Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, March 23, 2012

SaLuSa, March 23, 2012På mange matter går verden gjennom en roligere fase enn normalt og det skyldes delvis våre og våre alliertes aktiviteter. Vi har nådd et punkt hvor vi kan utøve mye mer autoritet overfor de mørke makthaverne, som nå raskt mister sin innflytelse og makt. Flere mennesker reiser seg mot dem og har fått mye større selvtillit ved å se at andre med suksess har gjort det samme. Dette vil fortsette og er til stor hjelp for oss med tanke på å kunne komme videre med planene våre, og dere er på vei inn i en litt merkelig periode. Dere vil helt tydelig komme til å se at de gamle verdiene og ting dere har stolt på faller vekk, men dere kan ikke ennå se det nye som skal erstatte det. Det er mye som må feies ordentlig ut før ting er klare til at vi kan sette i gang med vår innsats for alvor. I alle tilfeller ønsker vi at tømmene skal overlates til dere, for vår rolle er bare å hjelpe dere å greie det.

Det som har gledet oss mest i den senere tiden er hvordan deres bevissthetsnivå fortsetter å vokse og deres oppvåkning vil gjøre den kommende perioden mye lettere. Det er viktig at vi snart får anledning til å ta direkte kontakt med dere, ettersom det er så mange viktige ting som må tas tak i. Det er mye må legges til rette for de store forandringene som venter på å komme i gang, spesielt når det gjelder økonomi og finans. Det er av helt avgjørende betydning at det blir introdusert og etablert på en korrekt måte og helt og holdent koordinert i de mange land som er involvert. Våre allierte er klar over dette og sammen er vi tillitsfulle til at det skal bli en suksess. Så snart økonomien og statsledelsen er etablert i samsvar med fremtidens forventninger, vet vi at grunnlaget er der for å fortsette med de øvrige forandringene.

Å få oppleve fred etter mange tusen år med kontinuerlige kriger vil skape dramatiske endringer i folks liv og de vil med ett begynne å se mye lysere på livet. Det vil begynne å gå opp for stadig flere mennesker at livet var ment å være lykkelig, preget av glede og tilfredshet, og en følelse av å stå sammen, at alle er en stor familie, vil oppstå på en måte som ikke har vært mulig tidligere. Sakte men sikkert vil folk begynne å forstå hva det betyr at Alle Er Ett og hvordan alt er en del av den store helheten. Den falske troen på at man er atskilt og de beviste forvrengningene av meningen med livet, vil bli sett på som intet annet enn de mørke sjelenes streben etter å skape skiller mellom folk. Når freden kommer vil alt dette endre seg og en bølge av lettelse og glede vil feie over Jorden. Gamle ulikheter kan legges bort og det vil bli tydelig for alle at en vidunderlig fremtid ligger foran dere. Når den tiden kommer, vil også folk være mye bedre informert om hva forandringene skal lede til og de vil ha fått mye hjelp til å forstå prosessen frem mot Oppstigningen.

Det er klart at det er mye arbeid som skal gjøres, men som vi har fortalt dere, så har ikke vi noe problem med være oppgaven voksen. Dere kan være trygge på at uansett hva som kreves for å sikre at avslutningen i dualiteten går som planlagt, så vil det bli effektivt gjennomført. Oppgavens omfang er av enorme dimensjoner, men vi har alt det nødvendige utstyr og personell til å gjennomføre den. Den Galaktiske Føderasjon er også enorm og vi er vant med å utføre kompliserte og gigantiske oppgaver. Organisasjonen vokser hele tiden ettersom flere sivilisasjoner oppnår et bevissthetsnivå som gjør at de kan bli medlemmer. Kjære Sjeler, dere som stiger opp vil ha nådd det nivået og kan også finne deres plass hos oss.

Hvilken mer passende avslutning kunne dere oppleve, etter å ha kjempet dere gjennom noen av de mørkeste periodene i deres liv? Nå spiller dere ut de siste gjenværende opplevelser og rydder opp i resterende karma, og beveger dere inn i de høyere vibrasjoner og frigjør dere fra de lavere energiene. Det er fortsatt opp til dere hvordan dere vil oppleve den siste perioden, men én ting er uforanderlig og det er Oppstigningen. Dere kan ta mye av æren for å ha brakt så mye Lys inn til Jorden, så mye faktisk at det har ikke vært mye tegn til den apokalyptiske endetiden som noen grupper hadde spådd om. Selvfølgelig er det en del fysiske forandringer som må skje, men de behøver ikke medføre noen katastrofer og vi vil sørge for å mildne effekten av dem.

Noen ganger føler vi at dere ikke helt forstår implikasjonene i det som skjer. Det er ikke til å nekte for at alt det som dere trodde hørte til på Jorden for alltid, som en naturlig konsekvens av det dere selv har skapt, er stort sett skapt av dem som gjorde dere til slaver. Dere har hatt lite dere skulle ha sagt, om noe i det hele tatt, når det gjelder det dere har måttet gjennomgå i livene deres. Imidlertid er det sant at dere har gjort det beste ut av det til enhver tid og tatt utfordringen med å overvinne hindringene. Der mørke sjelene har, uten at de selv har skjønt det, hjulpet dere å utvikle dere, og dere har ikke bare overlevd, men dere har brakt så mye Lys til Jorden at det har stoppet planene deres om å forhindre Oppstigningen. Dere har vist dere å være oppgaven mer enn voksen og har vist omfanget av deres tillit til de høyere makter som har veiledet dere. Og som om ikke det skulle være nok, så har dere greid oppgaven uten å kjenne alle fakta, og ikke før ganske nylig, at seieren deres skulle føre dere direkte til Oppstigningen. Dere kan med rette være stolte av dere selv og vår beundring for dere alle har ingen grenser. Dere er sanne Krigere i Lysets tjeneste og har til fulle fortjent all den tiljubling og feiring som dere vil bli mottatt med.

Dere har ikke lenger noe å frykte, selv om dere fortsatt for en tid vil høre medierapporter om konfrontasjoner fra land hvor de fortsatt spiller ”late-som-leken” og truer hverandre med krig. De har kan hende virkelig tanker om krig, men det vil ikke komme lenger enn til det, for vi vil se til at det ikke blir noe av. De må snart kaste alle krigsvåpnene sine på søppelhaugen likevel og vi vil sørge for at det ikke blir noe uærlig spill og eller skjulte kort. Vi mener alvor når vi snakker om disse tingene og vi vil ikke la det være noen tvil når vi begynner fredssamtalene med alle nasjoner. Vi vil ikke be dem om fred, vi vil kreve det, på vegne av dere, og som et krav fra makter som står høyere enn Menneskeheten. Det vil komme snarere enn dere aner og vil gi dere muligheten til å leve livet i trygghet og uten frykt eller tap av liv, eiendeler eller deres hjem.

Kjære Sjeler, alt det som har blitt lovt dere vil bli til virkelighet og vi er her for å se til at alt skjer i samsvar med den Guddommelige Plan. Vær glade og gled dere over de tankene som Oppstigningen vekker i dere og la fantasien få fritt spillerom når dere tenker på den. Tenk på forandring og hvor vidunderlig livet kommer til å bli, og når dere har mulighet til det, del tankene deres med andre som også har en følelse om hva som er i emning. Elsk hver eneste sjel som dere selv, for det vil være den største tjeneste dere kan gjøre for dem.

Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


We are looking for Norwegian translators to translate the wonderful channeled messages featured on our website. If you are motivated please send an email to info@galacticchannelings.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge