Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 17. februar, 2017


Mike Quinsey - 17. februar, 2017

Mike Quinsey

Det overblikket vi har over det som skjer på Jorden er forskjellig fra deres fordi vi ser alt det som skjer på ulike tidslinjer, hvilket gjør det vanskelig å forutsi hvordan ting vil utvikle seg. Imidlertid er én ting klinkende klart og det er at de mørke Sjelene, de som kalles «eliten», fortsetter å miste mer og mer av sin kontroll over dere og er skjebnebestemt til å møte et fullstendig nederlag. Det blir en knusende slutt for en gruppe som en gang betraktet seg selv som uovervinnelige og i stand til å diktere fremtiden for Menneskeheten. Dere er nå i ferd med å bli frie til å bestemme deres egen skjebne, selv om det for en periode vil synes å være kaotisk før veien videre blir klar for dere. Det er uunngåelig at det blir prøvelser og uvisshet, men med tiden vil alt bli tydelig og fremtiden sikret når dere begynner å nyte deres nyvunne frihet.

Disse tider er i ferd med å begynne å forandre seg raskere enn dere kanskje har forventet og fra mange ulike kilder vil sannheter komme frem, ting som har vært holdt skjult for dere i tusener av år. Hele historien om Menneskerasen må skrives om og det vil bli noe helt annet enn dere har blitt lært opp til å tro. Deres isolasjon fra andre Vesener har vært gjort med hensikt for å sikre at dere kunne utvikle dere uten påvirkning eller innblanding utenfra. Det vil imidlertid bli nødvendig å skille klinten fra hveten ettersom kun sjeler som har nådd et høyere vibrasjonsnivå vil kunne stige opp. Dette er en naturlig prosess og det er ingen som velger ut hvem som er klare til å stige opp, for dette skjer automatisk basert på vibrasjonsnivået deres i øyeblikket. Dere kan være sikre på at enhver sjel har blitt gitt de samme muligheter til å stige opp, men mange vet at de ikke er rede til det akkurat i denne tiden.

Glem ikke at alle erfaringer dere har gjort har verdi og at hvert liv gir dere anledning til å høyne vibrasjonsnivået deres. Veilederne deres spiller en viktig rolle med å veilede dere langs en vei som gir dere det dere har behov for, og siden de kan se et helhetsbilde av deres evolusjon, vet de hva som er best for dere. Det er normalt at dere har gjennomdrøftet slike ting før dere inkarnerte og dere har fortsatt friheten til selv å velge hvordan livsplanen deres utspiller seg. Ingen er overlatt til seg selv uten assistanse selv om noen sjeler ikke er klar over dette, og livene deres er ofte så mye mer utfordrende. Uansett hvilket nivå dere føler at dere er på, forsøk å se hvilken retning dere er på vei og gjør alltid det beste ut av alle muligheter dere møter til å utvikle dere. Vær positive og unngå negative handlinger, for de kan involvere karma som vil gi behov for mere opplevelser og erfaringer enn dere i utgangspunktet planla.

Det er viktig at dere forstår at dere alle, med få unntak, er gamle sjeler med mye erfaring og skulle være i stand til å takle enhver utfordring som måtte dukke opp på deres vei. Minnene deres fra tidligere liv har blitt stengt av for dere med hensikt, slik at det er mulig for dere å oppleve livet i de lavere vibrasjonene til fulle. Det er nok av distraksjoner uten dem og det er nødvendig at dere holder full fokus på å gjennomføre livsplanen deres. Det verdt å nevne nok en gang at dere var enige i livsplanen deres før dere inkarnerte. Hver eneste sjel har et mål med den og disse er lagt på ulike nivåer avhengig av hvor langt hver og en er kommet i sin utvikling. Dere vil aldri bli gitt større utfordringer enn dere med rimelighet kan forventes å klare og som dere vet er det andre sjeler som samarbeider med dere fra høyere dimensjoner. Gjennom livet vil dere møte nye mennesker hvis eller når det er nødvendig for å hjelpe dere å nå et nytt nivå. Forholdet til deres nære familie er selvsagt blant deres viktigste relasjoner. Det er naturlig at dere stiller spørsmål ved dette når de synes å være dysfunksjonelle, men dette kan likevel være selve årsaken til denne koplingen. Sannheten om alle tilknytningene vil bli forklart for dere så snart det enkelte liv er fullført.

En av de første tingene dere gjør etter å ha gått over, er å ha en nøye gjennomgang av livet dere akkurat er ferdig med, for å se hvor dere har lykkes og i denne sammenheng kan eller vil ingen ting holdes skjult for dere. På denne måten kan dere også se hvor dere har feilet slik at de nødvendige steg kan tas, i deres neste liv, slik at dere kan påta dere disse utfordringene på nytt. Det hele handler om deres evolusjon. Det er naturlig at dere trenger veiledning etter å ha sluppet dere ned i de lavere vibrasjonene, slik at dere kan finne veien tilbake til Lyset som er deres sanne hjem. Moder Jord er et levende, følende Vesen som har mye å tilby dere og er en vidunderlig vakker klode med uendelige variasjoner og mange undere for dere å oppleve. Etter Oppstigningen vil dere se Jorden i sin ypperste skjønnhet, uten spor av de herjinger og ødeleggelser Menneskeheten har påført henne. Kan dere forestille dere å være et sted hvor dere er i stand til å kommunisere med alle livsformer? Den tiden er ikke veldig langt unna.

Dere har et ordtak: «Døm aldri en bok ut ifra omslaget» og det er veldig mye det samme med Mennesker, som ofte blir bedømt på bakgrunn av sin ytre fremtoning. I deres tid har Jesus dukket opp blant dere mer enn én gang, og han ble ikke akseptert av dem han møtte eller av dem han avslørte sin sanne identitet for. Så dere kan aldri vite hvem dere kan møte i sin forkledning som Menneske. Naturligvis vil noen sjeler som er Ett med Læremesterne noen ganger avsløre sine forbindelser fra sitt foregående liv, men det er som regel helt åpenbart når en høyt utviklet sjel inkarnerer. Opp gjennom hele historien har dette skjedd når Menneskeheten trengte å bli løftet opp - og den nåværende tiden er intet unntak. Mektige sjeler har reinkarnert for å hjelpe dere å komme gjennom de utfordringene dere står overfor og de kan ikke mislykkes. Se dere omkring, så vil dere være i stand til å identifisere slike sjeler blant dere.

Det er kjent at mange sjeler venter på re-valueringen av verdens valutaer, men som alt annet vil dette bare kunne gjennomføres når omstendighetene tillater det. På sikt vil alle nasjonale valutaer bli evaluert og verdien justert for å sikre en rettferdig verdi sammenliknet med andre. Selvfølgelig er det noen land som har mere naturlige ressurser enn andre og dette vil gjenspeiles i de nye vekslingsratene. Det mest umiddelbare behovet er for å få en rettferdig verdifastsetting av noen av dem som i dag ikke gjenspeiler deres sanne verdier. Denne oppgaven har gjennomgått mange runder og revisjoner, men er nå mer eller mindre fullført. Dere kan være sikre på at om ikke altfor lenge vil markedene operer på en likeverdig basis hvor alle har like store muligheter til å drive sin handel og forretninger.

Til tross for det tilsynelatende kaos omkring dere finnes det en underliggende plan som går stadig fremover og denne vil gi dere en organisering av samfunnet som vil gjøre den Nye Tidsalderen til virkelighet. Mange grupper er allerede klare til å bringe sine bidrag inn i den og for eksempel løfte dere inn i den så raskt at dere vil ha problemer med å følge med på alt som skjer. Det er imidlertid nødvendig å ta igjen den tiden dere har mistet fordi dere, som dere er klar over, skulle ha kommet svært mye lenger enn dere er i dag og allerede ha begynt å nyte fordelene av dette. Nye oppfinnelser som vil gjøre livet deres så mye enklere, er allerede klare til å introduseres og da vil dere vite at den Nye Tidsalderen har begynt for alvor. Alt dere har blitt lovet vil være tilgjengelig for dere og rede til å løfte dere inn i den med stor fart. Som dere allerede har blitt informert om, så ligger fri energi øverst på listen over alle de ting som umiddelbart vil forbedre deres livskvalitet.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge