Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, December 21, 2011

SaLuSa, December 21, 2011Deres normale forventede livslengde er kort sammenliknet med Vesener som oss, som er i de høyere dimensjoner. Ikke desto mindre pakker dere livet så fullt av hendelser at nærmest hver eneste dag bringer med seg nye utfordringer. Summen av alt dette er en serie erfaringer akselererer deres åndelige evolusjon. Det er ikke noe annet sted akkurat som Jorden, som hele tiden tilbyr en slik myriade av opplevelser og erfaringer og som krever slik styrke og utholdenhet. Jordens folk forbauser oss med sin vilje til å lykkes, ved å vinne over hver og en utfordring etter hvert som de dukker opp. Dere er i sannhet de seirende i kampen mellom Lyset og mørket for alle sjeler på Jorden. Uansett hvor lang tid det tok, ville dere uansett vinne over de mørke kreftene og det var tross alt bestemt at denne syklusen skulle avsluttes med solide resultater i deres favør.

Alt som gjenstår før dere kan høste fruktene av seieren er å fjerne dem som fortsatt ville spolere feiringen om de kunne, men som ikke vil tillates å gjøre så. Det er grunnen til at dere ikke skal føle noen som helst frykt når dere får vite om de forsøkene som har vært gjort på å starte en tredje verdenskrig. Vi i den Galaktiske Føderasjon har full autoritet til å stoppe ethvert slikt forsøk og våre allierte er instruert til å gripe inn på våre vegne. En rekke hendelser er fortsatt på vei mot fullføring i løpet av måneden og vil gi dere muligheten til å se begynnelsen på slutten for de mektige individene som er Illuminati. De kan ikke slippe unna og vi har dem i siktet hele tiden og det finnes ikke noe gjemmested for dem som vi ikke vet om. Så som dere skjønner, Kjære Sjeler, så er det ingen grunn til å kaste bort energi på å bekymre seg om deres nærvær eller hva de pønsker på. Dagen er kommet da de skal fratas all sin makt og all sin ulovlige ervervede rikdom som de har samlet seg på deres bekostning.

Skaperen ga dere alle Fri Vilje slik at dere selv kunne bestemme deres erfaringer, og i løpet av mange liv er det ikke mye dere ikke har prøvd. Nå har dere desto større visdom på grunn av det og de fleste av dere har greid å holde Lyset deres levende, og aldri latt skrumpe helt. Nå står dere rakrygget, med et Lys som skinner som et fyrtårn, og som lyser opp andre menneskers liv. Oppvåkningen går raskere enn noensinne og mange mennesker begynner å forstå meningen med livet. Det er innsikten om at dere er mer enn deres kropp, at livet er uten ende og at deres væren og livskraft er i den energien som er Gud. Dette fører igjen til erkjennelsen av at dere Alle Er Ett og dere kan se at alle sjeler er forbundet og skaper helheten. Det lærer dere at det å dømme er uriktig og uklokt, fordi dere ikke kjenner de omstendigheter som gjør at en sjel har valgt en spesiell vei i livet. Faktisk, så kjenner dere ikke en gang deres egen bakgrunn, annet enn om dere skulle oppleve tilfeldige minnebilder fra et tidligere liv.

Livet er et mysterium inntil dere når de høyere dimensjoner og har oppnådd en større grad av bevissthet. En del ting er fortsatt utenfor deres fatteevne slik som dere er nå og vi har til tider store problemer med å finne adekvate eller tilstrekkelige ord som kan formidle sannheten til dere. Alt vil imidlertid bli tydelig om ikke så lenge, for de av dere som ønsker å stige opp vil inneha den høyere bevissthet dere trenger for så å gjøre. Det er i virkeligheten på høy tid at dere blir løftet til høyere nivåer, og deres oppløftelse i løpet av de nærmeste månedene vil være overveldende i forhold til nå. Dere vil til slutt komme sammen med oss som likeverdige og vi ønsker dere velkommen tilbake til der dere virkelig hører hjemme.

Vi ønsker oss at dere bærer med dere videre de energiene som nå holder på å bygge seg opp i forventningene om et uvanlig år preget av fremskritt, og som vil nedfelles i deres bemerkelsesverdige historie som en dundrende suksess. Denne energien vil avgjøre hvor raskt avslutningen av dualiteten vil bli virkelighet, ettersom alle tidslinjer er fleksible. Imidlertid er det noen av dem som leder til de aller viktigste sakene som dere nå erfarer, som er godt i gang og ingen ting kan stanse dem i å manifestere. Avsløringen er fortsatt av høyeste viktighet for de store steg i den videre utviklingen, og for å åpne opp muligheten for oss til å møtes i full åpenhet med deres ledere. De kjenner oss, ettersom vi har vært i kontakt gjennom lang tid, men vi har respektert deres rett til å gjøre beslutninger på sitt folks vegne. Ettersom vi ser dem og hva de bedriver, er det ikke alltid i folkets beste interesse, men vi må gi rom for valg av Fri Vilje. Imidlertid svarer vi også på folks bønner og fred er et meget sterkt ønske, etter år med uopphørlig krig. Vi lover dere at ethvert forsøk på å starte en ny krig vil slå feil og vi vil gjøre alt som står i vår makt til å fremme fredelige løsninger og samarbeid.

Slik vi ser det, er det et skrikende behov om en forklaring, når vi ser hvordan lederne deres behandler dere og hvordan så mye energi og ressurser blir kastet bort på uproduktive aktiviteter. Brukt på den rette måten kunne dere med letthet levd i luksus sammenliknet med dagens tilstand, for da ville det vært mer enn nok til alle. Dere skal virkelig få kjenne sannheten i den påstanden, ettersom vi vil sørge for at jordens rikdommer blir omfordelt og at deres ressurser blir brukt på anstendig vis. Når dere får del i teknologier som har blitt nektet dere gjennom mange år, vil dere oppleve livet så mye mer tilfredsstillende og gledelig. Og likevel vil dere ennå ikke ha nådd det endelige nivå, hvor livet blir en fryd, rikt på glede og fullkommen lykke. Det vil ta tid å nå dit, ettersom det er selvsagt at alt kan ikke skje på samme tid. Når dere vokser til å bli de Kosmiske Vesener dere er skjebnebestemt til å bli, så vil nye nivåer av oppløftelse komme til dere.

Så, Mine Venner, la dere ikke distrahere av de problemer som oppstår på grunn av renselsen som allerede er i gang, eller den siste krampetrekning fra Illuminati som kjemper til sin bitre slutt. Husk alltid at deres suksess er garantert og at alle dere som ønsker å stige opp vil gjøre det. Vi ber dere også om å ikke bekymre dere dersom ting utvikler seg annerledes enn dere trodde de skulle, ettersom det aller viktigste er Oppstigningen. Vi minner dere på at det er en unik hendelse i Universet og at det vil bli litt av en opplevelse, for å si det mildt.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og vi følger nøye med på det som skjer på Jorden. Det er faktisk sant at vi overvåker TV-programmene deres, men vår hovedfokus ligger på hvordan nyhetstjenestene deres arter seg. Vi forstår det spill som foregår og politikernes forhold til media, men vi kjenner også den virkelige hensikt bakom alt sammen. Vi lar oss ikke lure, og det er grunnen til at forhandlinger med oss gir positive resultater og blir utført til punkt og prikke, fordi vi har deres ve og vel som vår hjertesak. Måtte dere selv få alt det gode dere ønsker for andre.  

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge