har en indre forståelse slik at de kan glede seg over en morsom situasjon eller kommentar. Latter er så velgjørende at den får dere i bedre humør og løfter vibrasjonene. Imidlertid kan det aldri bli ekte moro om man latterliggjør noen. I hjertet er dere fortsatt barn, men dere har lett for å påta dere en voksenholdning som gjør at dere betrakter dere å ha vokst fra barnlig moro. Slipp dere løs og bli det barnet igjen, og se de morsomme ting i livet.

Dere er så nær å se de første tegnene på de store forandringene som skal komme og våre allierte arbeider hardt for å skape den muligheten vi trenger, slik at vi kan komme og arbeide sammen med dem. De vet hvilket ansvar de har og de går helhjertet inn for sine oppgaver i sitt arbeid for dere, slik at det blir mulig å komme i gang med den siste spurten frem til Oppstigningen. Den vil naturligvis skje uansett, selv om det betyr at noen av begivenhetene må utsettes en stund. Visse forandringer er imidlertid viktigere enn andre og vi speider etter de første signalene på at Avsløringen vil bli kunngjort. På en måte, siden det er generelt kjent at vi eksisterer og er hos dere nå, er det vanskelig å forstå hvorfor dette er så viktig. Men vi trenger likevel anerkjennelse fra deres myndigheter, slik at vi endelig kan komme i full åpenhet.

Vi har fortsatt den muligheten at vi kan tvinge det gjennom, men det måtte være hvis det var den aller siste løsning. På alle måter vil vi mye heller at det var dere selv som presset frem Avsløringen gjennom deres egen innsats. I rettferdighetens navn, så har dere allerede gjennomført underskriftskampanjer og henvendelser til myndigheten mange ganger, men enn så lenge er det ingen av dem som har hatt vågemot nok til å si sannheten. Vi verdsetter at man går forsiktig frem, men nå er tiden inne til å kaste forsiktigheten over bord og kunngjøre det som en stor andel av befolkningen allerede vet. Uansett hva som skjer, så fortsetter vi å vise oss stadig oftere på himmelen og det gleder oss at vi nå blir akseptert uten den frykt som en gang var vanlig. Vi føler at dere er rede til å ønske oss velkommen og det gjør at det fortere kan bli en realitet.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og sender med ønsker fra den Galaktiske Føderasjon om at dere sprer deres kjærlighet over hele verden. Det kan aldri bli for mye av den og det vil bidra til at den vokser eksponentielt i denne tid hvor dere på det nærmeste er klare til å stige opp. Når vi ser på Jorden, gnistrer den av vakkert lys som kommer fra dere alle og det viser hvor godt dere har respondert på oppfordringen til å forberede dere til Oppstigningen. Dere har fått mye hjelp, men det var aldri meningen at dere skulle vinne over alle utfordringene alene, og slik vil det også være på deres vei videre gjennom de høyere dimensjonene.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge