Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, February 1, 2013

SaLuSa, February 1, 2013

Gjennom lang tid har energi kvotientene på Jorden vokst langsomt og sikkert, men i den senere tid har dere opplevd en betydelig stigning i dem og de har økt enormt. Det betyr at deres nivå av Lys øker mye hurtigere nå og resultatet blir synlig ettersom flere mennesker vil søke å komme seg fri fra de mørkes grep. Lyset har i lang tid avslørt sannheten om aktivitetene deres og de er ikke lenger i stand til å lure dere med sine planer for å beholde makten. Faktum er at det nå er åpenbart for dem at deres tid er ute, men likevel klynger de seg til hva det enn måtte være som gir dem et håp om å unngå den uunngåelige slutten på deres herskertid. Når dere nå begynner å forstå hva som har foregått i fortiden som har gitt kraft og makt til de mørke, så er det mulig for dere å leve deres liv uten frykt for deres handlinger. Dette fratar dem selve grunnlaget for deres blomstrende suksess, og makten smuldrer opp rett foran øynene på dem. Følgelig kan våre allierte nå med større letthet arbeide for å få fart på de forandringene dere har ventet så lenge på, og dere skal ikke behøve å vente altfor lenge for å se at de blir til virkelighet.

Nå som de lavere energiene svinner, er det mye store muligheter for at de som ennå ikke har våknet å respondere på Lyset, og nå legges det press på dem for å løfte seg selv opp. Om de ikke så gjør, vil de finne at det blir umulig for dem å bli værende i de høyere vibrasjonene, som jo øker kontinuerlig. Gjennom sitt uuttrykte valg vil de da forbli i de lavere vibrasjonene og fortsette sine opplevelser der. Hver eneste sjel har med sikkerhet visst om de mulighetene som følger med livet i denne perioden av Oppstigningsprosessen, men de kan likefullt ha valgt å bare gjennomleve den som en del av sin erfaringssamling. Dette er grunnen, Kjære Sjeler at dere må tillate hver enkelt sjel friheten til å velge sin egen vei. Dersom det skulle være tilfelle med en av dem som står dere nær, så føl dere priviligerte over at de har valgt dere som en viktig brikke i sin livsplan. Husk også på at som et oppsteget Vesen, vil dere alltid kunne reise tilbake til de lavere dimensjoner og opprettholde kontakten med dem.

Som dere sikkert vet, så er ikke en sjels livsplan noe tilfeldig opplegg uten noe mål og mening. Den er omhyggelig planlagt for å gi en sjel nøyaktig de opplevelser og erfaringer som vil fremme deres utvikling. Like fullt er det endelige valg fortsatt deres, om de vil fullføre den eller ikke. Men dere kan være sikre på at dere ikke ville valgt å forandre på det som dere ser tydelig er til deres eget beste. Imidlertid er det også slik at livsplaner blir endret når det oppstår omstendigheter, som ikke var forutsett, som blir en del av deres livsopplevelser. Noen ganger er de ikke gunstige for dere, men i andre tilfeller vil de kunne gjøre at deres fremskritt skjer raskere enn ventet. For hver eneste sjel som bestemmer seg å gå hele veien gjennom Oppstigningen, er det tallrike hjelpere som arbeider utrettelig for å sørge for at deres intensjoner blir fullført. Vi understreker igjen at dere aldri er alene på ferden og at vårt nærvær aldri kommer til det punkt å trenge seg inn i deres private øyeblikk. Det handler om at ”vi bare vet” når dere har behov for vår hjelp eller vårt nærvær. Det er ikke bare den Galaktiske Føderasjon av Lyset som gjør tjeneste for andre, ettersom alle oppstegne sjeler gjør tjeneste på det ene eller det annet vis, og med tiden vil også dere gjøre det.

Ulike oppfatninger om virkningene av det som skjedde 21. desember fortsetter å prege dere, men det er i hovesak fordi dere finner det vanskelig å ta inn over dere, at når det gjelder Lyset, så finnes det ikke noe slikt som ”mislykket”. Det eneste som er konstant er forandring og det berører så mange menneskers liv, men det er de selv som bestemmer hva resultatet vil bli. Dere vet nå hva som er mulig, og det er opp til dere å skape deres egen virkelighet. Vi er selvfølgelig fullt klar over de stadig økende ønsker om at Velstandsfondene skal bli utløst, at Avsløringen skal bli kunngjort og at freden blir en realitet. Dere kan være sikre på at disse ønskene vil bli oppfylt om ikke så lenge og at alle forberedelse er meget langt kommet. Deres glede og lykke vil blomstre når tiden er inne, for dypt inni dere vet dere at dere allerede har seiret. For dere har tiden aksellerert, men likevel føles det som den sleper seg avsted og det fører til at noen av dere blir engstelige og utålmodige. Vi ber dere å holde fokus på fremtiden og huske at de fleste av dere er i en fordelaktig posisjon med hensyn til å vite mer sikkert hva som foregår. Som lysarbeidere setter vi vår lit til at dere løfter medmennesker opp, og den tiden er forlengst forbi da var nølende med å uttrykke deres synspunkter. Vær åpne, men uten å gå for tungt inn på ting. Når dere har gitt uttrykk for hva som er sant for dere, så la det være med det. På denne måten blir det best for dem omkring dere.

Moder Jord fortsetter ufortrødent med sine endringer, men takket være den enorme mengden med Lys som nå er forankret på Jorden, har hun ikke behov for å ty til det dere ville kalt “katastrofale hendelser”. Klimaforandringene skjer av ulike årsaker, inkludert menneskelig innblanding, men når alt har falt på plass igjen, vil dere ha meget trivelige klima tilstander, uten de ekstremer som dere nå opplever. Moder Jord setter svært stor pris på all den kjærlighet og velsignelser dere sender henne, for i den nære fortiden har dere hatt en tendens til å overse og glemme den ”morsrollen” hun har. De feminine energiene og virkningen av dem er på vei tilbake og fører med seg mer harmoni og balanse, og den maskuline dominansen erstattes av lindrigere handlemåter over alt.

Fra vårt ståsted gleder det oss veldig at det dannes så mange grupper som har til hensikt å skape forandringene, for svært mye av det må skje på et lavere nivå. Så snart dere gjør dette, vil Loven om Tiltrekning sørge for at dere får enda mere hjelp, helt til alt sammen blir så veletablert at suksessen er garantert. Vi opererer på nivåer hvor dere ville funnet det vanskelig å arbeide, og på den måten er vi tilsammen en formidabel endringskraft. Ingen ting ville glede oss mer enn å kunne fortelle alt vi gjør for dere, og på deres vegne, men fortsatt er det ikke det riktige tidspunkt å avsløre alt det vi gjør. Med tiden vil dere få vite sannheten, og det er så uendelig mye som må rettes opp når det gjelder deres historie. Uansett hvor dere leter, vil dere finne at sannheten har blitt ille forvrengt, sågar omskrevet for å passe inn i ambisjonene til de mørke. Dere finner disse forvrengte sannhetene i alle store institusjoner, og de er ikke alltid klar over at de motarbeider Lyset. Det er av avgjørende betydning at dere får vite sannheten, fordi da vil dere se deres sanne selv, som har vært neddysset og undertrykt, alt mens dere har vært gjort til slaver, for å gi inntrykk av at dere var maktesløse og uten mulighet til å bestemme deres egen fremtid.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og vil dere skal vite at vi står ved deres side like mye som vi alltid har gjort, og vi beskytter dem som er av Lyset så godt som det er mulig. Det kan være vanskelig for dere å forstå, men noen ganger vil en sjel ofre sitt liv for å tydeliggjøre et tema som er viktig. Dette er den aller største gave man kan gi til sine medmennesker og bringer enorme mengder av Lys til Jorden. Vi elsker dere slik vi alltid gjør.Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge