Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 17. januar, 2014

SaLuSa, 17. januar, 2014

Fra vårt utsynspunkt skinner Jorden deres som en juvel i firmamentet og gjør det tydelig for alle som betrakter den at Lyset er igjen i ferd med å komme tilbake. Med deres innsats og vår assistanse vil det fortsette med det og ingen påvirkning utenfra vil være i stand til å stanse det eller hindre det. Dekret ble gitt om at denne syklusen skal ende i seier for Lyset, og det har vært planlagt gjennom tusener av år.

Dere kan derfor trygt legge det gamle bak dere, for det har tjent sin hensikt, og sannheten er at etter hvert vil kun høyere vibrasjoner eksistere. Frem til nå har syklusene endt i massive forandringer på Jorden, så mye så at svært lite bevis fra tidligere sivilisasjoner har overlevd. Nå som de nødvendige leksjonene imidlertid er blitt lært, har erfaringene ført til den ønskede oppløftelse i deres bevissthetsnivåer. Dette var påkrevet for å bringe de sjelene som var rede til å stige opp, til et nivå hvor de kunne greie dette og fullføre sine erfaringer i lavere vibrasjoner. Dette er normalt når en syklus kommer til sin avslutning.

Nå, Kjære Sjeler, kan dere fokusere på fremtiden vel vitende om at det er mange forandringer som vil komme, som vil forberede dere for enda høyere eksistensnivåer. Det er bare naturlig at dere vil lure på fremtiden for familie og venner, og mange grupper vil holde sammen for en god stund fremover. Dersom en venn eller familiemedlem går i en annen retning, så vil det være den riktige for dem og dere skulle la dem gå med deres kjærlighet og velsignelse. Som det imidlertid har vært påpekt i et tidligere budskap; kjærlighetsbåndene er et mektig bånd mellom sjeler, som alltid vil være der uansett avstanden som skiller dere.

Faktum er at Kjærlighetens energi er limet i Universet og den er ikke mulig å ødelegge. Når det kommer til stykket så er faktisk Kjærligheten det eneste som eksisterer. Noen av dere som anerkjenner kjærlighetens kraft begynner å forstå at den er energien som ligger bak det dere kaller “mirakler”. Et eksempel er det dere kaller “en Mors Kjærlighet” for sine barn og hvordan hun kan bære i seg så mye helende kraft når behovet oppstår. Dere har alle i en viss grad slike evner, men de ligger i dvale til dere vekker dem opp.

Etter hvert som tiden går vil dere finne ut at energien deres har mye større innflytelse på mennesker omkring dere enn dere hadde forestilt dere. Dette kan naturligvis være på godt eller ondt, men snart vil dere lære å ta fullt ansvar for energiene deres. Dersom en gruppe mennesker kollektivt tar del i en healing-meditasjon og har ett felles fokus, så øker kraften dere mangfoldige ganger. Dere vet det sikkert allerede, men det må likevel sies, at dersom dere ikke lykkes med en healing, så er det som regel ikke Healernes skyld. Det skyldes andre faktorer, så som karmaet til personen som mottar healing, så bli ikke mismodige dersom dere ikke lykkes.

Når dere etter hvert lærer om hvordan dere har vært holdt under total kontroll, så vil dere forstå hvordan dere gjennom mange liv har levd i en illusjon. Mens det er sant at dere selv har skapt det som skjer på daglig basis, så er det samtidig slik at dere har ikke gjort dette mens dere var klar over Sannheten. Gjennom mange tusen år har dere vært ledet av sjeler som har hatt sin egen agenda, og som bokstavelig talt har holdt dere i mørket. Dere har også blitt matet med løgner og feilinformasjon, hvilket har gjort det ekstremt vanskelig for dere å vite hva som er sant. La dere imidlertid ikke fortvile, for snart vil de mørke kreftene miste sin innflytelse og makt over dere.

Ha et åpent sinn når avsløringene etter hvert kommer, og intuitivt skulle dere være i stand til å forkaste informasjon som ikke “føles riktig”.

Stol på de informasjonskildene dere virkelig føler tillit til og vær på vakt overfor dem som prøver å skape frykt, for det er ikke på den måten de høyere krefter arbeider for Lyset. Som dere vel er klar over, så har de mørke Sjelene en stor grad av frihet til å gjennomføre sin agenda, for også de har fri vilje. De kan imidlertid aldri lykkes i å forhindre at Lyset finner veien inn på alle nivåer, og dette er grunnen til at de aldri kan ha mer enn begrenset suksess.

Mange sjeler har levd sine liv uten å ha den ringeste anelse om at de blir manipulert. De mørke er svært kløktige til å skjule sin innflytelse bak respektabilitetens ansikt og utfører sine handlinger gjennom laverestående Vesener. Imidlertid er det for sent for dem å stanse Lysets fremmarsj og de kjemper for en tapt sak. De kan allerede se at deres makt ebber ut og det ikke finnes noen som helst måte de kan gjenvinne makten på. Så frykt ikke de mørke Sjelene ettersom de er i ferd med å miste kontrollen over sine maktstrukturer.

Fortsett å holde fokus rettet fremover, vel vitende om at deres fremtid i Lyset er sikret. Etter hvert som tiden går vil det bli lettere for dere å stå støtt i Lyset, for dere vil litt etter litt kutte båndene til enhver forbindelse med det som ikke er av Lyset. Mange bærer med seg uønsket bagasje fra mange tidligere liv, men inni dere vil dere vite hva det er og det vil komme opp for å bli renset ut. Det er et faktum at alt som er av en lavere vibrasjon vil bli mindre og mindre attraktivt for dere, og dere vi snart ta et oppgjør med det.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og gleder meg over å gi av meg selv for deres oppløftelse, og jeg forlater dere nå med Kjærlighet fra den Galaktiske Føderasjonen.


Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light

Oversetter: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge