Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, July 23, 2012

SaLuSa, July 23, 2012

Jo lenger vi holder oss tilbake, jo mer involvert blir dere i de aktivitetene som har som mål å befri dere fra de mørke Sjelenes grep. Faktum er at dette er svært ønskelig, ettersom vi alltid har oppmuntret dere til å involvere dere. Det er viktig at dere får være med helt til slutt og gjøre de erfaringene dere trenger som Menneskerasen, og det ville ikke være riktig om vi blandet oss inn mens dere fortsatt er i stand til å gå fremover selv. Vi har imidlertid vår egen agenda og vi nærmer oss raskt et punkt hvor vår innsats må koordineres med deres. Således gjør vi så godt vi kan for å hjelpe dere, selv om dere selv har drivkraften til å fortsette og oppnå de ønskede resultatene. Det kan synes som om fremskrittene går langsomt, men i virkelighetene vinner dere effektivt frem og folk blir mobilisert i tilfelle de skulle trenges.

Vær på vakt i denne avsluttende tiden, for de mørke Sjelene, selv om de er alvorlig svekket, holder på å planlegge en siste angrep på dere i et siste gisp. Vi kan hjelpe dere å slå dem tilbake og minimalisere skadene av deres aktiviteter, og dere kan lede an. Den mest positive hjelp dere kan bidra med er å holde fokus på Lyset, og når mange av dere gjør det, så er det en mektig kraft som minimaliserer effekten av de lavere energiene. Uansett hvilke rykter som måtte komme dere for øre, så tillat dem ikke å hensette dere i frykt, for desinformasjonen har til hensikt å skape de betingelsene som er gunstige for de mørke Sjelene. Selvfølgelig vil noe av informasjonen være basert på sannhet, men like fullt må dere være våkne og ha tillit til at de høyere makter, som inkluderer oss, arbeider hardt for å hindre ethvert forsøk på å lage en større hendelse.

For øyeblikket har dere et antall modige sjeler som har stukket hodet sitt frem, med risiko for seg selv, og de leder an, mens vi står bak dem. Så vi ber dere identifisere dere med dem og at dere er til hjelp der muligheten byr seg og om ikke annet, så la informasjonen bli gjort kjent slik at også andre kan styrke sin tillit på bakgrunn av det som skjer. Den Galaktiske Føderasjon av Lyset er generelt kjent i Vesten, men ikke nødvendigvis forstått mht sin rolle i endetiden. Det ville være til stor fordel om dere kunne hjelpe folk å forstå at vi Alle Er Ett og at vi ikke er ”aliens” i ordets sanne betydning. Vi er dere, men fra fremtiden, og vi har vårt opphav, akkurat som dere, i Universets Ene Gud.

Vi utgjør overhodet ingen trussel mot dere, for vi har nådd et nivå av åndelig forståelse som ikke kjenner annet enn kjærlighet for våre brødre og søstre i andre verdener. Når dere får anledning til å skrive ned deres historie som den virkelig var og uten unøyaktigheter eller overlagte forvrengninger, så vil dere finne ut at dere ofte har blitt hjulpet når dere har vært i alvorlige vanskeligheter. Dere vil finne ut at tidligere sivilisasjoner har vært angrepet av Vesener fra Rommet, ja sågar okkupert av dem, med disse har ikke på noen som helst måte vært knyttet til vår Føderasjon.

Vi har avlagt ed overfor Gud at vi vil fullt ut respektere alle sjeler rett til å erfare det de ønsker, så lenge det ikke krenker en annens frihet. Vi anerkjenner også at hver og en av dere har blitt gitt Fri Vilje til å skape deres egen vei, for å kunne vinne de erfaringer dere trenger for å fremme deres utvikling. Det er grunnen til, Kjære Sjeler, at vi ikke bare kan hoppe inn og ta kontroll over deres konflikter og saker, fordi det ville frata dere anledningen til å utvikle dere slik dere har valgt å gjøre. Vi står imidlertid ansvarlig overfor Høyere vesener som har overoppsyn med deres sivilisasjon og som har sitt eget ansvar overfor Gud å sikre at Gud’s Plan blir gjennomført. Og det er selvfølgelig deres skjebne, som er å avslutte denne syklusen i dualiteten med muligheten til å stige opp. Vi er her for å se til at dere ikke blir nektet deres rett av noen innblanding utenfra eller av Illuminati’s aktiviteter.

Husk på det at mange av de sakene som dere blir forelagt, ja nærmest får trykket opp i fjeset, og som har til hensikt å underlegge dere ytterligere kontroll, i realiteten ikke vil få noen konsekvenser. Så vi ber dere om å ikke kaste bort energi på slike trusler mot deres frihet. De mørke Sjelene kjenner også til sannheten, men de fortsetter å presse på med sine planer idet de håper å kunne skape tilstrekkelig frykt til at det forsinker dere i deres utvikling. Deres vei er jo å bevege dere vekk fra en slik mulighet og jo mer dere styrker Lyset på Jorden, jo bedre beskyttet er dere. De mørke Sjelene er temmelig nærsynte i sin måte å se livet på og greier ikke å se lengre enn sine egne sinnsyke mål. La dem bare fortsette å grave sitt eget hull, for de vil selv falle deri, og deres vei tilbake til Lyset kan ta ganske lang tid for dem. Vi dømmer dem ikke, for dette er det de har valgt å erfare, men det unnskylder ikke de kriminelle handlinger de har gjort mot andre.

Livet og Lovene som gjelder for det er skrevet av Gud, og ingen kan gå imot dem uten å skape karma for seg selv. Det at man gjør ting mot andre er likevel forventet på grunn av det lave vibrasjonsnivå i deres dimensjon, og det skjer på grunn av mangelen på Lys hos sjeler som har falt så dypt. Det er utfordringen i dualiteten, og dere gikk inn i det frivillig, vel vitende om at dere ville få hjelp til å løfte dere opp og ut av den. Nå kan dere se enden på det og snart vil det komme en tid for feiringer, når deres lange ventetid er over. Dere vil ikke angre på noe, for sannelig vil dere være takknemlige for at dere hadde muligheten til å erfare konsekvensene av å ha Fri Vilje. Belønningen som venter dere er et kjempesprang fremover på deres vei tilbake mot de høyere dimensjoner. Så vi ber dere sette ting i perspektiv når dere vil stå ansikt til ansikt de mørke Sjelene, for de kan ikke stanse deres fremmarsj mot avslutningen av deres reise.

Gi deres støtte til de menneskene som har vært modige nok til å stille seg i søkelyset for å bringe sannheten frem for dere. De gjør det med risiko for sitt eget liv, selv om vi har autorisasjon til å beskytte dem, dersom det fortsatt gjenstår mye av deres livsplan. Imidlertid er det anledninger hvor en mektig sjel vil gjøre det ytterste offer for å hjelpe menneskene i sin utvikling. Få av dere har det i sin livsplan og dere trenger bare se på hvilket inntrykk de har gjort, som for eksempel John F. Kennedy. De gjør det fordi de er vidunderlige Lys-Vesener som vet at livet er evig og at døden ikke betyr slutten. De skaper en enorm utløsning av kjærlighet som løfter vibrasjonene på Jorden. Dere kan på deres egen måte gjøre noe av det samme og mange av dere har inkarnert for å bidra i den store planen for alles oppløftelse.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og venter på signalet til å sette i gang for alvor med planene våre, som har blitt hyppig revidert i samsvar med hvordan situasjonen utvikler seg på Jorden. De må kontinuerlig revurderes ettersom hele scenarioet kan endre seg så raskt. For øyeblikket er vi fornøyd med at dere fører an i kampen mot de mørke Sjelene og vil vinne. Det er alt vi ber om og tiden for at vi skal kunne involvere oss mer nærmer seg raskt. Det må den, fordi tiden flyr fort.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge