Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 17. Mars, 2017


Mike Quinsey - 17. Mars, 2017

Mike Quinsey

Selv om dere kanskje ikke er klar over det, så går alt helt etter planen som fører til Oppstigning. Den kan komme til å ta ulike tidsperioder å fullføre, men en ting er sikkert og det er at forandringene til det bedre er skjebnebestemt til å manifestere og ingenting vil få lov til å blande seg inn i dem. Dere kan derfor greie å tåle usikkerheten når dere vet at alt går som det skal. Det finnes en større plan som vil sikre at vibrasjonene fortsetter å stige og dere vil med tiden bli Galaktiske Vesener. Dette ligger imidlertid ennå et stykke inn i fremtiden, men i det minste vet dere hvor skjebnen vil føre dere. For øyeblikket er det kaos på mange områder omkring dere med så mange forandringer som foregår, og dette er som ventet etter hvert som det gamle faller vekk. Husk på at det er mye karma som utbalanseres på grunn av dette og faktum er at det ikke lenger kan holdes tilbake slik som tidligere, men må møtes med umiddelbar handling.

Dere kan være forsikret om at alt skrider frem på en slik måte at det uvegerlig fører til forandringer som vil gjøre det mulig for den nye Republikken å proklameres. Og det er helt klart at tidsplanen er slik at enhver hindring eller innblanding umiddelbart vil bli eliminert. Folket har talt og er i ferd med å legge kaoset og usikkerheten i det gamle systemet bak seg, og etter hvert som forandringene skjer vokser den nye Repubikken seg sterkere. Å finne det rette øyeblikket for slike anledninger er av kritisk betydning, så dere kan være sikre på at mange venner utenfor Jorden har fullt overoppsyn med hvordan det går med dere og vil sørge for at det ikke på noen måte vil stanse opp. Jordens folks dype ønske om fred og lykke har blitt notert og de kontinuerlige krigene og tap av liv vil de ikke lenger akseptere. De sier «nok er nok» forventer at samfunnslederne handler deretter.

At dere vet hvilken vei deres fremtid tar dere, gir dere styrke og da kan dere ta vanskeligheter etter hvert som de kommer, uten at de påvirker dere i særlig grad. Ved så å gjøre er dere et godt eksempel som andre kan følge og jo flere mennesker dere kan påvirke på denne måten, jo mer vil dette frembringe energier av fred og kjærlighet. Det er allerede to ulike veier som er i ferd med å dannes ettersom de som ikke er i stand til å høyne vibrasjonene sine, må følge en annen vei. Dette vil utvilsomt bekymre en del grupper av mennesker, men det er nødvendig å huske at hver eneste sjel har sin egen vei å følge. Familier skaper sterke bånd seg imellom, men hvert medlem må få lov til å følge den vei de selv har valgt. Kjærlighet mellom sjeler skaper et bånd som aldri kan brytes, så kontakten kan fortsette selv om et medlem har forlatt gruppen.

Det er mye som må læres om deres sanne historie, men med tiden vil hele sannheten bli avdekket. Dere aksepterte frivillig utfordringen med å finne veien tilbake til Lyset vel vitende om at dere alltid ville få hjelp underveis. Det er nødvendig at dere husker at dere ble gitt fri vilje til selv å velge hva dere ville oppleve og erfare, og med mindre dere ber om hjelp, har ingen annen sjel lov å gripe inn. Deres vekst og læring er resultatet av deres egne valg av opplevelser, men det må imidlertid påpekes at dere kan henvende dere til andre for å få veiledning. Dette bringer dere i virkeligheten i kontakt med Veilederne deres som følger nøye med på deres livsplan, men de griper heller ikke inn med mindre dere ber dem om det. Uansett så var dere enige i livsplanen deres før dere inkarnerte og den kan vanligvis ikke forandres. Veilederne deres vil derfor oppfordre dere til å følge den.

Selv om det er mange vidunderlige opplevelser man kan ha mens man er på Jorden, så kan de likevel ikke sammenliknes med de mulighetene dere blir gitt når dere er i de høyere riker. Når dere til slutt har frihet til å reise hvor dere måtte ønske i dette Universet, så er valgmulighetene uendelige. Dere vil også leve mye lenger, avhengig av hvilke behov dere har, og når dere er ferdige kan dere bokstavelig talt gå ut av en kropp og inn i en annen. De er også verdt å merke seg at dere aldri vil bli gamle, men vil hele tiden ha en moden kropp som ikke eldes.

Den umiddelbare fremtid vil være full av overraskelser, ikke minst det faktum at mange utenomjordiske grupper har levd inni Jorden deres i tusenvis av år. De holder seg for seg selv fordi de ikke har tillatelse til å påvirke eller blande seg inn i deres liv, fordi dere må finne veien selv. Dette var utfordringen deres da glemselens slør ble trukket ned for hukommelsen deres. Det er kun i nyere tid at en del av dere har begynt å huske deres sanne selv og har utviklet en utvidet bevissthet. Og det er selvfølgelig av denne grunn at dere befinner dere blant sjeler på mange ulike bevissthetsnivåer.

Mange mennesker befinner seg i en fortvilt situasjon og sultenød truer for øyeblikket mange millioner. Dette er et rop til resten av menneskeheten om å våkne opp og hjelpe dem som er i desperat nød hvor hundrevis, for det meste barn, dør hver dag. Forhåpentligvis vil tilstrekkelig mange av dere vise dere situasjonen voksen og vise at medfølelse og kjærlighet for deres brødre og søstre lever i beste velgående. Det er deres respons overfor slike situasjoner som viser hvor langt dere har kommet i deres utvikling og om dere har hjelp å tilby dem som er i desperat nød. Det finnes selvfølgelig grupper som spesifikt hjelper i slike situasjoner, men problemets størrelse er så overveldende at de ikke lenger kan håndtere det.

Som enkeltindivid er det ikke mye dere kan gjøre for å avhjelpe slike gigantiske problemer og til tider trengs det mange mennesker for å sørge for at de som sitter i regjeringene gjør alt de kan for å hjelpe så desperate mennesker. I virkeligheten er dere Èn Verden og Èn Menneskehet, og det er temmelig sikkert at dere også har opplevd slike ekstreme situasjoner i tidligere liv, selv om dere ikke husker noe av det. Dere er Ett og har alltid vært det og det er som sådan dere utvikler dere sammen og må hjelpe hverandre der dere kan. Konkurranse-tankegangen har lært dere at bare de beste overlever, men denne måten å betrakte livet på bør nå sees for hva den egentlig er og hjelp gis fritt til alle i fortvilt nød.

Det er et faktum at deres verden har ressurser nok slik at ingen behøver å gå sultne eller mangle medisinsk behandling, men dere har med fullt overlegg blitt holdt nede av dem som ønsket å herske og ha kontrollen i verden. Alt dette er imidlertid i ferd med å endre seg til det bedre, men det tar tid å introdusere forbedringene, samtidig som enkelte kjære sjeler ikke har mye tid igjen. Selvfølgelig er det mange organisasjoner som allerede gjør sitt aller beste for å avhjelpe problemet, men det er så omfattende at det er nærmest umulig å gjøre alt som trengs for å redde alle liv. I utgangspunktet er det penger til å kjøpe at det nødvendige som er problemet og i den sammenheng er folk sjenerøse, men mange ganger er det mer enn de kan greie å gi.

Dere kan være sikre på at mange sjeler ivrig og raust tilbyr sine tjenester og de fortjener sannelig ros for alt det de greier å få til. Åpenbart er det ikke alle som er i den posisjon at de kan hjelpe, men likevel vil deres budskap og bønner av kjærlighet sende en energi av oppløftelse og håp til dem som lider. Vi vet at det finnes masser av medfølelse og sympati for dem som er i nød, og det hjelper også, på sitt eget spesielle vis. Det er klart at alle kan ikke hjelpe direkte eller svare på bønner om hjelp, for dette avhenger også av hvilken situasjon de selv er i. Takk vil gå ut til alle dem som kan tilby direkte hjelp og alle dem som hjelper til på mange andre vis. Hvert eneste lille bidrag hjelper og mye takk går ut til slike mennesker.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge