Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, January 21, 2011

SaLuSa, January 21, 2011

Det er slett ikke uvanlig at perioden som leder fram mot endetiden er kaotisk, men når det gamle faller, så vil også veien videre bli mye tydeligere. På dette tidspunkt skulle dere kunne se klart i hvilken retning dere er på vei og det vil være i samsvar med planen for Oppstigningen. Hver enkelt av dere vil dere vil få personlige opplevelser etter hvert som dere begynner å legge merke til endringene i bevisstheten deres. Dere vil finne at det blir lettere å holde dere sentrert og at ytre hendelser ikke så lett forstyrrer dere. Endetiden er en omfattende test på hvor langt dere er kommet i utviklingen. Dere må takle de stadige angrep på sansene og synet av ødeleggelse og død som synes å fylle mediene. Når du kan øse av din kjærlighet og medfølelse for dem som er rammet, uten selv å bli dratt ned av følelsene som river i hjertet, da plasserer du deg utenfor rekkevidde for negativ respons. Det raseriet som utløses hos mange mennesker skaper ganske enkelt mer frykt og gir næring nettopp til dem som prøver å få dere til å miste besinnelsen.  

Se dere omkring og det skulle være mulig å finne tilstrekkelig mange gode nyheter til å løfte forventningene deres. Tegnene er der som viser at de mørke kreftene raskt taper kampen om kontrollen over dere. Legg merke til hvordan de kinesiske lederne gjør enkelte innrømmelser til vesten og at de bruker sin makt til å hindre at Illuminati får mer fotfeste i Østen. De er del av en voksende bevegelse for å stabilisere verden og rykke opp med roten de krefter som har forsøkt å lokke dere inn i enda en storkrig. Vi kan ikke stanse krangling og konfrontasjoner, men vi vil hindre ethvert tilløp til en krig. Dette er innenfor vårt mandat og det er også et svar på en stadig økende bevissthet i verden som ønsker fred for alle folkeslag. De ”få” kan ikke lenger styre utviklingens kurs for menneskene og veien åpner seg nå for siste etappe i dualiteten slik dere kjenner den.  

Gjennom mange liv i mange ulike sivilisasjoner har dere fått førstehånds opplevelser av nærmest alle religioner og kulturer. Derfor står dere der i dag som svært høyt utviklede sjeler. Intuisjonen deres har vokst gjennom disse erfaringene og det er ikke mye mer å lære nå, annet enn å bruke denne kunnskapen i det daglige livet. Derved skulle det være mulig for dere å stå støtt i Lyset. Når dere da forholder dere til deres høyere Jeg og lever fra hjertet, vil enhver forbindelse med de mørke kreftenes handlinger falle vekk. Det vil bli den naturlige levemåten og resultatet er harmoni og balanse. Menneskenes lover er kun en stakkarslig speiling av Universets Lover og dere kan komme til å måtte kjempe mot loven for å oppnå rettferdighet. Når vi kan komme blant dere, vil det bli gjort forandringer og Grunnloven gjenetablert med enkelte endringer, på vegne av et folk som virkelig begynner å se behovet for slik opprydding. De mørke kreftene har slett ikke fått alt slik de ønsket. Forskjellen er at helt fram til den nyere tid utførte de sine gjerninger helt åpent. Lyset derimot arbeider i det stille i bakgrunnen og foretrekker det av sikkerhetsgrunner. Faktum er at lyset aldri har hvilt i sitt arbeid for å løfte dere opp.  

Nå venter dere på forandringer i landets styrende organer, dere venter på at Sannheten skal komme fram og at vi kan arbeide åpent sammen med dere. Og dere venter på at programmene som skal sørge for at alle får dekket sine behov skal komme i gang og virkelig få fart på den gjenværende etappen i denne syklusen. Arbeidet går framover jevnt og trutt. På det riktige tidspunkt vil vi kunne sette i gang for alvor og livet vil endre seg ganske så dramatisk. Våre første offentlige erklæringer vil være svært viktige for å skape tillit og støtte i folket. Derfor legger også svært mye arbeid i dem. Det vil nok bli en del forvirring, men når sannheten kommer fram om deres nyere historie, så vil det nok langt på vei feie falsk og villedende informasjon av banen. Dere har blitt villedet og feilinformert med fullt overlegg og blitt holdt i uvitenhet om mange viktige hendelser som dere har hatt full rett til å vite om, Frie og Uavhengige Sjeler som dere er. For eksempel finnes det meget omfattende og ubestridelig bevis, ikke bare for at det har eksistert liv på Månen og på Mars, men at det også er det i dag. Det er også kjent at det finnes sivilisasjoner i Jordens Indre som huser høyt utviklede vesener, - og da sikter vi ikke til de underjordiske baser med både mennesker og utenomjordiske vesener. Dere har utrolig mye å lære for å kunne se historiens sanne løp og mye vil være både sjokkerende og sensasjonelt.  

Det vil være av avgjørende betydning at vi kan bevise uten noen som helst vil den informasjonen vi gir dere. Det kan vi gjøre på en måte som vil forbløffe dere; nemlig ved å gå tilbake i tiden. Dere elsker de store mysteriene, men dere vil elske svarene enda mer! Ta de Store Pyramidene for eksempel: det har vært mye spekulasjon om hvem som har bygget dem og hva som var hensikten med dem. Noen forskere har funnet ut en god del om dette, men de fleste av dere har ikke den fjerneste anelse. La oss fortelle dere at de er omtrent 10.000 år gamle og ble bygget av utenomjordiske vesener som skapte et nettverk av slike gigantiske konstruksjoner over hele verden, hvilket dere har begynt å oppdage i den senere tid. I hovedsak er det svært lite kunnskap om dem i historiebøkene deres og de er svært unøyaktige mht til mye av det som står skrevet om fortiden deres 12.000 år og lengre tilbake. Det som er interessant er at dere var deres egne forfedre. Det forklarer hvorfor noen av dere er så sterkt tiltrukket av enkelte forgangne sivilisasjoner. Til og med i dag kan det innvirke på deres smak og deres preferanser, noe som gjenspeiles i mange hjem. Dere vil komme til å bli svært begeistret og oppglødd når vi forteller dere eksakt hvordan de Store Pyramidene virkelig ble bygget. Dette kan vi gjøre ved å bringe fortiden tilbake til dere.  

Elskede Sjeler; når dere nå aner hva som ligger foran dere, la denne kunnskapen gi dere glede og tilfredshet. De mørke kreftene vil ikke lenger ha noe de skal ha sagt og vil være fjernet fra alle maktposisjoner. Åndelig høyverdige mennesker vil ha tatt deres plass og Menneskeheten vil endelig bli ledet ut av mørket og inn i Lyset, Sannheten og Forståelsen. Hvilke lykkelige dager som ligger foran dere! Vi vet det, for vi er del i dem. Kan dere forestille dere hvor mye tyngde som vil bli løftet av skuldrene deres og hvor raskt stressende situasjoner vil bli forandret? Å bli virkelig fri er i seg selv et kvantesprang framover, men det kommer med forståelsen av at Vi Alle Er Ett.  

Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg kan fortelle dere at vi i den Galaktiske Føderasjon virkelig begynner å glede oss, ettersom tiden er nær for at vår tilstedeværelse vil bli offentlig kunngjort over hele verden. Vi ønsker å kunne hjelpe til med å redusere lidelsen i fattige land og selvfølgelig overalt ellers i verden. Vi har all den erfaring som trengs for å skape raske forandringer. Vi har evnen til å se mye dypere inn i problemenes rot enn dere og derfor vet vi eksakt hva som trengs for å sette i gang tiltak umiddelbart. Hold hodet løftet, Kjære Sjeler, for effektiv og omsorgsfull hjelp er rett rundt hjørnet.  

Tusen takk, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge