Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, January 24, 2011

SaLuSa, January 24, 2011

De mørke kreftene ser skriften på veggen nå, for forandringsenergien vinner stadig kraft. De innser at de ikke har den grad av kontroll lenger at de kan påvirke resultatene til sin egen fordel. De begynner å føle det som om de er under beleiring og er i villrede. De ville ha ”trykket på knappen”, men finner at de ikke lenger er i stand til å gjøre det. I et forsøk på å komme unna det endelige nederlag, blir de spredt og kan ikke samhandle effektivt lenger. Å overgi seg er ikke i deres tanker, men det kan komme til et punkt der det er deres eneste mulighet. Det ville ikke være noen fare for deres sikkerhet om de overgav seg, for de har de samme rettigheter som enhver annen sjel. De har mye å lære før avslutningen av denne syklusen. Faktisk gjelder det for dere alle, fordi dere sjelden går gjennom en slik krevende tidsperiode uten å gjøre formidable åndelige framsteg. Det, Kjære Sjeler, er jo hva alle deres opplevelser og erfaringer handler om og dere vil med tiden bli så mye mer kraftfulle sjeler på grunn av dem.  

En gang i tiden var dere høyverdige og mektige sjeler og dere tok utfordringen med å slippe dere ned gjennom dimensjonene for å erfare dualiteten. Dere gjorde det i visshet om at dere aldri ville bli glemt og at uansett hvor mye dere mistet kontakten med Lyset, så ville dere få hjelp til å finne veien tilbake til det. Det kan dere se beviser for på alle kanter nå som Lyset vokser på Jorden. Nå, i denne tiden vekkes minnet i dere om hvem dere egentlig er og fordi det var avtalt på forhånd, så får dere nå umåtelig stor hjelp til å løfte dere igjen. ”Let og du skal finne” har aldri vært mer sant enn nå og ingen som for alvor ønsker å returnere til Lyset vil feile.  

Gjennom lang, lang tid har dere forberedt dere på endetiden og ved hver inkarnasjon har dere lagt planer for få slike erfaringer at dere kunne gjøre store framsteg i deres evolusjon. Hver og en av dere har fått utvikle seg i sitt eget tempo, for det ligger ikke noe press på dere til å velge et annet tempo enn det dere er bekvemme med. Dere er alle unike når det gjelder deres åndelige utviklingsvei og dere har fått lov til å erfare på enhver måte dere har ønsket. Til tider har noen av dere valgt å ta en inkarnasjon utenfor planeten, for senere å komme tilbake til Jorden. Dere blir fulgt opp og passet på mer enn dere kanskje aner, men alt gjøres med tanke på å gjøre det mulig for dere å nå målene i deres livsplan. Mens dere er på Jorden kan det synes som om dere ikke har funnet den tilfredshet dere har drømt om, og det kan synes som om livet deres har vært bortkastet tid. Tro oss, det er aldri slik. Hvert eneste liv er verdifullt for dere selv om dere kanskje ikke forstår hvordan. Når dere etter hvert returnerer til Sommerlandet, vil dere få se eksakt hva livsplanen gikk ut på, og forhåpentlig vil dere se at dere har lykkes. Har dere ikke det, så vil mulighetene bli lagt til rette i senere liv.  

Alt er lagt til rette for dere på en slik måte, at dere vil møte akkurat de utfordringer dere trenger for å lære det dere ønsket. Noen ganger kan det være smertefulle leksjoner, men det ville ikke skje med mindre det var av avgjørende betydning for deres forståelse. Ta for eksempel medlidenhet, som kommer naturlig når dere innser at Alt Liv er Ett. Noen ganger kan mennesker ha liten eller ingen medfølelse med andre som synes å være forskjellig fra dem selv. ”Forskjellighet” har vært et tema gjennom årtusener og har sin rot i ulike innbilte forskjeller mellom dere. Dette vil forsvinne med tiden etter hvert som det går opp for dere at alle sjeler er likeverdige. De som har ressursene til det, skulle hjelpe sin bror. For det er slik et samfunn kan utvikle seg som en helhet. Hittil har lite vært gjort for å bringe dere sammen, men det vil ikke være lenge før en felles sak vil sette fart i det. Uansett er dere alle på vei mot Oppstigningen, men det er dere selv som tar beslutningene. Det vil ikke mangle på oppmuntringer dersom dere anses å være klare og Veilederne deres gjør alt for å legge muligheten foran dere.  

Vi rekker våre hender ut til dere og gjør mye for dere. Flere og flere av dere begynner å bli klar over vår innsats. Vi gleder oss til å kunne arbeide i full åpenhet og den tiden er ikke så langt unna. Mye av arbeidet utføres fra skipene våre, som kan gjøres usynlige, både av hensyn til vår og deres sikkerhet. Vi har blitt skutt på og jaktet på ved mange anledninger, men vi må si at det bekymrer oss ikke mye. Vi er temmelig trygge og har teknologier som overgår deres fantasier, men vi ønsker ikke å bruke dem med mindre ingen alternativer finnes. I de fleste tilfeller klarer vi å finne løsninger gjennom diplomatisk og fredelige samarbeid. Denne arbeidsmåten må menneskene lære. Men når det er sagt, så vil Menneskeheten ha lagt fra seg enhver tanke på krig eller aggresjon etter Oppstigningen.  

Som sivilisasjon hard dere en lang vei å gå før dere når de høyere dimensjoner hvor dere hørte hjemme en gang for lenge siden. Men dere vil nå dit og noe annet ville ikke være mulig. Hver eneste sjel utvikler seg kontinuerlig, uansett om dere opplever tilbakefall. For når det gjelder deres utvikling er ikke tid i seg selv en faktor. Det å ha muligheten til å gjøre erfaringer slik som i dualiteten, er faktisk en gylden mulighet til øke farten i deres framgang. Om dere etter deres egen vurdering har klart å løfte vibrasjonsnivået deres, så fortjener dere ros for det, for det har krevd hardt arbeid å gjøre det. Når Opptigningen har skjedd, vil videre utvikling bli lettere, men langsommere, og være en erfaring full av glede og lykke.  

Hvilken tid å være på Jorden! Og hvis dere bare kan holde blikket rettet mot de positive resultatene som skal skapes, så vil dere se at dette blir et meget spennende år. Svarene på alle deres problemer står klar bak scenen og venter bare på å få komme fram. Størrelsesordenen og omfanget av forandringene vil løfte dere gjennom dette året og inn i neste, og ved slutten av dèt året, vil det meste være enormt forskjellig fra slik det er nå. I den nære framtid vil ikke ting bli så vanskelig som noen tror og vanskelighetene vil bli kortvarige. Jorden vil riste og rumle litt, men vi vil holde nøye øye med mulige virkninger på områdene i nærheten. Vi vil sørge for at ting er i balanse og ikke kommer ut av kontroll. Dette har vi gjort gjennom lang tid allerede og vi har avverget det som kunne ha blitt katastrofer i store områder av verden.  

Jeg er SaLuSa fra Sirius og kan fortelle at vi har det ganske travelt for tiden for å følge med i alt som skjer på Jorden. Det er én av grunnene til at dere ser så mange av skipene våre på himmelen. Det er deres garanti for at framtiden er trygg i våre hender.  

Tusen takk, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge