Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, November 21, 2012

SaLuSa, November 21, 2012

Dere har et uttrykk at “tiden venter ikke på noen”, og slik er det. De som fortsatt ”slumrer” får etter hvert svært mye å lære på kort tid. Det begynner med dem som ikke tror at det finnes noen Gud, men som likevel klandrer Gud for det som foregår i verden. Vi skulle ønske at de kunne forstå at alle har fått Fri Vilje og at dere selv har skapt det dere opplever. Vi kunne med letthet har grepet inn, men ved å gjøre det ville vi jo ta fra dere muligheten til å forstå hva handlingene deres har ført til. Det er fortsatt mange som ønsker å ”kreve justis” som de kaller det, overfor andre personer eller grupper. De er tilsynelatende blinde for, eller ser med vilje bort fra, det sinne og hat som de således skaper. Hvor mange kriger må til før mennesket innser at de overhodet ikke bidrar til å skape fred eller varige løsninger? Det ser ut til at dere aldri lærer at freden først kommer når dere aksepterer at dere Alle Er ETT, og at dere lærer å leve i harmoni og kjærlighet til alt liv.

Det er med sorg vi ser på at deres Jord er i opprør og kaos. Men samtidig ser vi også Lyset som stråler ut fra så mange steder og danner et nettverk av Lys rundt hele kloden. Dette er deres garanti for at dere vil løfte dere opp og ut av de lavere energiene og at det gamle paradigmet vil fortsette å kollapse. Det har ingen plass i deres liv lenger, for endetiden nærmer seg raskt og veien må ryddes for det nye paradigmet. Det bærer i seg løfter om alt dere noensinne har ønsket dere og mer til. Den Galaktiske Føderasjon er her for å sikre at dere ikke lenger blir hindret ved at noen stikker kjepper i hjulene for deres Oppstigningsplaner, og at dere trygt kan gå inn i den Nye Tidsalder. Underveis vil de forandringene dere har ventet på materialisere seg, men ta høyde for forsinkelser, for det er en ufattelig komplisert plan å gjennomføre. Den involverer tusener på tusener av mennesker over hele verden og må bli iverksatt på ”det rette tidspunkt”. Dere kan følge med på hva Obama gjør for å få øye på den utløsende faktor som vil få ballen til å rulle og den vil øke farten meget raskt.

Det gleder oss å se at Lysarbeidere nå begynner å ta utfordringen om å snakke mer åpent ut om sin kunnskap og forståelse av det som er i ferd med å skje. En ting er sikkert og det er at mange mennesker nå begynner å bli nysgjerrige på de følelsene de har om at noe merkelig er i ferd med å skje. Dette gir en mulighet til å plante et lite frø av informasjon som vil hjelpe dem å våkne opp til sannheten. Det er å håpe at mange vil begynne å danne seg et bilde som hjelper dem å se hensikten med det som skjer. Vårt største ønske er at så mange som mulig blir oppmerksom på den muligheten som Oppstigningen byr dem. Det er ikke en religiøs begivenhet, men en mulighet som kommer ved slutten av en syklus, slik som den dere nå nærmer dere. Forandringene omfatter hele Universet og er ikke begrenset til Jorden. For Menneskeheten er det en vidunderlig mulighet til å legge de lavere vibrasjoner bak seg. Og vi spør dere; ønsker dere virkelig å tilbringe mange flere liv for å lære mer av det de byr på, eller vil dere heller leve i glede og harmoni og leve et fredelig liv?

Kjære Sjeler, den Nye Jorden vil snart løfte frem alle dem som har tatt beslutningen om å stige opp. Med det kommer de høyere vibrasjoner, som gjør det mulig for dere å ta i bruk deres nyfunne skaperevner. Kjærligheten og freden som vil omgi dere finnes det ikke ord for og det vil i sannhet være Himmelen på Jorden. Spranget fra én tidsalder til en ny vil være en gledelig overraskelse for dere, for dens skjønnhet kan ikke sammenliknes med noe dere har opplevd hittil. Livet vil bli så lett å leve og uten noen av de begrensningene dere har på Jorden for øyeblikket. Den aller største forandringen vil være den friheten dere har som oppstegne Vesener. Den følger av at dere har forstått deres ansvar overfor alt levende, som dere vil respektere og ta kjærlig vare på. Tillit er noe dere ikke er vant til, så det vil varme deres hjerter å vite at i de høyere dimensjoner finnes det ikke et eneste vesen som er ute etter å såre dere eller være uærlig. Det er et nivå hvor bare sannhet finnes, og det er ikke rom for noe som er mindre enn den.

Dere har reist langt for å komme til dette punktet, og målet har hele tiden vært å se om dere kunne greie å løfte deres personlige vibrasjoner og være klare til å stige opp. Mange av dere opplever allerede nå et nytt nivå av bevissthet og det vil fortsette å vokse, stadig raskere. Lyset deres utvider seg også, slik at det berører flere mennesker fordi det når lengre ut og dere hjelper dem å våkne som har begynt å røre på seg. Enten gjennom sin livsplan eller på annet vis vil alle sjeler få noe hjelp til å forstå hvilken enestående anledning de nå har til å løfte seg opp. Deres åndelige lærere har snakket om dette i tusener av år og nå er det opp til dere. Fordi dere er en gruppesjel vil dere ikke være komplette før hver eneste sjel har steget opp.

Vi ber dere innstendig å huske på at hver eneste sjel har valgt sin egen måte å avslutte dualitetens syklus på. Det er umulig for dere å vite hva som har tilskyndet dem til å velge en viss type opplevelse og erfaring, selv om den kan synes ubehagelig sett gjennom deres øyne. Dette er en tid hvor dere må rydde opp i gjenstående karma og for mange sjeler har det betydd en krevende tid full av prøvelser. Vanligvis kan dere utvikle dere i deres eget tempo, men nå som Oppstigningen står for døren, er det ikke mye tid igjen. Dere kunne selvfølgelig forandre deres livsplan, med et er ikke sikkert at det er særlig lurt hvis det medfører at dere mister muligheten til å stige opp. Imidlertid står deres Frie Vilje over alt annet og det endelige valg er deres eget. I virkeligheten har dere blitt holdt tilbake og forledet til å tro at dere ikke har noe slikt valg og at andre bestemmer over dere. Nå innser dere at det ikke er sant og at dere har den kraft som skal til for å skape deres egen fremtid. Faktum er at dere ikke er avhengige av noen som helst og dere trenger ikke å følge deres råd eller instruksjoner. Selv om de kan være til hjelp, så er det ingen andre enn du selv som kjenner ditt sanne behov. Vær tro mot deg selv og følg intuisjonen, for den vil aldri lede deg på villspor.

Det ligger så mange vidunderlige muligheter foran dere som vil løfte dere inn i den Gyldne Tidsalder. Dere vil bli forbauset over hvor perfekt alt er og energiene som vil favne dere, og dere vil føle hvordan alt levende Er Ett. Kan dere forestille dere å kunne snakke med Gud? Ja, Gud er ikke utenfor rekkevidde for dere, det er bare det at dere er blitt opplært til at dere må gå gjennom en annen for å kunne gjøre det. Gud ser og hører hver eneste en av dere. Hvordan kunne det ellers være, når hver og en av dere i sannhet er en gnist av Gud?

Jeg er SaLuSa fra Sirius og oppfordrer dere til å være fritt-tenkende for å sette fart på utviklingen deres. Og så forlater jeg dere med velsignelser for deres fremtid.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge