Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 24. Mars, 2017


Mike Quinsey - 24. Mars, 2017

Mike Quinsey

Mange av dere er vel forberedt til Oppstigning, men det er også noen som henger etter med liten sjanse for at de vil reelt forbedre sin situasjon i løpet av den tiden som gjenstår. Hver eneste sjel vil imidlertid bli gitt enhver mulighet til å løfte seg opp, men ingen andre kan gjøre det for dem. Dere har alle kommet en lang vei gjennom deres opplevelser og erfaringer siden begynnelsen, da dere falt ned til ett av de laveste nivåene. Det faktum at så mange av dere har løftet dere opp samtidig som dere opplevde så store utfordringer, er et klart bevis på deres besluttsomhet og utholdenhet. Dere vil snart høste fruktene av alt dere har oppnådd og vil bli behørig gratulert med dem. Én ting er sikkert, og det er at dere aldri vil måtte gå denne veien igjen, for tiden for prøvelser i de lavere vibrasjonene er forbi og dere er blitt desto mektigere på grunn av alt dere har oppnådd.

Dersom dere er rede til å lytte til mange nyttige råd, så finnes det mye tilgjengelig på deres nettsider. I dag har vel de fleste identifisert disse inkarnerte sjelene, som for eksempel David Wilcock, som er lærere for den Nye Tidsalderen. Budskapene deres bærer i seg en energi som er oppløftende og underbevisst vil dere vite at de taler sannhet. Åpenbart er ikke alle sjeler rede til å høre sannheten, for noen er akkurat begynt å våkne og finner det uhyre vanskelig å begripe. Problemet er at så mye som er usant og forvrengt har blitt presentert dere som sannhet, og det har vært vanskelig å sile ut hva av det som er sant. Imidlertid finnes det alltid vel informerte sjeler omkring dere i slik en viktig tid og dere vil finne at dere vil bli dratt mot dem. Sannheten har en meningskvalitet som vil finne gjenklang hos dere og kan i alle tilfeller bli sjekket mot pålitelig informasjon som kommer fra andre kilder.

Internett flommer over av sannhet, men også av usanne budskaper som har til hensikt å lede dere på villspor. Dersom dere føler tvil, hopp over det, for med tiden vil dere alltid få bekreftelse for det som er sant og deres intuisjon burde være i stand til å identifisere det. Om det føles riktig, så er det som regel det, så stol på dere selv, for Lysarbeidere har en tendens til å finne andre som er av Lyset, og dette skjer på grunn av den positive energien de utstråler. Disse energiene får dere til å føle dere vel sammen med slik mennesker, mens det motsatte er tilfelle der vibrasjonene er lavere og mangler harmoni. Forhåpentligvis er etablerte Lysarbeidere allerede kjent for de fleste av dere. Imidlertid er det noen sjeler som kommer inn i livet deres og så forsvinner igjen temmelig raskt, særlig i tilfeller der deres oppgave er å kaste inn sin innflytelse for å påvirke det endelige resultatet av det som er gitt dere.

Lysets Styrker er i ferd med å vinne kampen mot de mørke Sjelene og mye arbeid, som dere stort sett aldri får høre om, har funnet sted i Inner-Jorden. Den blir bit for bit renset for baser som i noen tilfeller har eksistert i mange, mange år. Jorden er en labyrint av tuneller som i enkelte tilfeller strekker seg hundrevis av kilometer og til og med har egne høyhastighetstog. Noen av dere vil spørre hvordan dette kan eksistere uten at det er kjent for allmennheten, men dette er fordi de mørke har nærmest total kontroll over alle nyhetskilder. Dere lærer kun om hendelser de tillater dere å vite om. Unntaket er «undergrunns-nyhetene» dere kan lese ved hjelp av Internett.

Det er sannsynlig at dere vil få lære mye mere om sannheten når de mørke Sjelene ikke lenger er i stand til å utøve sin innflytelse som før. Det er mulig at sannheten da vil komme flommende ut så raskt at dere knapt vil ha tid til å trekke pusten innimellom all informasjonen. Det er mange avsløringer som venter på å bli avdekket, som raskt vil legge sannheten frem for dere og forklare hva som har foregått de siste 80 årene. Hemmelighold har holdt skjult mye av de fremskritt som ville ha løftet dere inn i den Nye Tidsalderen, med alle de nyvinninger som følger med dem, mens dere har blitt holdt på stedet hvil og blitt fornektet mye av det som ville ha gjort deres liv mye bedre. Imidlertid vil dere ikke bli fornektet dette stort lenger og når det rette øyeblikk kommer, vil dere få ta del i alle de godene som venter på å bli frisluppet.

Etter hvert som det synes som om situasjonen i verden nesten ikke kan bli verre, vil de blant dere som kan forandre omstendighetene, tre frem i forgrunnen og introdusere mange nyvinninger som vil forbedre livskvaliteten deres. Det er ikke uforståelig at millioner sulter i en verden av overflod, herjet som den er av kontinuerlige kriger og konflikter. Fred kan synes å være håpløst langt unna, men det finnes likevel dem som har løsningene, om de bare hadde makt til å introdusere dem. Interesser som har investert ufattelige summer for ha makt og profitere, er avhengige at dere er i nød og mangel for at de skal tjene seg rike og ha dere under full kontroll. La dere imidlertid ikke fortvile, fordi denne situasjonen kan ikke fortsette stort lenger og forandringer til det bedre er nødt til begynne for å forbedre situasjonen. Allerede nå arbeider de store hjelpeorganisasjonene på høytrykk for å avhjelpe den desperate situasjonen så mange mennesker befinner seg i.

Det kan kanskje se ut som om verden aldri vil klare å komme seg ut av den forferdelige situasjonen den befinner seg i, men det finnes håp og planer ligger klare for å snu hele situasjonen totalt om. Vær klar over at så snart de rette menneskene kan arbeide uhindret, så vil mange land få den nødvendige humanitære hjelp, men likevel er oppgaven massiv og nesten umulig å håndtere. De som er av Lyset bruker tiden på å forberede seg for den tiden som kommer, når de kan gjennomføre sine nødhjelpsprogrammer uten hinder og innblanding. På grunn av det enorme omfanget av nød i for eksempel afrikanske land, er det en situasjon som krever massive pengesummer for å finansiere prosjektene. Menneskerasen er ikke krigerske av natur, men har blitt narret inn i kriger for å tilfredsstille grådigheten til dem som ville profitere på dem, for eksempel ved å forsyne begge sider av krigen med våpen.

Sannheten maler et uhyre grimt bilde av forholdene på Jorden, men dere er et hardført folk som har vært gjennom mye og fortsatt greid å opprettholde deres «fighting» spirit, og dere vil ikke gi etter for dem som forsøker å trekke dere ned. Deres sterke vilje og besluttsomhet vil sørge for at dere kommer gjennom den umiddelbart forestående perioden og dere vil bli rikelig belønnet når dere endelig kan få glede av alle de fremskritt og nyvinninger dere har vært snytt for. Naturligvis vil det kreve tid og planlegging å gjennomføre alle forbedringene, men med hjelp fra deres ekstraterrestrielle venner, vil dere oppleve at det går temmelig raskt. Så gi aldri opp eller gi næring til den pessimisme som eksisterer mange steder, fordi fremtiden er allerede skrevet og ingen ting kan hindre den i å manifestere fordi, som dere sier, det står skrevet i stjernene.

Tiden har gått fortere og fortere en god stund og dette er et sikkert tegn på at dere befinner dere i en periode av forandring og oppløftelse. Etter hvert som dere fortsetter deres vei inn i de høyere vibrasjonene, kommer freden nærmere, og sakte men sikkert vil alle konflikter ebbe ut inntil de tar helt slutt. Dette kan synes lite trolig for dere, men husk at det er mektige krefter som er deres Voktere, som støtter Menneskerasen, og de vil sørge for at alt skrider frem som det er ment. Krig og tilsvarende ting av lave vibrasjoner kan ikke eksistere i deres fremtid, så dere kan se frem til fullkommen fred og lykke.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversetter: Leif

PLEASE NOTE NO MESSAGES 31ST MARCH & 7TH APRIL

Because of an unacceptable level of delay and inconvenience from my Post Office Account, I am in the process of changing to a new Server. They informed me that the changeover would take about 14 days, so I will not be sending out a message on the 31st March and 7th April. I am told I may be able to keep my existing Email address, but if not I will inform you of my new one as soon as possible.
Thank you for your support as we get nearer to the time of change, and achieve a peaceful conclusion as we enter the New Age.

Mike Quinsey.
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge