Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, September 24, 2012

SaLuSa, September 24, 2012

Den verdensomspennende bevegelse for å skape fred får stadig mer støtte og hjelper til å vekke opp enda flere mennesker, slik at de innser nødvendigheten av at man ikke lenger tolererer at myndighetene ikke handler i samsvar med folkets vilje. Dere vil lykkes, men kanskje ikke på akkurat den måten dere hadde ventet. Vi vil så visst ha et ord med i laget og har autorisasjon til å hjelpe når det gjelder Lysarbeidere. Hovedfokus ligger for øyeblikket på nødvendige utskiftninger i regjeringene, som skal sikre at de rette personene får ansvar for fremtiden. Straks ett land har fjernet dem som ikke arbeider for folkets beste, vil kravet om forandringer spre seg raskt til alle land. Det er ikke mulig å stanse denne energien fra å rive de mørke sjelene ned fra taburettene, og generelt sett vet de at deres tid er ute.

På den ene siden ser det ut som om verden er i et håpløst kaos, men under alt sammen er dere i ferd med å gi liv til den Nye Tidsalder, og den ligger klar til å ta over etter den gamle. Det gamle status quo kan ikke opprettholdes lenger, ettersom hele dets struktur holder på å falle fra hverandre. Ingen desperate tiltak eller penger kan redde den, og manges renommé vil også falle, når den braker overende. En rekke juridiske saker er forberedt og ligger klar til å bringe for retten enda flere velkjente navn, som må stå til rette for sine forbrytelser. Noen av de største syndebukkene klarer ennå å gjemme seg bak andre som har utført det skitne arbeidet for dem. Men når oppgjørets time kommer, er det ingen som kan komme seg unna å stå til rette for det de har gjort, eller må svare til en Høyere myndighet. Vi kjenner dem alle og alle deres handlinger er arkivert i det Akashiske bibliotek.

Hver eneste tanke og handling som hver eneste sjel har gjort ligger lagret der, men det er ikke tilgjengelig uten at man har tillatelse. Men det blir for eksempel benyttet når dere ved livets slutt går over i de høyere riker og dere ser på livet deres pånytt og tar beslutninger om hva dere må arbeide videre med for å mestre utfordringene. Noen skjønner ikke helt poenget med livet, men faktum er at hver eneste en av dere visst hva som var planlagt før dere inkarnerte. Følgelig vil dere være tjent med å få mest mulig ut av hver utfordring dere møter. Prøv å ikke dømme dere selv for hardt hvis dere mislykkes, for det er ikke forventet at dere skal være perfekte. Dere er involvert i en prøve-og-feile situasjon for å bli bedre på de områder der dere trenger det, for så å gå videre på utviklingens vei. Alle sjeler er involvert i dette, og mange av dere kommer sammen med hensikt, for å hjelpe hverandre å lykkes.

Av naturlige grunner er dette livet annerledes enn tidligere liv, fordi dere har som mål å rydde opp i “gamle ting” som har holdt dere tilbake. Det er helt klart en viktig tid, og en tid hvor dere får all mulig hjelp for å forberede dere til Oppstigningen. Vårt ønske er at så mange sjeler som mulig stiger opp og legger reinkarneringens tredemølle bak seg. Når dere har gjort det, ligger fremtiden helt og holdent i deres egne hender, og dere kan velge fritt hva dere vil gjøre videre. Så mye så at dere selv kan bestemme hvor lenge dere vil være i hver enkelt kropp, og dere må huske på det at i de høyere dimensjoner så vil ikke kroppene eldes og dø, slik som dere er vant til. Tanken på en slik frihet skulle være nok til å gi dere motivasjon til å greie hva det enn skal være, for å løfte seg opp og ut av de lavere vibrasjonene.

De fleste sjeler er for øyeblikket allerede på sitt laveste punkt når det gjelder vibrasjoner, så fremskritt går alltid oppover og fører dere tilbake til dit dere egentlig hører hjemme. Der kan ha en reell opplevelse i den dimensjonen dere nå er i, men det er en illusjon å tro at det er deres egentlige liv. Dere er av Lyset og normalt sett en strålende sjel med enorm skaperkraft. Når dere nå løfter dere opp igjen, vil dere lære å ha kontroll over skaperkraften deres og bruke den til beste for alle. I virkeligheten er dere på vei til å bli Guder, og det er grunnen til at dere selv nå, må passe på at deres fokus hele tiden ligger på det dere ønsker dere i livet. Dere skulle vite det nå, at der hvor dere investerer deres energi, er der dere vil høste resultatene.

Det kan synes å være mange tilfeldige hendelser i livet deres, men alle sammen har dere selv tiltrukket dere. Universets Lover dekker alle aspekter av dette, hva enten dere er kjent med det eller ikke. Dere trenger ikke nødvendigvis å kjenne dem, men dere vil være tjent med å prøve å være mot andre som dere ønsker at andre skal være mot dere. Arbeid mot å behandle dem som at dere Er Ett, for i sannhet er dere alle knyttet til alle andre og som en del av dere selv. I altfor lang tid har folk ikke forstått at de er knyttet til alle sjeler, men dersom dere aksepterer at dere er Gudsgnister, så forstår dere hvorfor det er slik. Vi i den Galaktiske Føderasjon forstår dette til fullkommenhet og det er derfor vi med så stor glede tjener alle sivilisasjoner. Det er det naturligste ønske å ville hjelpe dem som følger i ens fotspor.

Det er uunngåelig og ønskelig at alle sjeler til slutt når dithen at de vender tilbake til Kilden. Dere har det i dere, enten dere vet det eller ikke, og det er en drivkraft som alltid ansporer dere til å komme videre frem og opp. Dere begynner nå å åpne øynene for hva det betyr, og deres kommende Oppstigning, er bare én av milepælene på en vidunderlig reise. Den kan synes endeløs, men husk at dere snart vil befinne dere i en situasjon hvor alt er i Nuet. Tid slik dere er vant til å forholde dere til den, vil ikke ha noen betydning uansett hva dere gjør, for fortid, nåtid og fremtid Er Alle Ett. Det er et fantastisk konsept som gjør at dere kan følge hjertet og reise hvor som helst dere ønsker. Noen mennesker har lykkelige minner fra et tidligere liv og velger å dra tilbake dit for å oppleve mer av det.

Tillat dere selv å begynne å “føle” hvordan livet etter Oppstigningen vil bli, for så vil forandringene komme til dere med slik letthet. Det skulle de uansett gjøre, for dere kom fra et slikt nivå før dere endte opp i deres nåværende dimensjon. Når vi åpent kan besøke dere og invitere dere om bord i skipene våre, vil det gi dere et blikk inn i det livet som venter dere. Forandringene vil være svært velkomne og de vil eliminere mye av deres daglige strev og det at dere må bruke så mye av deres tid på jobb for å overleve. Dere vil få så mye tid til dere selv, og dere vil kunne bruke den til hva det enn måtte være som gir dere glede og tilfredshet. Grimhet, forvrengninger og det imperfekte kan rett og slett ikke eksistere i de høyere vibrasjonene, hvor alt er skjønnhet, balanse og harmoni.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og veldig glad for at vi kan ha kontakt på denne måten. Og jeg er en av de mange som forsøker å dekke deres informasjonsbehov i denne viktige tiden. Vi vil møtes en dag, om ikke altfor lenge, og det vil være en lykkelig begivenhet for oss alle.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge