Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, January 23, 2012

SaLuSa, January 23, 2012Slik det ser ut for oss, så gjør dere det så bra med å bringe Lyset til Jorden at det fortsetter å øke eksponentielt og hurtig tar dere fremover mot Oppstigningen. Så dere er på rett kurs mot en storslagen seier over de mørke kreftene og det var aldri noen tvil om at det skulle bli slik, og dere har en sterk vilje og besluttsomhet til å greie det. Tross alt var det derfor dere som Lysarbeidere kom til Jorden i denne viktige tiden, full ut vitende om deres oppgaver og med full tillit til deres evne til å gjennomføre dem. Som dere kan se er det to ulike ”skoler” eller tankeretninger som folk følger; En som ser for seg at livet vil gå videre omtrent som det pleier og at det må være mulig å løse de nåværende problemene og den andre som ser for seg omfattende forandringer og full gjenopprettelse av folkets rettigheter og frihet. Begge vil i det store og det hele følge sin egen vei og det vil være avgjørende for hvilken vei de vil gå når denne syklusen ender. Det faktum står fast, at dere skaper deres egen virkelighet ved å bruke deres Gudgitte frie vilje til å bestemme deres egen fremtid.

De som har våknet er naturlig nok opptatt av å fortelle all verden om den sannhet de har oppdaget og vi oppfordrer til å dele slik informasjon med andre. Men den må ikke presses på noen, for til slutt må de få lov til å gjøre sin egen beslutning, uten å føle at de er under noe slags press. De som er av lyset verdsetter det at enhver sjel følger sin egen indre stemme og at det nok ikke finnes to sjeler som er på eksakt samme sted i sin utvikling. Det er derfor veldig mye bedre at sannheten blir funnet gjennom egne erfaringer som skaper varige inntrykk. Men for all del, så frøene og en dag vil de vokse og bli blomstrende forståelse.

Naturligvis vil det på kort tid komme et skred av informasjon og råd om Oppstigningen og for dem som er åpne for sannheten vil det gi mulighet til et kvantesprang fremover. Det er helt og holdent avhengig av om folk er i stand til å se utenfor det de er vant til å tro på, og bli en del av det nye paradigmet. Hvis ikke, så er ikke det noe problem og de vil kunne fortsette sin egen vei og fortsette å erfare og lære i de lavere dimensjoner. Det kan ikke bli mer rettferdig enn det, at alle har lov til å gjøre sitt eget valg og alle vil uansett bli behandlet på samme måte som enhver sjel, med kjærlig omtanke og bli gitt all mulig hjelp. Det er ingen som ikke kan bli hjulpet og hjelpen er alltid der, klar til å bli gitt ved den minste antydning av at det er ønsket.

Ulike ønskede endringer er alle sammen på vei mot å bli virkeliggjort og vi kan se at det nok kan bli en rask serie med avsløringer som vil løfte dere fremover svært raskt. Det vil være sensasjonelt for mange mennesker og et sjokk for dem som er uforberedt, men gjennom våre allierte vil vi se til at nødvendigheten av dem blir forstått. Straks alle de fordelene de vil medføre er blitt kunngjort, vil det medføre stor støtte og en iver blant folk til å være med å spille aktive roller i dem. Det vil bli muligheter til å delta og vi vil så visst ha behov støtten fra alle dere som er klare til å ta deres roller sammen med oss. Arbeide på lokalplanet vil være svært viktig for å formidle forandringenes natur og hvordan de kan bli implementert med minst mulig ubehag. Dere kan stole på at vi kjenner dere alle, samt hvilke spesielle talenter dere har og hva dere kom inn i dette livet for å gjøre.

Vi ser stor Kjærlighet og Lys som sprer seg over hele Jorden og bærer i seg den energien som vil løfte mange opp og ut av mørket. I de fattigere landene i verden er det mange som har mistet håpet når de gang på gang ser at deres nød blir ignorert. De trenger mat og støtte og å få sine grunnleggende behov dekket, så de kan overleve i de barske forholdene de lever under. Alt snakket om Oppstigning har knapt noen mening for dem og deres tro på Gud har vanskelige kår. Det er mennesker og organisasjoner som bryr seg, men oppgaven er så stor at den krever at de landene som er velstående og har råd til å ta handling, kommer sammen. Menneskeheten kan ikke i fremtiden stå og se på at slike situasjoner finnes og dere må fatte det at i sannhet Er Dere Alle Ett. Når det er sagt, så vet vi at svært mange av dere er fulle av omtanke og medfølelse og har et stort ønske om å gi sin hjelp til de fattigste menneskene i verden.

Det vil glede dere at det som skal til for å få slutt på all sult og fortvilelse er klart til å settes i gang, men på det nåværende tidspunkt kan det ikke gjøres uten tillatelse fra dem som sitter i styresmaktene. Det er også karmiske grunner som gjør at vi ikke kan intervenere direkte, men vi vil sette i gang og løse situasjonen så snart vi er offentlig anerkjent. Vi vet at noen av dere syns det er merkelig at vi skal ha slike problemer med å gi hjelp, men vi ber dere huske på at vi kan ikke sette i gang handlinger som ville hindre noen å gjennomføre sin sjeleplan. Alt vil gå helt bra til slutt, men foreløpig så må vi nok si at våre hender er bundet. Det finnes selvfølgelig en tidsfrist gitt av Gud og etter den vil vi sette i gang uansett hvordan situasjonen er. Vi er klare for enhver eventualitet ettersom vi har planlagt for en rekke ulike scenarioer.

Det må være ganske forbausende for dere at Universet venter på at deres lille sivilisasjon på Jorden skal avslutte syklusen i dualiteten, slik at de selv kan stige opp. Det viser hvor ekstremt viktig deres fremskritt er for fremtiden til annet liv, som på samme vis som dere er på en vei som leder tilbake til Kilden. Guds innpust trekker alt tilbake igjen, men dette er bare det første stadium av mange, mange sykluser som til slutt vil føre til deres endelige ”hjemkomst”. I mellomtiden anbefaler vi at dere står fast ved deres oppgaver og mål og lever gjennom resten av dette året som en som er klar til å gjennomføre oppstigningen. Lev etter deres beste forståelse av hva det innebærer å være et Oppsteget vesen. Det vil gjøre at dere kommer gjennom de gjenværende dagene og månedene på et uanstrengt vis og vil kunne være sikre på at dere lykkes. Det er ingenting annet som virkelig betyr noe og det vil bli en meget tilfredsstillende erfaring som vil ende med en gledesfylt og lykkelig avslutning.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og føler meg privilegert som er en av dem som har fått i oppdrag av den Galaktiske Føderasjon å ha direkte kommunikasjon med dere. Og tanken på å få være en av de første som vil komme i direkte møte med dere er meget spennende. Selv for en som har hatt så mange opplevelser og eventyr i Universet, er det størrelsesordenen av det som nå skjer, og at både sjelen og kroppen skal stige opp, som gjør det til en så unik anledning. Dere kan ta det helt rolig med hensyn til hvordan det vil bli, for enhver oppløftelse inn i en høyere dimensjon er virkelig noe å ønske seg og se frem til. Vi vil være der sammen med dere og Lys og Kjærlighet vil omslutte dere på reisen.

Tusen takk,SaLuSa! Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


We are looking for Norwegian translators to translate the wonderful channeled messages featured on our website. If you are motivated please send an email to info@galacticchannelings.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge