Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 24. februar, 2017


Mike Quinsey - 24. februar, 2017

Mike Quinsey

Forandringer skrider frem som aldri før og mye viktig arbeid foregår, bokstavelig talt ute av syne for dere, fordi det involverer baser som er lokalisert i Inner-Jorden. Dette er alt sammen skjebnebestemt til å ta fra de mørke Styrkene makten til å holde dere som “fanger”. Med moderne deteksjonsteknologi blir deres sanne historie nøstet opp bit for bit og den vil ikke kunne holdes skjult for dere som tidligere. Det blir hevdet at meget snart vil mye av detaljene i forbindelse med arkeologiske funn, bli frigitt og gjort tilgjengelig for offentligheten. Dette vil i det minste føre til at de siste 50.000 årenes historie må skrives om og vise den reelle evolusjonsvei som har ført frem til Mennesket i sin nåværende form. Lite er slik dere har blitt ledet til å tro og sannheten vil være som et friskt pust av ren luft og enkelt og klart informere Menneskeheten om deres sanne evolusjonsvei. Sannheten kommer til å skape begeistring hos mange, men noen vil likevel fortsatt føle frykt for hva forandringene vil bringe med seg og i hvilken grad de vil ta dem ut av sin “komfort-sone”. Dere kan være helt sikre på at sluttresultatet vil løfte dere raskt opp og det vil bli helt tydelig at fremtiden deres er sikret og vil være særdeles velkommen. Tenk bare på hva som kan ha vært holdt hemmelig for dere i de siste 150 årene, som dere ikke har fått del i.

Det kan synes som om kabalen har blitt beseiret, men som et såret dyr er de nå sannsynligvis på sitt farligste. Dette betyr imidlertid at kontrollen deres er alvorlig radbrukket og at alle odds er i deres disfavør med hensyn til å gjenvinne makten. Det ser også ut til at alle deres drømmer er blitt knust og at det bare er et spørsmål om tid før loven innhenter dem. Dette betyr at utsiktene til at det snart vil være mulig å proklamere den nye Republikken ser svært bra ut. Dette vil med tiden føre til fred på Jorden og slutt på alle fiendtligheter, for det vil ikke lenger finnes noen å toppen av maktpyramiden som dikterer hvordan dere skal leve, og de som har interferert med livene deres vil bli fjernet fra Jorden. De mørke vet at de har tapt kampen og at Lysets Styrker snører nettet omkring dem. De vil imidlertid ikke ha noe sted å gjemme seg, selv ikke i Inner-Jorden.

Alt for lenge har dere blitt oppfostret til å tro at krig er en naturlig del av evolusjonen, og kanskje er det slik dersom dere lar dem som søker makt over andre få herske. Historisk sett var dette motivert av grådighet for andres land og eiendommer. Likevel, i en verden som har mer enn nok til alle, har likeverd og deling sjelden blitt betraktet som verdig. Religionene har også gjort seg skyldige i å splitte menneskene og sette dem opp mot hverandre. Nå er tiden kommet for å legge slik tro til side og akseptere at det finnes bare den Ene Gud i Alt Som Er. Vær forberedt på å ha et åpent sinn, for de som ikke kan akseptere forandring, vil sannsynligvis finne at de er blitt etterlatt. Sannheten er Universell og med tiden vil den være den eneste tolkning som vil leve videre og dere kan være helt sikre på at den er meget enkel og basert på Universell Kjærlighet slik det ble formidlet av Mestere som Jesus.

Mange av dere har deres nå siste inkarnasjon på Jorden og er mest sannsynlig klar over det. Dere er Lysene i mørket på Jorden og deres blotte nærvær hjelper andre å fylle seg med Lys. Enkelte sjeler har en så total mangel på Lys at de overhodet ikke har noe konsept om Universell Kjærlighet, men de vil likevel være i stand til å løfte seg opp straks de begynner å våkne opp. Ingen sjel er i virkeligheten fortapt, men dersom det skulle være tilfelle, ville de bli reabsorbert inn i Gudskilden. Vær trygge på at i alle livets stadier er det mange Lys-Vesener som vier sitt liv til å løfte opp sjeler som har blitt sittende fast i de lavere vibrasjoner og nærmest totalt mørke. Som en tanke, husk på at så snart dere har akseptert sannheten, vil dere vite at dere har løftet dere opp, og det er når dere er i stand til å sende Kjærlighet og Lys til dem som har skadet eller truet dere eller dem dere er glad i.

Dette året vil gå inn i historien som et år hvor dramatiske forandringer fant sted på Jorden og da alle sjeler ble opp-Lyst. Forandringer så viktige at mange flere sjeler skulle ha ønsket de kunne være her for å oppleve endetiden. Dere som er her på Jorden nå og arbeider for Lyset, er i sannhet privilegerte, og utvalgt fordi dere er meget erfarne og fullt i stand til å utføre oppgavene deres. Over alt hvor dere kommer, har Lyset deres en effekt på andre sjeler og noen av dem er oppmerksom på energien deres, som løfter dem opp. Så lenge dere kan dissosiere dere fra det som skjer omkring dere, kan dere så å si leve i deres egen verden av Lys, helt upåvirket av alt annet som foregår. Dette gjør det mulig for dere å uttrykke deres Kjærlighet og Lys til fulle og være til maksimal positiv nytte for alle rundt dere. Til og med dere som fortsatt holder på å løfte vibrasjonene deres, kan bidra til oppløftelse gjennom å sende Lys over alt hvor dere finner at det er behov for det. Si aldri til dere selv at dere har så lite å tilby at det ikke er noen vits i å prøve, for hvert eneste bidrag teller og gjør mest sannsynlig mye mere godt enn dere kan forestille dere.

Ikke alle sjelers fremtid er å følge den samme veien og dette henger sammen med hvor dere befinner dere på evolusjonens stige. Det er helt klart at ikke alle sjeler befinner seg på det samme nivå, og jo høyere dere kommer, jo mer forandrer den seg. Det er mest sannsynlig at mange vil være klare til å ta sin plass i femte Dimensjon/Densitet og det er et nivå der dere vil være Lys-Vesener sammen med sjeler på samme nivå. Noen slår seg sammen med grupper som har de samme ønsker om spesielle opplevelser og ofte kan dette dreie seg om å være Mentorer for andre som også befinner seg Lysets Vei. Så snart dere er blitt Lys-Vesener vil dere ha nærmest ubegrenset frihet til å velge hvor deres reiser vil ta dere. Det er ubegrensete muligheter til å oppleve og erfare praktisk talt alt dere måtte ønske, til og med i den grad at dere kan velge et helt annerledes liv i en annen uttrykksform. Noen sjeler har kommet til Jorden fra andre planeter enn Jorden og det er naturlig når deres liv her er over, at de foretrekker å vende tilbake til sitt eget hjem. Imidlertid er dette å se litt for langt inn i fremtiden for mange av dere som ikke burde bekymre dere om slik forandringer, men konsentrere dere om de mer umiddelbare behov.

Det skulle være klinkende klart for dere nå at dere er ikke kroppen deres, for den er en midlertidig form passende for Menneskerasen. Med tiden, når dere har høynet vibrasjonene deres tilstrekkelig høyt, vil dere kunne velge hvilken form/kropp dere vil bruke, eller rett og slett forbli i Lys-Kroppen deres. Slike situasjoner ligger imidlertid et stykke inn i fremtiden og er så visst ikke ting det ville være uhensiktsmessig å beskjeftige tankene med nå. Det er så mye for dere å lære om deres nåværende inkarnasjon og etter hvert som tiden går, kan dere være sikre på at mange høyt utviklete sjeler som allerede er på Jorden, vil hjelpe dere uansett hvilke behov dere måtte ha. Det er ganske så sikkert at dere nå lever i en tid hvor mange sannheter vil bli gjort kjent for dere. Hittil har det vært gjort så mye, med fullt overlegg, for å hindre at dere fikk vite sannheten eller lede dere på villspor. Den aller største sannheten handler om deres potensial og hvor mektige dere i virkeligheten er, og likevel har mange av dere blitt forledet til å føle at dere er ubetydelige eller ikke verdige. Dere har blitt fortalt mer enn en gang, at dere er Guder i ferd med å skapes, men selv om dette kan være litt for mye for enkelte å akseptere, er det like fullt sant.

Jeg forlater dere nå med de beste ønsker for deres opp-Lys-ning og sender dere kjærlighet og velsignelser. Måtte Lyset lyse opp dagene deres og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge