Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 3. Mars, 2017


Mike Quinsey - 3. Mars, 2017

Mike Quinsey

Vær klar over at det er folkets samlede bevissthet som får forandringene til å skje, forandringer som vil løfte dere opp og ut av det kaos og uvisshet som har eksistert i lang, lang tid. De har våknet opp og forstått hvilken makt de faktisk har iboende i seg og bøyer seg ikke lenger for diktatene til dem de kjenner som de mørke Sjelene. I altfor lang tid har menneskeheten godtatt herskerveldet til dem som kun har fulgt sin egen agenda, som er det som tjener dem selv. Nå som folk våkner opp og innser hvilken makt de har til å selv legge planene for sin egen fremtid, så gir de energi til forandringer som vil gjøre at de lykkes. Det er mange Sjeler av Lyset på Jorden som venter på at anledningen skal kommer for at de kan tre frem i lyset og gå i fronten og lede an. Sammen med impulser og hjelp fra de høyere riker, vil de sørge for at begivenheter som vil vise veien fremover, vil utfolde seg. Akkurat når ting vil skje avhenger av andre forandringer som allerede er i en prosess for å bli virkeliggjort, den viktigste av disse vil være proklameringen av den nye Republikken, som allerede ligger klar. Dette vil bety startskuddet for mange andre svært ønskelige forandringer, som etter hvert vil føre til kunngjøringen av NESARA. Denne vil gi signalet til å innføre en ny måte å lede samfunn/nasjoner på, i tillegg til fredelig sameksistens.

Uansett hvordan dere måtte se på det som hender på Jorden for tiden, så vit at denne renselsen er nødvendig dersom dere skal vinne deres frihet. Det vil komme til å bli tap av liv underveis, men mange vil være dem som trengte en slik erfaring for å komme videre i sin evolusjon. Dere kan være sikre på at slike hendelser er en nødvendig del av noen sjelers liv og vit at ingen ting som er av betydning skjer tilfeldig, for alt er nøye planlagt. Mange finner dette umulig å tro, men dere må da huske på at hver eneste sjel kommer til Jorden med en livsplan som de har samtykket i på forhånd. Like fullt er det mange som tviler på at det er slik, men da må dere huske på det, at når dere legger planene for livet deres, så skjer det fra en posisjon som fullt ut erkjenner behovet for slik opplevelser og erfaringer. Det handler om åndelig evolusjon og deres dype ønske om å full føre deres jordiske opplevelser så snart som mulig. Som dere allerede har blitt informert om, så bli dere aldri overlatt til dere selv med hensyn til å få de nødvendige erfaringene, for hver eneste sjel har Veiledere. De er til stor hjelp og sikrer at dere gjennomfører livsplanen deres, men ellers blander de seg ikke inn i deres frie vilje.

Det er viktig at dere forstår at viktige beslutninger, som for eksempel valg av partner, åpenbart er en del av livsplanen deres. Skulle dere gå inn i et forhold som ikke er ment å være permanent, vil det bare gå så og så lang, men til slutt vil dere møte den sjelen dere er ment å holde sammen med. Det høres kanskje usannsynlig ut, men dere kan være forsikret om at dere kan bli ledet inn i den rette situasjonen av Veilederne deres, men dere vil ikke vite at dere har blitt påvirket av dem i en slik grad. Dette gjelder også livstruende situasjoner, i den grad at dere unnslipper døden hvis livsplanen deres er å fortsette med deres liv. Dere kan derfor være helt sikre på at Veilederne deres, som kjenner livsplanen deres, vil sørge for at dere holder dere til den. Det finnes enkelte unntak, men disse er sjeldne og ville ikke oppstå på normalt vis.

Det er aldri for sent å vende seg mot Lyset og straks en sjel bestemmer seg til det, så står Veilederne parat til å hjelpe dere. Faktum er at de er med dere uansett om dere aksepterer at de er der eller ikke og de vil alltid hjelpe dere så sant det er mulig. Dere har tross alt fortsatt en livsplan og det er så viktig at dere lever i overensstemmelse med den. Dere ville helt klart ikke gå glipp av en anledning til å utvikle dere videre, for om dere så gjorde, ville situasjonen måtte komme tilbake til dere senere hen. Når dere vet at det er en livsplan i virksomhet, så er det tilrådelig å akseptere alt som kommer deres vei, fordi det åpenbart har en hensikt og det er noe viktig dere skal lære. Dersom dere er blitt ufør er det naturlig nok vanskelig å tro at dere frivillig har gått med på det, men det er ingen ting som har en så stor innvirkning på livskvaliteten deres, som skjer tilfeldig.

Dere har et ordspråk: «Det er kun takket være Guds nåde at jeg fortsatt lever», hvilket betyr at dere har gjenkjent i en annen sjel, situasjoner hvor dere selv kommer til kort. Dette er i tilfeller hvor dere har mottatt tilgivelse og ikke nødvendigvis uttjent en straff som er fastlagt av deres eget juridiske system. Dette er et eksempel på Guds nåde som gjelder akkurat likt for alle sjeler og er noe dere også bør aspirere til dersom dere ønsker å løfte vibrasjonene deres. Det er vanskelig å praktisere Universell Kjærlighet på et nivå hvor forståelse dette mangler og hvor Menneskets egne lover krever straff for uakseptable handlinger. Dette betyr imidlertid ikke at det man har gjort galt ikke må gjøres godt igjen, men det betyr at alle parter er mye bedre tjent med tilgivelse. Sjeler responderer på kjærlighet og vennlighet, men straff, selv om den betraktes som nødvendig, kan gjøre mere skade enn godt. Dette er et tema som det kan være vanskelig å være enig i ettersom dere må kunne forsvare dere mot dem som viser en total mangel på respekt for andres liv og velvære. Når dere imidlertid kan begynne å se hva dere aspirerer til, så hjelper det å vite nøyaktig hva målet deres er.

Rundt om i verden skjer det så mange forandringer og de som har misbrukt sin makt blir fjernet etter tur. Folk er raskt i ferd med å våkne opp til sannheten og hvordan de har blitt manipulert og misbrukt av dem som har valgt å herske over andre. Alle er åpenbart ikke skyldig i dette og de som har tjent sitt folk blir anerkjent for sin hederlighet og de vil få sin tid i posisjoner hvor deres kjærlighet for folket kan komme fritt til uttrykk. Deres nye Republikk vil bli et eksempel på dette, hvilket dere etter hvert vil få se. Deres skjebne er å bli frie fra all undertrykkelse og trusler om krig, slik at alle kan leve i den ytterste fred og lykke. Tiden med fattigdom og nød vil forsvinne og alle vil ha alt de trenger for å leve et komfortabelt og trygt liv. Det vil ta tid for alle forandringene å finne sted, men det er viktig at dere vet hva fremtiden har i vente for dere.

For lenge, lenge siden var det en periode som liknet mye på den dere nå er på vei inn i, så for mange kan det finnes en underbevisst erindring og gjenkjennelse med det som nå er i ferd med å manifestere. Som dere begynner å forstå, så skjer alt i sykluser og Tidsaldere kommer og går regelmessig, men det er i stor grad opp til dere hvordan fremtiden vil arte seg. For øyeblikket har dere passert punktet hvor det ikke finnes noen vei tilbake og denne syklusen vil ta dere til det lovede land. Det er dette dere har ærlig fortjent på grunn av deres besluttsomhet om å løfte dere opp og ikke gi opp overfor de mørke Sjelene. For mange virker nok dette usannsynlig, men da må dere huske på at det kreves kun en liten prosentandel av disse Lysets sjeler for at denne syklusen skal gå sin gang. At dere har greid dette er helt enestående tatt i betraktning hvilken grad av makt og kontroll de mørke hadde greid å få over dere.

Naturligvis er det alltid Høyere Vesener som har overoppsyn med fremskrittene deres og når Gud gir dekret om at tiden er inne for Lyset å øke, så blir de nødvendige tiltak iverksatt. Imidlertid er det fortsatt opp til dere som er inkarnerte her på Jorden å gripe mulighetene når de kommer. Dette har dere gjort på aldeles utmerket vis og nå vil alle sjeler av Lyset ha muligheten til å løfte seg opp og ut av de lavere vibrasjonene. Selvfølgelig er det fortsatt mye arbeid som gjenstår for å gjøre den Nye Tidsalderen til virkelighet, men starten er gått og det er ikke lenger mulig å snu. Så hold hodet høyt og vit at veldig mye skjer uten at dere kan se det, men store hendelser begynner likevel i større grad å komme inn i offentlighetens lys.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge