Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, January 25, 2013

SaLuSa, January 25, 2013

Vi hilser de av dere som har fortsatt å bære sin mantel av Kjærlighet og Lys og som bygger veien til den Nye Tidsalder. De målene dere sikter mot er nærmere enn noensinne og deres utholdenhet med å hjelpe til å manifestere dem vil snart gi resultater. Med de mørke på tilbaketog og ute av stand til å mønstre tilstrekkelig støtte til å fortsette som før, gjør våre allierte mye raskere fremskritt. Det er mange handlinger som nå like før de braker løs og vi håper å arrangere for at det skjer noen virkelig positive tegn som vil overbevise dere. Vi avstår fra å gi noen presise detaljer, ettersom det er så mange faktorer involvert, men vi prøver å gi dere en indikasjon på hva som foregår. I disse dager utvikler alt seg på tilfredsstillende vis og nå er sjansen vesentlig mindre for at planene må justeres på grunn av innblanding utenfra. Grunnlaget for forandringene ble lagt allerede for lenge siden og er i ferd med å gi resultater.

Avsløringen presser på fra mange kilder samtidig som kunnskap og forståelse om vårt nærvær sprer seg i det vide og brede. Flere mennesker som har første hånds opplevelser kommer frem, hvilket gir mot og tillit hos andre til å komme ut med det de vet. Alt sammen holder på å bygge seg opp mot et tidspunkt hvor de offisielle kunngjøringene kan skje, som vil tillate at vi viser oss for dere. Dere kan være trygge på at vi vil gjøre det får en varsom måte, for å unngå at de som ennå ikke har akseptert oss blir overveldet. Vår primære mål er å gi folk innsikt i vår rolle i deres evolusjon og hvordan vi har fulgt med på deres utvikling gjennom tusener av år.Vi forstår hvor viktig det er å berolige dem som føler frykt i forbindelse med vårt nærvær, og vi gjentar det som vi så ofte har påpekt, at våre aktiviteter aldri på noe tidspunkt har innebåret noen trussel for dere. Dere må ikke forveksle oss med de Grå som deltar i hemmelige ”mørke” operasjoner, eller med de hemmelige romskipene til dere egne militære.

Over en periode på manfoldige år har det vært gjort forsøk på å sverte vårt gode navn og rykte, men vi har forhindret at slike hendelser har skjedd. Vi avverget nylig et forsøk på, under falsk flagg, å arrangere en invasjon fra det ytre rom som hadde til hensikt å få det til å se ut som om vi ville invadere Jorden. Vi vil ikke tillate at dere gjør verdensrommet til en krigsarena og vi har stanset mange forsøk på å sprenge atomvåpen i rommet. Selv om vi ikke har tillatelse til å stanse all krig, har vi satt en stopper for bruk av atomvåpen til å starte en tredje verdenskrig. Vi har stoppet den totale ødeleggelse av Jorden ved flere anledninger siden den Andre Verdenskrig sluttet, og vi har lykkes med å sikre at dere fortsatt er her i dag for å bevitne slutten for den siste kabalen. Vi har også sørget for, til tross for de mange forsøk på å hindre deres Oppstigning, at dere nå har gått inn i den Nye Tidsalder. Vi vil fortsette å beskytte dere, men det vi ønsker oss aller mest er at vi så snart som mulig kan arbeide sammen med dere og få forandringene i gang på alvor.

Det er svært gledelig å se hvor raskt dere har lagt til side skuffelsen over hvordan Oppstigningen deres artet seg og opplevelsen deres av 21ste desember. Etter å ha arbeidet så lenge frem mot dette, så er det naturlig at dere ventet at den skulle ha løftet dere atskillig mer enn den gjorde. Likevel har dere blitt løftet til et høyere vibrasjonsnivå, som noen av dere begynner å innse. Den mest merkbare forandringen vises i en større grad av kontroll og sinnsro, i tillegg til å være i stand til å uttrykke et nivå av Uforbeholden Kjærlighet som dere kanskje ikke har opplevd tidligere. Den samlede effekten er at dere føler dere Ett med Alt Som Er og erkjennelsen av at dere alle er forbundet med hverandre. Har dere ikke ofte blitt fortalt at det du gjør mot én, gjør du mot alle, ettersom dere er uløselig knyttet til hverandre i Guds energi. La oss si det slik at dere er knyttet til hverandre i en kjærlighet som aldri kan gå tapt og nå som dere har åpnet dere opp for de høyere kreftene, erkjenner dere Gud inni dere.

Vi undervurderer ikke den skuffelsen som dere har følt etter det dere opplevde, men spør dere selv hva som er det viktigste nå. Vi håper dere vil si at det er å hjelpe til med å manifestere den Nye Tidsalder og gjøre den Gyldne Tidsalder til virkelighet. Alt dette eksisterer allerede i de høyere riker og jo mer dere blir av Lyset, jo raskere vil dere oppnå dette gjennom Loven om tiltrekning. Det er som med Lysbyene som bare venter på de siste avsluttende detaljer før de dukker opp, og det er ikke langt unna slik dere måler tid. Det som nå er fortid kan ikke forandres, men husk alltid på at alt skjer på sin spesielle måte fordi dere har villet det slik.

Selvfølgelig har Lysarbeiderne lagt ned en enorm innsats for å bringe inn det høyeste mulige uttrykk for Oppstigningen. I stedet for å få kritikk, fortjener de bli takket for sitt utrettelige arbeid gjennom mange år for å bringe Lyset og Kjærligheten inn til Jorden. De er totalt dedikert til sine sjelekontrakter og det har ikke vært uten store offer fra for dem. De søker ikke berømmelse eller anerkjennelse for sin iherdighet, men av og til er det godt å føle at alt det arbeidet de legger ned blir verdsatt. Nå har vel de aller fleste av dere en idé og deres plass i den Nye Tidsalder og hva som er forventet av dere. Det aller minste dere kan gjøre er å stråle deres Kjærlighet og Lys ut ved enhver anledning og da gjør dere så mye som kan forventes av noen. Det er ikke slik at dere alle kan ha en sentral rolle, ettersom dere er del av et team, og tro oss; hvert eneste bidrag teller når det gjelder det resultatet som kommer.

Dette kommer til å bli et spennede år, så la deres ord bli til handling og spre den tilliten dere har til fremtiden over alt hvor dere ferdes. Mange mennesker er fortsatt tynget av de mørke Sjelenes handlinger og trenger desperat til oppløftelse. Den raskeste veien ut av det er å snu ryggen til det og engasjere dere selv og all deres energi i det som har sammenheng med den visjon dere har for fremtiden. Dere er svært priviligerte som får være på Jorden i denne tiden og dere har alltid visst hva resultatet ville bli. Dere visste at det var at deres sivilisasjon skulle ”bli voksen” og at den aller største gaven ville være deres oppløftelse til å bli Galaktiske Vesener. Forvent imidlertid ikke alt sammen på én gang, for alt avhenger av deres utvikling, som dere gjør i deres eget tempo. Det finnes ingen tidsfrist og det ligger ikke noe press på noen om å gå fortere frem enn det de føler seg komfortable med, så det er ingen grunn til å føle at dere henger etter.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og forteller dere på vegne av den Galaktiske Føderasjon at vi er så nær dere som vi kan komme for øyeblikket. Selvtilliten til våre allierte vokser og vi forventer virkelig merkbare fremskritt om kort tid. Vi sender vår kjærlighet ut til dere som alltid, til alle, uten unntak.

Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge