Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, May 23, 2012

SaLuSa, May 23, 2012

Oppstigningen har pågått i mange år, for at den ikke skulle overvelde dere. Den har forsiktig og gradvis økt i styrke og nå kan dere se hvilken forskjell den gjør for dere. Den er på mange måter en delikat prosess for å løfte deres vibrasjoner, slik at dere gradvis kan absorbere mer, og mer. Altfor mye energi altfor tidlig i prosessene kunne ha vært ødeleggende for utviklingen deres og satt helt ut dem som er trege til å respondere. Den påvirker alle sjeler på en eller annen måte og dette er grunnen til at noen får symptomer som eller ville bli tilskrevet feilfunksjon i kroppens systemer.

Nå kan dere derfor kanskje forstå hvorfor den høye innstrømmingen av energi rundt den 21 desember 2012, når deres Sol og den Mektige Sentrale Solen står på linje, vil ” skille” de som er rede til å stige opp og dem som ikke er det. Valget er som alltid deres, men bekymre deg ikke dersom du er en av dem som ønsker å forbli i din nåværende dimensjon. Det vil ikke ha noen betydning for din evolusjon i det lange løp, for anledninger til å stige opp vil komme periodisk. Dersom du virkelig legger viljen til, kan du med ren viljestyrke og besluttsomhet stige opp når som helst.

Gud satte i gang den overordnete planen for tusener av år siden, en plan som ville sikre at avslutningen av denne syklusen ville bli en triumf for dem som søkte å vende tilbake til Lyset. Gjennom mange liv i de laveste vibrasjonene i Universet, har dere kommet ut av deres opplevelser på Jorden mye sterkere og klokere enn da dere steg ned i dem. Noen av livene deres ville dere ikke nødvendigvis ønske å se tilbake på, ettersom evolusjonen deres har tatt dere gjennom noen svært negative opplevelser. Dere ville med all sannsynlighet ikke gjenkjent dere selv som den samme som dere er i dag. Uansett er ikke det nødvendig, men skulle du likevel insistere på at alt ble synliggjort for deg, så er all informasjon oppbevart i det Akashiske Arkiv.

Hvert eneste liv til hver eneste sjel er arkivert og naturligvis er de dem som har løftet deg opp som er betraktet som det aller viktigste. Dere må huske på det, at gjennom deres mange liv, etter hvert som dere utvikler dere, så er dere til en hver tid summen av alle deres erfaringer. Ingen ting er uten verdi for dere, hvilket er grunnen til at dere har en livsplan. Dere velger ut det dere trenger for å fremme deres utvikling og klokere hoder er alltid tilstede for å gi dere råd om hva som er til beste for dere.

Deres Skytsengel vil vanligvis følge dere liv etter liv, for det er deres måte å tjene dere og Gud. De beskytter dere, men på samme tid veileder de dere gjennom hva det måtte være av ubehagelige opplevelser dere har valgt å gå gjennom. Det er ikke til fordel for dere å prøve å unngå dem, for da vil de likevel komme tilbake til dere igjen. Lær hva det enn er dere trenger å forstå, så vil dere vanligvis ikke være nødt til å oppleve dem på nytt.

Mange av dere har, for å si det på den måten, allerede kommet til veis ende og dere vil intuitivt vite at det er tilfelle. Den avsluttende perioden på Jorden vil dere ha god kontroll over og dere vil komme greit gjennom den ettersom dere opplever en indre fred. Den stammer fra vissheten om at dere har nådd deres mål og har greid å bryte båndene til de jordiske ting som ikke lenger tjener dere. Og for dem som ikke ennå helt har renset seg for slike tilknytninger er det i sannhet slik at jo lenger de henger ved, jo mindre vil dere oppleve å være tiltrukket av dem.

I denne tiden når de mest forbausende begivenheter vil finne sted, setter vi vår lit til lysarbeiderne for å hjelpe dem som føler frykt for det som skjer. En kort stund vil det synes som om alt kollapser og faller fra hverandre og til dels vil det være slik. Det er imidlertid forutsett og planlagt, som et virkemiddel til å bli kvitt alt som står i veien for en fredelig avslutning av denne syklusen. Vi sitter inne med svarene på deres problemer og i samarbeid med våre allierte vil alt bli tatt hånd om meget raskt. Det er denne typen informasjon folk vil ha behov for og vi vil så snart som mulig henvende oss til hele verden slik at alle vil få høre våre stemmer.

Det vil komme en serie med avsløringer som på ulike vis vil sjokkere dere alle, for uansett hvor godt forberedt dere føler at dere er, vil avsløringene ganske sikkert gå enda dypere. Noen av påstandene vil være absolutt utrolige, og detaljer vil ikke bli gitt bare for å tilfredsstille folks nysgjerrighet, for meningen er bare at dere skal bli oppmerksom på de vedestyggelige forbrytelser som er gjort mot dere. Det vil forklare mye som dere har lurt på og uten tvil gjøre at dere forstår hvordan så mye kriminalitet har fått gå ustraffet i de siste 50 år eller så. Dere kunne gå tilbake til den Andre Verdenskrig og undre dere over hvordan det kunne ha seg at så få toppfolk ble stilt for retten for sine forbrytelser mot menneskeheten. Det var et hemmelig avtalt spill, Kjære Sjeler, fordi det var mer interessant for den øverste makten å sikre seg informasjon, ved å la forbryterne slå seg sammen med dem, i stedet for at de ble stilt for retten.

Men det spiller ingen rolle hvor lenge det er siden forbrytelsene ble begått eller om bevisene er ødelagt, for vi kan gå tilbake i tid og finne det igjen. Det finnes ikke noen mulighet til å slippe unna rettferdigheten eller sannheten, og alt som ikke er sant vil bli identifisert for hva det er. Dette er ikke ment for å skremme dere, for når dere dør og forlater kroppen, er gjelder akkurat det samme, ved at dere må gå gjennom hver detalj av deres liv. Der kan dere ikke lyve for dere selv en gang, slik som noen gjør for å overbevise seg selv om at fakta var noe annet enn de i virkeligheten var. Og dere ville ikke ønske at det var på noe annet vis, for hvordan kunne dere ellers lære, om ikke det var av deres feil? Dere gjør alle feil og de blir ikke brukt mot dere, men simpelthen sett på som viktige erfaringer.

Vi vil si til dere; Verdsett til fulle de erfaringer dere har hatt på Jorden, for dere vil aldri helt kunne oppleve det samme igjen. Det at det til tider går fra den ene ekstremen til den andre er med på å gi dybde i deres erfaringer og læring. I fremtiden vil livene deres være mye mer balanserte og på rett kjøl, og det vil knapt være noen ekstremer, med mindre dere selv velger det. Stadig nye og spennende eventyr vil være deres levemåte og gi dere stor tilfredshet. Ja, uansett hvor langt dere reiser, så vil deres kjære bare være en tanke unna. Og med evnen til å reise hvor som helst på et øyeblikk, vil dere med letthet kunne besøke deres venner.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg kan se sannsynlighetene som ligger foran dere, og det er fantastisk å kunne meddele dere at dere allerede har seiret. Alt det dere har blitt fortalt vil bli virkelighet, men ganske sikkert mye bedre enn dere kan greie å forestille dere.Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


We are looking for Norwegian translators to translate the wonderful channeled messages featured on our website. If you are motivated please send an email to info@galacticchannelings.com


< previous message | next message >


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge