Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, January 18, 2012

SaLuSa, January 18, 2012

Intet har satt dere tilbake når det gjelder Oppstigningen. Alt skrider frem på akseptabelt vis. Et eller annet sted på deres vei, og ikke altfor langt inn i fremtiden, vil deres sivilisasjon stige helt og fullt opp, slik det har vært planlagt. Når den tid kommer vil dere ha oppnådd den ”kritiske masse” og er ikke avhengig av noe annet for å lykkes. Så det er opp til dere å skape de omstendigheter som skal til for å oppnå det, ved å holde et kraftfullt fokus på det dere ønsker dere aller mest i fremtiden. Ikke mist av syne det faktum at dere hele tiden skaper deres fremtid, og mange paralelle verdener. Vær sikre på hva dere ønsker dere og fokuser deres intensjon på alt som er rent og helsebringende og som gjør at alle vil få et bedre liv.

Nå, etter deres oppløftelse er dere mektigere enn noen gang, og nå som de mørkes innflytelse stadig svinner, er det lite som står i veien for oppfyllelsen av alt dere har blitt lovet. Den verden dere ser rundt dere er fortsatt av det gamle paradigmet og har lite å tilby dere nå som dere har vendt ryggen til den. Det er imidlertid dere selv som må sette i gang forandringene, for mye er allerede lagt på plass for å iverksette en rekke kunngjøringer som vil sikre at dere innser at den Nye Tidsalder har begynt. Verden er i kaos og opprør, men tiltak som er planlagt vil bringe fredelige løsninger og vi hjelper til der det er behov for det. Vi har slett ikke til hensikt å forsvinne ut av syne, for vår fremtid er tett knyttet til deres.

Vi i den Galaktiske Føderasjon arbeider like travelt som alltid, ettersom de mange problemområder i forbindelse med de kommende forandringene må kartlegges og finne sine løsninger. Det betyr tett kommunikasjon med våre samarbeidspartnere for å sikre at planene våre vil gi de resultater vi ønsker.Våre skip har lykkes i å holde atomkrigsforsøkene i sjakk, som har truet dere mer enn én gang i det senere. Slike idéer har ikke lenger noen plass i verden og er våpenet til siste mørke kabalen, som nå har blitt fratatt sin makt. Med tiden vil alle slags krigshandlinger opphøre og verdensfred bli proklamert. Mange industrier knyttet til slike aktiviteter må finne andre områder å bruke sin arbeidskraft på, som er fredelige og mere nyttige. Det er ingen grunn til å bekymre seg om den fremtidige jobbsituasjonen, for ingen vil lide på grunn av forandringene ettersom den verdensomspennede velstanden vil sørge for at alle har det de trenger.

Dere vil bli løftet ut av nød og mangel og bli del av et samfunn som vil dele av sin overflod slik at alles behov blir dekket. La dere simpelthen flyte med strømmen og vit at deres frustrasjoner og skuffelser snart vil svinne hen. Dere er kommet så langt på veien mot Oppstigningen at det er absolutt sikkert at det vil bli deres største opplevelse hittil. Etterpå kan dere godt betrakte deres oppdrag på Moder Jord og i dualiteten som fullført, og mange av dere vil reise hjem til sin hjemmeplanet. Det er dere selv som gjør deres valg om fremtiden og mange vil fortsette sin reise sammen med Moder Jord. Renselsen av Jorden er i ferd med å begynne for alvor og på det området er vi allerede i full aktivitet.

Dere vil med sikkerhet begynne å se oss oftere på himmelen, fordi nå som truslene mot oss er eliminert, er det mye tryggere for oss å vise oss. Vi ønsker at dere ikke skal ha noen som helst tvil om vår tilstedeværelse, for da vil sannsynligheten øke for vår Første Kontakt. Det vil selvfølgelig bli gjort etter korrekt protokoll og etikette som anerkjenner lederne i deres ulike nasjoner. Vi har intet ønske om å tvinge det frem, men det er vårt sterke ønske at det ikke blir utsatt altfor lenge. Vi har så mye vi skal gjøre sammen og vi kjenner allerede til de av dere som er de mest passende samarbeidspartnere til å delta i arbeidet med forandringene. Av denne grunn har noen av dere allerede besøkt skipene våre mange ganger, men vi visker ut minnene deres om det, for å unngå en overreaksjon hos dere. Fordi dere har ansvar for så mye annet på jorden ønsker vi ikke at dere skal bli distrahert og glemme dette. Men det vil bli mer enn nok av tid til slike ting i den nære fremtid.

Vi deler deres visjoner om fremtiden hvor deres sivilisasjon vil sameksistere med vår som Ett. Og hvor deres forståelse av livet og dets sanne mening vil føre til at alle de barrierer som har holdt dere splittet, forsvinner. Vi kan allerede observere hvordan dere begynner å se dere selv i andre, etterhvert som det går opp for dere at dere alle har det samme ønsket om å leve i fred og lykke. Da kan dere glede dere over forskjellene i deres levemåter, og i kunsten ser dere allerede det sanne uttrykk for den indre person. Glem hudfarge og rase, politikk og religion, for med tiden vil ingen av disse være til hinder for at dere alle kan komme sammen i storslagen gjenforening. Det at det er så enkelt å reise og ha kontakt med hverandre over landegrensene har allerede brakt dere mye nærmere hverandre. For dem som tror på sannheten om reinkarnasjon vil det være mye lettere å godta det vi snakker om. For dere vet at dere har hatt mange liv i mange ulike kulturer, i mange forskjellige land, som en del av deres evolusjonsmessige utvikling.

Dere må forstå at dualiteten er så godt som slutt og at dere frivillig valgte å samle dere erfaringer i den - og det kan med rette betraktes som et eksperiment. Den har aldri vært deres sanne virkelighet, men noen mennesker har blitt så vant til den at de er motvillige til å gi slipp på den. Det kjente vil alltid føles mest komfortabelt, men dualiteten og 3dje dimensjon har gjort sin tjeneste og går nå i oppløsning. Imidlertid er det sant at de som ønsker å fortsette å leve under liknende forhold, vil få ønsket sitt oppfylt. Gud har gitt dere fri vilje og kommer ikke til å ta den fra dere. Det er kun dere selv som vil gi den fra dere etterhvert som dere utvikler dere opp gjennom de høyere dimensjonene og blir Vesener av rent Lys. Da vil dere bli Ett med Alt Som Er og tjene Guds Vilje.

For øyeblikket er dere kun et aspekt av deres virkelige Selv og forståelig nok fatter dere ikke hvilke vidunderlige mektige sjeler dere er. Deres potensial er uten grenser og det første skritt mot å erkjenne dette kommer med Oppstigningen og med deres tilbakevenden til full bevissthet. Tenk stort når dere går gjennom dette året og vit at det vil bli oppsiktsvekkende og spennende. Dere vil,kan man si, ”bli voksne” og fortiden vil raskt svinne hen i bakgrunnen og ikke lenger ha noen dragning på dere. Så gi slipp og legg all deres energi i å hjelpe forandringene å manifestere. Vær Kjærlighet inkarnert, tilgi alle dem som har brakt mørke inn i deres liv, og gi fritt av deres kjærlighet. Dette er den eneste mulige måten å frigjøre seg fra fortiden og tre helt og fullt inn i Lyset.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og strålende glad for deres intensjon om å presse på fremover og ikke kaste bort energien deres på det som nå har gått over i historien. Fremtiden tilhører dere, så se til at den blir slik dere virkelig ønsker dere.
Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge