Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 14. april, 2017


Mike Quinsey - 14. april, 2017

Mike Quinsey

De forventede forandringene som høyner vibrasjonene er i full sving og det har blitt konstatert at Solen deres synes å være sterkere og med mye hvitere lys enn tidligere. Det er helt klart at vibrasjonene øker raskt og når de når et visst punkt, vil Oppstigning skje på et øyeblikk. Som tidligere nevnt, vil sjeler som ikke er klare til å stige opp, da bevege seg til en annen planet som likner Jorden, for å fortsette sin evolusjon der. Tidligere har dere blitt fortalt om hva slags forandringer de høyere vibrasjonene vil bringe dere og disse vil selvfølgelig bli mottatt med takknemlighet ettersom de vil løfte dere enda mere inn i Lyset og Kjærligheten. Derfor har de lavere vibrasjonene begynt å transmuteres og beviser på dette har man ofte sett i dyreriket når svært uvanlige og usannsynlige vennskap mellom ulike arter har oppstått. Dette oppfyller profetien om at “Løven vil legge seg ned med lammet”.

De høyere vibrasjonene vil også løfte opp sjeler av Menneskerasen forutsatt at de har høynet sine vibrasjoner. Beviser på dette begynner å vise seg ved at sivilisasjonen deres nå protesterer mot at kriger og aggresjon fortsetter. De er trette av alle de uønskede sidene i forbindelse med dette og ikke minst det meningsløse tap av menneskeliv. Selvfølgelig blir det forstått at dere i en krigsherjet verden må beskytte dere selv, men hvor er lederne som er villige til å arbeide for fredelig sameksistens? Det er imidlertid ingen grunn til å fortvile, for hvis tilstrekkelig mange av dere sender ut positive vibrasjoner for kjærlighet og fred, så ville det skape betydelige forandringer. Forskjellen i vibrasjoner mellom dem som er av Lyset og de som er av mørket øker stadig, men likevel kan det synes som og Lov og Orden er i ferd med å bryte sammen og resulterer i kaos og anarki.

Imidlertid blir Lyset sterkere og sterkere og stadig flere mennesker arbeider for fredelig sameksistens. Dere kan være forsikret om at mye hjelp blir gitt dem som er av Lyset og ser man på helhetsbildet, er det åpenbart at Lyset nå lykkes med å sette dere på veien mot Oppstigningen. De Blå Avianerne er også kommet til Solsystemet deres i stort antall, men deres ekstremt store sfæriske skip er skjult av et usynlighetsskjold og ikke synlige for det blotte øye. I all stillhet har de overoppsyn med deres utvikling, samtidig som de hindrer innblanding utenfra for å sikre at dere har alle muligheter til å stige opp. Dere ville synes at dette var en merkelig situasjon, at det foregår en krig i det ytre rommet mellom Lysets styrker og de mørke som prøver å forhindre besøkende utenfra å komme til planeten deres. Besøkende som kommer i fred og for å tilby dere sin kjærlighetsfulle hjelp. Til tross for at dere selv er ansvarlige for å organisere dere slik at dere oppnår suksess, så er det lov å gi hjelp som fremskynder utviklingen deres.

I riket “hvor tid ikke finnes“ ser man at dere allerede har lykkes med Oppstigningen deres, og dette er i året 2024 i deres lineære tid. Enn videre er det ansett at forandringene med sikkerhet vil begynne for alvor i 2018 og fremover, og dette tidspunktet har blitt gitt av tre ulike kilder, inkludert Pleiadianerne. Faktum er at dere befinner dere i Fotonbeltet og nå er på vei inn i Pleiadene gjennom den Sentrale Solen, Alcyon. Så dere kan trekke deres konklusjoner ut fra dette med hensyn til hva som sannsynlig vil skje. Mange forandringer som vil være til stor fordel og glede for dere, ligger og venter på rekke og rad og Replikatoren vil være den som i størst grad vil forandre livet deres. Det kan kanskje synes altfor urealistisk til å være sant, men den vil gjøre det mulig for dere å replikere hva det enn måtte være dere trenger. Sammen med andre forandringer vil dette løfte dere med så stor fart inn i fremtiden at dere knapt vil ha tid til å venne dere til alt sammen. Imidlertid er det klart at de mørke må “sperres trygt inne” på steder hvor de ikke lenger kan stikke kjepper i hjulene for eller forsinke manifestasjonen av fremtiden deres. Det er så mye å se frem til som allerede er planlagt og overvåket av Høyere Vesener.

Vi vet at så snart folk lærer om hva fremtiden har i vente for dem, så vil mange av dem begynne å bekymre seg og familiemedlemmer og hvilken plass de vil ha i den. Da må dere huske at ingen ting skjer tilfeldig og at hver eneste sjel må få anledning til å følge sin egen livsplan. Så hver og en vil befinne seg nøyaktig der hvor de skal være for sin videre evolusjon. Barn er som alle andre og er gamle sjeler som ofte inkarnerer inn i familier som trenger deres hjelp og kan på samme vis ha noe å lære av dem. Betrakt hver familie som sjeler som alle har kommet sammen for å få erfaringer som fremmer deres evolusjon. Noen ganger er det karmiske bånd mellom dem og da utspiller det seg gamle problemer som har oppstått mellom dem. Uansett om det er sånn eller slik, så vit at dere er nøyaktig der dere trenger å være og forsøk å gjøre det beste ut av det. For noen som er av Lyset kan det være ganske krevende, men dere har en mulighet til å løfte opp andre som kan dra fordel av deres kjærlighet og erfaring.

Noen sjeler undrer seg over hvorfor ikke Gud griper inn, men husk da at den mest verdifulle gaven dere har fått er fri vilje, og når dere har gjort deres valg, så vil dere få erfare konsekvensene av dem. På den måten lærer dere av dem og det ville være galt hvis noen annen skulle blande seg inn. Like mange mennesker forstår ikke hvorfor Gud tillater kriger, men igjen, hvis det er Menneskehetens valg og måte å lære på, hvorfor skulle da noen velge å forandre på resultatet. Dere er ansvarlige for deres egne handlinger, og gode gjerninger høyner vibrasjonene mens negative handlinger medfører at vibrasjonene synker. Jo langsommere vibrasjonene blir, jo vanskeligere blir det å løfte seg opp igjen, selv om det må sies at når dere først erkjenner at dere er ansvarlige for deres egne handlinger, så kan dere få hjelp til å finne veien tilbake til lyset, dersom dere ber om det. Den ultimate tilstand er å være i stand til å leve som Ett i fullkommen harmoni med alt annet i Universell Kjærlighet.

Universet deres myldrer av liv i alle mulige former, men i stor grad gjenkjennelige som menneskeliknende, selv om de kan være ganske ulike Menneskene. De Blå Avianerne, for eksempel, er et Fuglefolk, men har likevel trekk som likner deres. Sannheten er at mange er så like dere at de kan ferdes blant dere uten å skille seg ut. Sjeler fra de høyere dimensjoner som besøker Jorden, er Lys-Vesener og når de senker vibrasjonene sine for å dukke opp på Jorden, kan de skape en kropp etter eget valg ved sin tankes kraft. Mektige sjeler som Jesus inkarnerte på Jorden for å belære Menneskeheten og kom inn gjennom en jomfrufødsel. Ja, dette er mulig og det er slik mektige Vesener arrangerer det for å ta fysisk kropp.

Dette er tiden hvor sannheten om deres tid på Jorden kommer frem, for altfor lenge har dere blitt holdt tilbake og blitt misinformert av dem som har en helt annen agenda for Menneskeheten. De vil imidlertid ikke lykkes. Tvert imot vil de mislykkes totalt i sine planer om å ta over dere og Jorden. Gud har ordinert veien til fremtiden og ingen vil få lov til å blande seg forstyrrende inn i det.

Fatt mot av de oppmuntrende nyhetene som blir gitt ut fra ulike kilder til tross for forsøk blir gjort for å forhindre at de kommer ut.

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv og bærer i seg Lysets og Kjærlighetens energier.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge